Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Lepra

Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de zogeheten leprabacterie. Deze bacterie wordt overgebracht door middel van hoesten of niezen. De leprabacterie die het lichaam op deze manier oploopt, tast de zenuwen aan. Hierdoor ontstaan er verlammingen, kunnen handen en voeten gevoelloos raken en kunnen handen en voeten verminkt raken. Omdat leprapatiënten verminkt raken, kunnen zij vaak niet meer werken. En omdat lepra besmettelijk is, vinden veel mensen het eng om in aanraking te komen met iemand die lepra heeft.

In onderstaande tekst lees je meer over deze besmettelijke ziekte. Zo lees je wat lepra is, wat de symptomen zijn van deze ziekte en hoe lepra behandeld kan worden. Door onderstaande informatie door te lezen krijg je meer inzicht in deze besmettelijke ziekte en weet je hoe je met deze ziekte om moet gaan.

Wat is lepra?

Lepra wordt ook wel melaatsheid genoemd en is een eeuwenoude ziekte waar nog altijd een groot taboe over heerst. Er zijn twee soorten lepra, namelijk Pauci-bacilaire lepra (afgekort PB) en Multi-bacilaire lepra (afgekort MB). PB is minder besmettelijk omdat deze vorm van lepra minder bacillen bevat. MB daarentegen is een zeer besmettelijke vorm van lepra. Mensen die lepra hebben, hebben deze besmettelijke ziekte opgelopen door in aanraking te komen met iemand die al besmet is met lepra. Als deze persoon hoest of niest, kan de besmettelijke ziekte namelijk verspreid worden. Tussen het moment dat je besmet raakt en het moment dat de ziekte zichtbaar wordt, kan wel tien jaar zitten. Dat komt omdat de ziekte zich maar één keer in de twee weken deelt, in tegenstelling tot andere bacteriën die zich soms wel honderden keren per minuut delen.

Hoewel lepra niet direct zichtbaar is, kun je in de tussentijd wel veel mensen besmetten zonder dat je in de gaten hebt dat je lepra hebt. Gelukkig zijn er in België maar weinig mensen die deze ziekte hebben, waardoor besmetting relatief weinig voorkomt. Daar komt nog bij dat Belgen meestal een sterk immuunsysteem hebben, waardoor de ziekte vaker bestreden kan worden door het lichaam. In landen met een lagere levensstandaard komt de ziekte vaker voor. Dat zijn vaak landen met arme mensen, die een lagere weerstand hebben. Hierbij kun je denken aan landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

De symptomen van lepra

De eerste symptomen van lepra zijn huidvlekken, maar als er niet op tijd ingegrepen wordt kunnen er ook zenuwbeschadigingen ontstaan. Op deze manier kunnen de handen en voeten van leprapatiënten helemaal gevoelloos worden, waardoor men geen kou of warmte voelen en wonden ook niet op kunnen merken. Hierdoor kunnen wonden gaan ontsteken, wat kan leiden tot grote verminkingen. Hierbij kun je denken aan grote wonden, infecties, blindheid, klauwhanden en stompvoeten.

Kortom, de symptomen van lepra zijn de volgende:

  • Huidvlekken
  • Gevoelloosheid van voeten en handen
  • Infecties
  • Verminkingen zoals grote wonden, infecties, blindheid, klauwhanden en stompvoeten

De behandeling tegen lepra

Gelukkig is er een goede behandeling tegen lepra en kan deze ziekte genezen worden. Omdat er twee soorten lepra zijn, zijn er ook twee behandelingen tegen lepra. Deze behandelingen bestaan sinds de jaren 80 en zijn erg effectief. De behandeling tegen PB lepra duurt ongeveer zes maanden en de behandeling tegen de meer heftige vorm van lepra, MB lepra, duurt één tot twee jaar.

Omdat er nu een goed medicijn is tegen lepra, zijn lepra-organisaties tegenwoordig voornamelijk gericht op het opsporen van leprapatiënten om de besmetting van de ziekte te verminderen. Daarnaast richt men zich tegenwoordig voornamelijk op de nazorg van de ziekte, omdat leprapatiënten vaak worden verstoten uit de gemeenschap en een eenzaam bestaan leiden. Om hen terug te laten keren in de maatschappij, hebben zij hulp nodig. Hier helpen lepra-organisaties hen bij.