Galblaaskanker

Je galblaas is een orgaantje (rechtsboven in je buikholte) dat de vorm heeft van een peer en dat dient als reservoir voor de tijdelijke opslag van galvloeistof. Galvloeistof wordt echter in je lever aangemaakt en stroomt vervolgens via je galwegen naar je galblaas. Op het moment dat je iets vettigs hebt gegeten zal de galblaas samentrekken. Via je galwegen zal daardoor de galvloeistof aan de dunne darm af worden gegeven. In deze darm zal de galvloeistof een essentiële rol vervullen bij de vertering van vetten.

Wanneer is er sprake van galblaaskanker?

Galblaaskanker is een zeldzame kankersoort die het meest wordt waargenomen bij vrouwen vanaf zestig jaar. Er is echter nog niet veel bekend over galblaaskanker. Dit heeft vooral te maken met het gering aantal patiënten dat aan deze ziekte lijdt en met het feit dat het lastig is om (grootschalig) onderzoek uit te voeren naar de oorzaak, risicofactoren en eventuele behandelmethoden. Wel is vast komen te staan dat kanker aan de galblaas vaker voorkomt in Zuid Amerika en in de landen India, Pakistan en Japan.

Mogelijke oorzaak van galblaaskanker

Tot op de dag van vandaag is het nog niet duidelijk wat de reden is voor de ontwikkeling van kanker van je galblaas. Mogelijk vormen overgewicht en vrouwelijke hormonen een extra risico voor het ontstaan van de ziekte. Daarnaast lijkt de (langdurige) aanwezigheid van galstenen het risico wat groter te maken. In het bijzonder wanneer het galstenen betreft die een diameter hebben van meer dan twee centimeter. Andere risicofactoren om galblaaskanker te ontwikkelen zijn:

 • poliepen in de galblaas,
 • een chronisch ontstoken galblaas (cholecystitis),
 • een zogenaamde porseleinen galblaas (de wand van je galblaas is dan verkalkt).

Poliepen in de galblaas is een fenomeen dat regelmatig voorkomt. Zodra een poliep in je galblaas groter is dan één centimeter in doorsnee dan zal vaak worden besloten om de galblaas operatief weg te nemen

Symptomen bij galblaaskanker

Galblaaskanker zal er in de regel voor zorgen dat er vage klachten ontstaan. Het stellen van de juiste diagnose zal als gevolg daarvan vaak pas in een later stadium van de ziekte gesteld worden. In een groot deel van de gevallen komt kanker aan de galblaas per toeval aan het licht, bijvoorbeeld bij het operatief wegnemen van de galblaas omdat er galstenen aanwezig zijn.

Bij galblaaskanker kun je onder andere last krijgen van:

 • Pijn rechtsboven in je buik,
 • Geelzucht,
 • Je verlies zonder duidelijke reden lichaamsgewicht,
 • Je eetlust is afgenomen,
 • Je hebt een algeheel gevoel van zwakte en vermoeidheid.

Het stellen van de diagnose galblaaskanker

 • Bloedonderzoek

Door je bloed te onderzoeken op de werking van je lever kan dikwijls een eerste aanwijzing worden verkregen voor een galblaas- of leveraandoening. Toch levert een bloedonderzoek bij galblaaskanker maar sporadisch duidelijke afwijkingen op.

 • Echo

Na het uitvoeren van een bloedonderzoek zal in veel gevallen een echo worden gemaakt van je bovenbuik. Een echo behoort tot de zogenaamde beeldvormende onderzoeken en maakt gebruik van geluidsgolven. Op een echo kunnen je galblaas, je lever en het eventuele tumoren vaak goed zichtbaar worden gemaakt. In ongeveer de helft van alle gevallen kan een echo mogelijke galblaaskanker aan het licht brengen.

 • Endo-echoscopie

Door middel van een endo-echoscopie wordt via je mond, je slokdarm en je maag naar je galblaas en je galwegen gekeken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een endoscoop (een flexibel slangetje met daarin een minuscule camera) waar eveneens een echokop mee verbonden is. Door dit onderzoek kan galblaaskanker nog beter vast worden gesteld dan door middel van een standaard echo. Het onderzoek is in het bijzonder nuttig om een verschil aan te kunnen duiden tussen een poliep en tumor in je galblaas. Bovendien kan er tijdens dit onderzoek ook een biopt (een stukje weefsel) worden afgenomen dat later microscopisch zal worden onderzocht op de aanwezigheid van kwaadaardige kankercellen.

 • ERCP

Eventueel kan een Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreatografie (afgekort ERCP) uit worden gevoerd. Bij een ERCP zal met behulp van een flexibele slang met daarin een minuscule camera via je mond, je slokdarm en je maag in je galwegen worden gekeken. Eveneens kan er bij dit onderzoek een biopt af worden genomen van een tumor, of een verdachte plek. In uitzonderlijke gevallen lukt het zelfs om een biopt van je galblaas te nemen. Tegenwoordig wordt ERCP echter bijna niet meer gebruikt bij het stellen van de diagnose (vanwege de aanzienlijke kans op complicaties). Wel wordt deze methode bij de behandeling ingezet, bijvoorbeeld om een stent (een buisje) in je galwegen te kunnen plaatsen.

Behandelen van galblaaskanker

Welke behandeling gekozen wordt zal afhangen van het stadium van de galblaaskanker en enkele persoonlijke factoren. Meestal zal er gekozen worden voor de operatieve verwijdering van je galblaas. Indien er geen uitzaaiingen zijn en de tumor is niet in je lever doorgegroeid dan is er een reële genezingskans.

Niets gevonden