Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bloeding in de oogbol

In je oog kan onder andere een bloeding ontstaan als gevolg van een verwonding. In het bijzonder wanneer je een sport met kleine, harde ballen beoefent, zoals hockey of squash, dan loop je extra risico op een dergelijk trauma. Het zou dan ook zeker aan te raden zijn om, als je dit soort sporten gaat beoefenen, een beschermende bril te dragen. Bij elk ongeval, waarbij je oog wordt geraakt, en je (een deel van) je gezichtsvermogen verliest, dient met spoed de expertise van een oogarts ingeroepen te worden.

Symptomen van een bloeding in de oogbol

Om een bloeding in je oogbol snel te kunnen herkennen, en dus snel de juiste medische hulp in te schakelen, dien je de symptomen te herkennen. Als je te maken hebt met een bloeding in je oogbal dan kan zich dat uiten in:

  • (acute) blindheid aan het getroffen oog,
  • het (deels) verliezen van je gezichtsvermogen van het getroffen oog,
  • je neemt allerlei bewegende stipjes waar in plaats van duidelijk te kunnen zien,
  • je kunt zwevende draadjes waarnemen in plaats van duidelijk kunnen zien.

Een bloeding in je oogbol hoeft overigens niet altijd met pijn in je oog gepaard te gaan.

Indien je met één of meerdere van deze symptomen te maken krijgt dan is het zaak zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen om de schade aan je oog en je gezichtvermogen zo gering mogelijk te kunnen houden.

Een glasvochtbloeding

Een bloeding in je oog die erg bekend is, is de zogenaamde glasvochtbloeding. Om te begrijpen wat een dergelijke bloeding inhoudt, is het noodzakelijk om wat meer van het menselijk oog en het fenomeen zien te weten.

Door je hoornvlies zal er licht je oog binnenkomen en via de lens en het glasvocht op het netvlies belanden. Het netvlies zal het ontvangen licht omvormen tot signalen die naar je hersenen gestuurd worden. Op hun beurt maken je hersenen een beeld van deze ontvangen seintjes. Het glasvocht van je oog lijkt een beetje op gelei dat zich in de ruimte tussen de lens en het netvlies bevindt. Op het moment dat er een bloeding in het glasvocht ontstaat, zal het licht het netvlies van je oog niet meer goed weten te bereiken.

Als gevolg daarvan zul je opeens zwevende vlekjes, of een waas, waar gaan nemen. Indien de bloeding in het glasvocht niet snel wordt gestelpt dan zal er steeds minder licht op je netvlies terecht kunnen komen en je gezichtsvermogen snel minder worden.

Oorzaken van een glasvochtbloeding

Een bloeding van je je glasvocht kan uiteenlopende oorzaken hebben. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • Het ouder worden: zal de samenstelling van het glasvocht langzaam doen veranderen. Hierdoor kan op een bepaald ogenblik het glasvocht los raken van het netvlies. Dit is overigens een normaal proces dat echter wel opeens optreedt. In sommige gevallen kan hierbij echter wel een glasvochtbloeding en een scheurtje in het netvlies ontstaan. Door dergelijk scheurtje kan eveneens je netvlies los komen te zitten.
  • Diabetes is een andere oorzaak een bloeding in het glasvocht. Door diabetes kan er schade ontstaan aan je bloedvaten die op je netvlies liggen met als gevolg dat er niet voldoende zuurstof je netvlies weet te bereiken en er nieuwe, zwakkere, bloedvaatjes kunnen ontstaan. Dergelijke bloedvaatjes kunnen dan eenvoudiger gaan bloeden.
  • Door afsluiting van een bloedvat op je netvlies kan er eveneens een bloeding ontstaan. Ook dan zullen er zwakkere bloedvaten gaan groeien die eerder kunnen gaan bloeden.
  • Oogletsel,
  • Slijtage van je netvlies (ook wel maculadegeneratie genoemd in de medische wereld).