Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Boulimia nervosa Symptomen

Bram
4 min read

Boulimia nervosa (soms afgekort tot boulemie of BN)kan letterlijk worden vertaald als: honger als een rund als gevolg van een psychische oorzaak. Feitelijk is deze benaming niet juist: mensen met boulimia nervosa gaan immers door met eten tijdens, ook op het moment dat de honger al is gestild. Wanneer de diagnose boulimia nervosa wordt gesteld dan is er dus sprake van een eetstoornis die zich kenmerkt door:

 • frequent terugkerende eetbuien waarbij alle controle wordt verloren, 
 • op een onnatuurlijke manier het voedsel dat is opgegeten weer uit het lichaam krijgen (door braken of laxeren) om dik worden te voorkomen,
 • gedrag dat is gericht op het controleren van het lichaamsgewicht,
 • extreme overbezorgdheid over het uiterlijk en het lichaamsgewicht.

Symptomen van boulimia nervosa

Bij het stellen van de diagnose boulimia nervosa zal naar de volgende criteria worden gekeken:

 •  frequent terugkerende eetbuien: met andere woorden in een beperkte tijd worden grote hoeveelheden voedsel ongecontroleerd naar binnen gewerkt. De controle over de hoeveelheid en het soort voedsel is op dat soort ogenblikken volledig kwijt.
 • Eveneens terugkerende pogingen om het gegeten voedsel op een niet natuurlijke manier zo snel mogelijk weer te lozen en gewichtstoename op die manier te voorkomen. Hierbij kun je onder andere denken aan:
 • het opgewekt braken (door een vinger in de keel te steken), 
 • enige tijd te vasten, 
 • laxeer- en/of plasmiddelen gebruiken,
 • een klysma zetten,
 • op een ongewoon fanatieke manier gaan bewegen,
 • Zowel de eetbuien als pogingen om gewicht te verliezen, zullen twee keer in de week, of zelfs vaker voorkomen, voor minimaal drie maanden lang,
 • Het oordeel dat je hebt over jezelf wordt erg sterk door een zekere vooringenomenheid over je uiterlijk en je lichaamsgewicht bepaald.
 • Op het moment dat boulimia nervosa samen met anorexia nervosa ontstaat dan wordt je doorgaans gediagnosticeerd met anorexia nervosa.

Oorzaken van boulimia nervosa

Aan boulimia nervosa kunnen zowel biologische- als sociale oorzaken ten grondslag liggen. 

 • Biologische oorzaken: een genetische vatbaarheid zou, evenals bij anorexia nervosa, een rolspelen bij het ontstaan van deze eetstoornis. Maar ook factoren zoals een abnormale hormoonhuishouding zou tot verstoord eetgedrag kunnen leiden, net zoals brain-derived neurotrophic factor (BDNF).
 • Sociale oorzaken: reclame en fotoshoots met extreem slanke modellen wordt door veel mensen beschouwd als Eén van de oorzaken van eetstoornissen zoals boulimia nervosa. Door het zien van deze modellen zouden mensen zich erg veel zorgen kunnen gaan maken over hun eigen voorkomen en lichaamsvormen. Indien er eveneens sprake is van een laag zelfvertrouwen dan kan er gemakkelijk een onrealistisch beeld ontstaan van eten.

Zo kun je bijvoorbeeld een erg streng dieet gaan volgen dat afgewisseld wordt met eetbuien. Door deze eetbuien kun je je echter weer schuldig voelen of het idee hebben dat je geen controle meer hebt over je leven of je eetpatroon. Dit vertekende beeld met betrekking tot eten en gewicht kan vervolgens lijden tot braken om gewichtstoename toch te voorkomen. Een cyclus van strikt lijnen, eetbuien en braken zal zich steeds weer herhalen.

Het effect van een slank ideaal is echter niet voor iedereen hetzelfde waardoor niet ieder persoon op een gelijke manier zal reageren op het zien van superslanke modellen. Met andere woorden: hoe je naar een slank model, of een model met een normaal postuur, kijkt zal voor een belangrijk deel bepalen hoe deze beelden je zullen beïnvloeden. Indien je je vereenzelvigd met een slank model dan zul je je bijvoorbeeld goed voelen bij het zien van dergelijke beelden. Wanneer deze associatie er niet is dan kan het zien van een slank model je juist erg onzeker maken. Zelfassociatie is overigens een factor die aan kan worden geleerd.

Door Bram

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Boulimia nervosa

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…