Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Botverweking

Botverweking wordt door medici ook vaak aangeduid met de term osteomalacie. Het is een aandoening die bij volwassenen botten niet alleen verzwakt maar deze eveneens zachter maakt. Botverweking is een aandoening die enkel bij volwassenen voorkomt. Indien er een vergelijkbare aandoening optreedt tijdens de kindertijd, wanneer de botten dus nog groeien, dat wordt er gesproken van rachitis, ofwel de Engelse ziekte. De aandoening botverweking zal overigens zowel die botten als de spieren treffen. Normaliter zullen de botten in je lichaam sterk lichaam worden door de mineralen fosfaat en calcium. Bij botverweking is er sprake van onvoldoende afzetting van mineralen in de botten. De botten zullen als gevolg daarvan te zacht en pijngevoeliger worden maar eveneens eerder breken.

Oorzaak van botverweking

Botverweking is het gevolg van een te geringe mineralisatie van de botten bij een volwassene. In de meeste gevallen komt deze verminderde mineralisatie door een vitamine D-tekort. Bij een kind zal een dergelijk tekort rachitis veroorzaken. De kans dat je botten gaan verwekken neemt toe als je eveneens niet voldoende in de buitenlucht komt.

Zonlicht kan immers helpen bij de aanmaak van vitamine D in de huid. Verder kan een minder goede vitamine D-opname in de darm, een nierziekte of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (zoals die tegen epileptische insulten) een tekort aan vitamine D veroorzaken. In ons land komt botverweking vandaag de dag niet veel meer voor doordat er vitamine D aan margarine toe wordt gevoegd. In sommige gevallen wordt botverweking nog wel aangetroffen bij alleenstaande ouderen die ondervoed zijn.

Symptomen van botverweking

De symptomen van botverweking zullen niet van het ene op het andere moment ontstaan, maar geleidekijk ontwikkelen in de loop van maanden of zelfs jaren. De symptomen die bij deze aandoeningen horen zijn:

  • Je botten zijn pijnlijk of gevoelig (in het bijzonder je ribben, je benen en je heupen) waardoor bewegen voor problemen kan zorgen.
  • Je hebt moeite om trap te lopen of om overeind komen wanneer je gehurkt zit, vaak ga je om die reden bepaalde houdingen en bewegingen vermijden.
  • Er kunnen al botten breken door een gering trauma met als gevolg dat je (tijdelijk) nog minder mobiel zult zijn.

Als gevolg van de symptomen van botverweking kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen en steeds minder gaan bewegen. Niet, of nauwelijks, bewegen betekent voor veel mensen ook minder vaak buitenshuis komen en dus minder zonlicht opvangen. Op die manier zal er nog minder vitamine D aan worden gemaakt door je lichaam en zullen de klachten van botverweking nog meer toenemen. Uiteindelijk kan dit proces leiden tot botontkalking en tot het nog eerder breken van je botten. Botverweking kan voorafgaan aan botontkalking, ook wel osteoporose genoemd.