Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Boulimia nervosa

Boulimia nervosa is een eetstoornis die eveneens bekend als boulimie. Het betreft een psychiatrische ziekte die zich kenmerkt door terugkerende eetbuien die gevolgd die worden door een of meerdere van de volgende, opzettelijke handelingen die de voedselopname compenseren en een toename van het lichaamsgewicht verhinderen:

 • Overgeven,
 • Overmatig, en dus niet volgens de voorschriften, gebruiken van laxeermiddelen en/of andere geneesmiddelen.
 • Overmatig doen aan lichaamsbeweging,
 • Overmatig vasten,

Kenmerken van boulimia nervosa

Er is sprake van boulimia nervosa op het moment dat je niet in staat bent om de drang tot eten, zelfs tijdens een maaltijd, onder controleronde te houden, wanneer je een meer voedsel tot je neemt dan een gemiddeld persoon (van hetzelfde geslacht, een vergelijkbare omvang en dergelijke), en op het ogenblik dat dit soort gedrag minimaal twee keer per week voor de duur van drie maanden voorkomt.

Het gros van alle mensen, die lijden aan boulimia nervosa, zijn meisjes en vrouwen in de leeftijd van 10 tot 30 jaar. Dit wil echter niet zeggen dat de stoornis niet bij mensen van andere leeftijden of bij mannen kan voorkomen.

Bij boulimia nervosa zijn er onderliggende psychische problemen aanwezig en in een heleboel gevallen heeft de patiënt met deze eetstoornis het gevoel de controle te verliezen in hun leven. Er kunnen bij boulimia nervosa episoden met extreme eetbuien optreden, in sommige gevallen gaan deze samen met snel en onbeheerst eten naar binnen proppen. Als je lijdt aan boulimia nervosa kun je soms pas stoppen op het ogenblik dat je door iemand anders wordt onderbroken of zodra je maag het niet langer aankan. Een dergelijke cyclus kan meerdere malen in een week of, in een ernstig geval, meerdere malen op een dag herhalen. Het vernietigende eetpatroon zie je in de regel als manier om controle over je leven te krijgen en/of te houden.

Sommige mensen die aan anorexia nervosa lijden, kunnen eveneens gedrag vertonen dat op boulimia nervosa lijkt. Je gaat dan bijvoorbeeld op sommige momenten veel eten op een frequente of sporadische basis. Maar ook als je lijdt aan boulimia nervosa kun je zogenaamde boulimia anorectische perioden doormaken. Dikwijls is er om die reden sprake van de diagnose Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven, ofwel afgekort Eetstoornis N.A.O.

Oorzaken van boulimia nervosa

 • Biologische oorzaken

Bij boulimia nervosa zijn er, evenals bij anorexia nervosa, aanwijzingen voor een genetische vatbaarheid. Een afwijkende hormoonhuishouding, in het bijzonder serotonine, zou mogelijk verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van verstoord eetgedrag. Maar ook een zogenaamde brain-derived neurotrophic factor (BDNF) wordt als een mogelijk mechanisme onderzocht.

 • Sociale oorzaken

In veel modebladen en reclames worden nog altijd een heleboel extreem dunne modellen gebruikt. Deze superslanke modellen worden dikwijls gezien als één van de oorzaken van boulimia nervosa. Iemand die lijdt aan boulimia nervosa zal zich extreem veel zorgen maken over het eigen lichaamsgewicht en het uiterlijk. Deze bezorgdheid kan, samen met weinig zelfvertrouwen, leiden tot het stipt volgen van een streng en onveranderlijk eetpatroon.

Daarna zal zwart-wit denken tot zogenaamd binge-eten leiden. Dit wil zeggen dat je massaal begint te eten waardoor je weer het gevoel kunt krijgen dat je je eetgedrag niet langer onder controle hebt, gaat braken om de gevolgen van de eetbuien teniet te doen en zo in een vicieuze cirkel belanden.

Wanneer is iemand dun?

Het effect van het dunne ideaal zal van persoon tot persoon verschillen. De associatie die je hebt met een dun persoon dan wel met iemand die een normaal postuur en gewicht heeft, zal bepalen hoe je door een artikel of een reclame met dunne modellen reageert. Iemand die zichzelf associeert met dunne modellen zal zich juist beter voelen nadat dergelijke modellen vertoond worden. De wijze van zelfassociatie kan overigens aan worden geleerd.

Mogelijke gevolgen van boulimia nervosa

Op het moment dat je te kampen hebt met boulimia nervosa dan heb je een grote kans om te maken te krijgen met een aantal vervelende gevolgen, zoals:

 • je wordt afhankelijk van laxeermiddelen,
 • je kunt een aantal andere dwanghandelingen gaan ontwikkelen en uitvoeren,
 • je kunt je minder goed concentreren,
 • je krijgt last van hartritmestoornissen,
 • er ontstaan irritaties en scheuren in je keel, je slokdarm en je maag als gevolg van het opgewekte braken,
 • het evenwicht van de elektrolyten in je lichaam raakt verstoord door het vaak overgeven en/of laxeren.
 • als gevolg van uitdroging zal er een kaliumgebrek ontstaan waardoor je hartproblemen kunt ontwikkelen,
 • gebitsproblemen als gevolg van het frequent opgewekt braken,
 • je voelt je extreem moe,
 • je voelt je niet lekker,
 • vochtophopingen (oedeem) in je gezicht, in het bijzonder rondom je ogen,
 • opgezwollen klieren,
 • hormonale veranderingen met uiteenlopende veranderingen, zoals onvruchtbaarheid of menstruatieproblemen,
 • in het ergste geval kun je zelfs komen te overlijden.