Chronische depressie

Een chronische depressie staat eveneens bekend als een dysthyme stoornis ofwel dysthymie. Het betreft een psychische aandoening en is, zoals de benaming al aangeeft een chronische vorm van depressie. Een chronische depressie kenmerkt zich door:

 • een gebrek aan plezier in je leven,
 • de klachten houden ten minste twee jaar aan.

Wat is een chronische depressie

Hoewel chronische depressie wel onder de stemmingstoornissen ingedeeld dient te worden is er toch een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een klinische depressie. Bij een chronische depressie is er bijvoorbeeld wel sprake van sociaal- en maatschappelijk functioneren, maar dan wel zonder het plezier die normaal gesproken ervaren zou worden. Daarnaast zal een chronische depressie ook beduidend langer duren dan bijvoorbeeld een zware depressie. Door je naaste omgeving wordt je, als je chronisch depressief bent, dikwijls als triest, chagrijnig of humorloos bestempeld. Als gevolg hiervan kun je echter snel in een sociaal isolement belanden.

Wanneer je lijdt aan een chronische depressie dan zul je, in vergelijking tot de meeste andere mensen, in de regel extra vatbaar zijn voor stress of een schokkende ervaring, maar eveneens voor het ontwikkelen van een klinische depressie. Op het moment dat er een depressie ontstaat naast de chronische depressiviteit dan kan er worden gesproken van een opgestapelde- ofwel een dubbele depressie.

Chronische- en klinische depressies

Op het ogenblik dat je lijdt aan een chronische depressie dan heb je te maken met een relatief lichte vorm van een klinische depressie. De symptomen en verschijnselen van een klinische depressie zullen dan aanzienlijk lichter aanvoelen. Bovendien heb je dan te maken met een geringer aantal verschijnselen en symptomen. Als belangrijk nadeel van een chronische depressie wordt echter de langdurigheid vaak genoemd. Er is immers pas sprake van een chronische depressie als je minstens twee jaar last hebt van de verschijnselen en symptomen.

Symptomen van een chronische depressie

Een chronische depressie kenmerkt zich doordat de ernst en aantal symptomen sterk uiteen kunnen lopen. Zo kun je bijvoorbeeld voor een langere tijd somber zijn, maar deze sombere periode kan eveneens snel omslaan in minder depressieve tijden. Je kunt je soms zelfs voor een paar maanden beter voelen en dan helemaal geen last van depressieve klachten en -gevoelens. Maar ondanks het je goed voelen zal er toch een sombere stemming om je heen blijven hangen.

Indien je te maken hebt met een chronische depressie dan zul je symptomen krijgen zoals:

 • je hebt weinig eetlust, of gaat juist erg veel eten,
 • je hebt veel behoefte aan slaap, of je hebt juist slaapproblemen,
 • je voelt je vermoeid en hebt weinig energie,
 • je gevoel van eigenwaarde is zeer klein,
 • je hebt concentratieproblemen,
 • je bent besluitloos,
 • je voelt je erg hulpeloos.

Door dit soort klachten kun je behoorlijk worden beperkt in je functioneren, zowel op je werk als in je thuissituatie. Vaak voel je je eenzaam en lijkt het alsof je volkomen alleen op de wereld ben. Verder kun je je zeer ongelukkig voelen en er is niets wat je gelukkig maakt of kan opvrolijken. Toch is het voor veel mensen die aan een chronische depressie lijden erg moeilijk, nog moeilijker zelfs als bij een klinische depressie, om toe te geven dat je hier mee te maken hebt.

Oorzaken van een chronische depressie

De oorzaken van een chronische depressie ontstaan in de regel door meerdere factoren, zoals:

 • een chronische lichamelijke ziekt
 • een chronische psychische druk,
 • een chronische sociale druk,
 • een persoonlijkheidsstoornis.

Zo kan bijvoorbeeld een neurose (een uiting van een onbewust psychisch conflict) veel angst teweegbrengen. Hierdoor kun je niet alleen depressief, maar ook nerveus of gespannen, worden Bovendien weet je dan niet zeker waar de klachten vandaan komen. Er kunnen bijvoorbeeld klachten ontstaan door een gebeurtenis in het verleden, die onbewust voor een conflict zorgt in je hoofd. Als je vroeger veel hebt meegemaakt waardoor je emotioneel bent beschadigd dan kun je te maken krijgen met bijvoorbeeld schizofrenie (een persoonlijkheidsstoornis). Een dergelijke persoonlijkheidsstoornis kan veel psychische last veroorzaken waardoor je het erg zwaar krijgt en in een chronische depressie belandt.

Behandelen van een chronische depressie

Een chronische depressie is een depressie die eigenlijk niet meer overgaat. Er is sprake van blijvende, of telkens terugkerende, klachten. Door zogenaamde antidepressiva te gebruiken kunnen de klachten van een chronische depressie worden verlicht. Helaas zijn dergelijke geneesmiddelen niet in staat om deze vorm van depressie volledig te laten verdwijnen of te genezen.

Niets gevonden