Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Gewrichtsmuis

Met een gewrichtsmuis wordt stukje kraakbeen of bot bedoeld dat los in een gewricht ligt. In sommige gevallen kan een gewrichtsmuis zelfs beklemd raken. Gewrichtsmuizen kunnen in principe in elk willekeurig gewricht in je lichaam ontstaan, maar in de meeste gevallen worden deze aangetroffen in de zogenaamde scharniergewrichten.

Oorzaak van een gewrichtsmuis

Meestal is de oorzaak van een gewrichtsmuis het gevolg van artrose of van de slijtage van een gewricht. In bepaalde gevallen ontstaat een gewrichtsmuis echter zonder dat er een duidelijke oorzaak voor aangewezen kan worden. Dergelijke gewrichtsmuizen worden dan gevormd door het gewrichtskapsel (in de medische wereld wordt dit proces ook wel chondromatose genoemd). Op die manier kan een verkeerde belastingsas als één van de onderliggende oorzaken aangeduid kunnen worden.

Daarnaast kan een stoornis in de bloedvoorziening van een bepaalde botdeel een rol bij het ontstaan van een gewrichtsmuis. Bij een slechte bloedvoorziening zal immers een deel van het bot afsterven en uiteindelijk loslaten. In het bijzonder bij kinderen die snel groeien, kan de bloedvoorziening voor een groeischijf kritiek worden en net niet voldoende zijn. De groeischijf zal dan niet voldoende bloed aangevoerd krijgen en een gewrichtsmuis kunnen vormen.

Symptomen van een gewrichtsmuis

Niet in alle gevallen zal een gewrichtsmuis klachten met zich meebrengen. Het meest essentiële symptoom bij een gewrichtsmuis is het, al dan niet, stabiel vastzitten van een stukje bot met kraakbeen. Op het moment dat het botstukje nog op zijn plaats zit en er nog sprake is van een glad verloop van het kraakbeen dan zullen de klachten doorgaans vaag zijn. Je hebt dan te maken met een onduidelijk te lokaliseren pijn en in bepaalde gevallen ook een lichte zwelling. In het bijzonder bij een zwaardere belasting en bij het maken van draaiende bewegingen zullen de klachten verergeren. Zodra het botstukje los komt te liggen dan zul je te maken krijgen met zogenaamde slotverschijnselen. Door middel van aanvullende onderzoeken, zoals: het maken van een röntgenfoto, kunnen in worden gezet om losse stukjes kraakbeen aan het licht te brengen.

Behandelen van een gewrichtsmuis

De behandeling van een gewrichtsmuis is er vooral opgericht om de pijn te verlichten en het gewrichtsvlak te beschermen of dit te herstellen. Op die manier wordt immers voorkomen dat er verder geen slijtage meer op zal treden. In de regel zullen jonge kinderen een goede genezingskans hebben en de prognose zal goed zijn zolang de groeischijven nog niet gesloten zijn.

Op het moment dat het kraakbeen bij een jong kind of een jong volwassene (jonger dan 20 jaar) loslaat maar nog voor een deel vastzit, zal een korte rustperiode met behulp van gips of een brace nodig zijn. Voor de duur van ongeveer drie maanden zal er vervolgens een aangepaste belasting voor worden geschreven. Er kan pas weer sprake zijn van een volledige belasting op het moment dat:

  • de pijn verdwenen is,
  • het gewricht niet meer gezwollen is (weer rustig is),
  • op een röntgenfoto duidelijk zichtbaar is dat het kraakbeen is genezen.

Operatief ingrijpen bij een gewrichtsmuis

Indien het botstukje een blokkade heeft veroorzaakt dan dient dit door middel van een operatie weg worden gehaald. Het is aan te raden om een dergelijke operatie zo snel mogelijk uit te voeren. Wanneer het stukje bot of kraakbeen echter niet voor een blokkade zorgt dan zal het eveneens moeten worden verwijderd tijdens een operatie, maar deze kan dan wat rustiger worden ingepland.

Niets gevonden