Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bronchitis

Bronchitis is een aandoening die betrekking heeft op je luchtwegen. De naam van de aandoening geeft dit overigens al duidelijk aan. Uit de benaming kun je tevens al opmaken dat het een ontsteking betreft. Met andere woorden: bronchitis is een ontsteking van de grotere luchtwegen (deze liggen tussen de trachea, ofwel luchtpijp, en de alveoli, ofwel longblaasjes). Indien er sprake is van bronchitis dan kan kan een onderscheid worden gemaakt tussen een acute- en een chronische vorm.

Acute- en chronische vorm van bronchitis

De acute bronchitis is in de regel het gevolg van een eerder doorgemaakte verkoudheid of griepje. De chronische vorm van bronchitis kun je echter herkennen aan de aanwezigheid van een hoest en de productie van slijm gedurende drie maanden per jaar, of in de periode van twee jaar aaneengesloten, zonder dat er een andere onderliggende aandoening een verklaring kan zijn van de hoest. Indien je lijdt aan chronische bronchitis dan kun je eveneens, weliswaar in verschillende mate, problemen hebben met je ademhaling.

Je zult dan met enige regelmaat last hebben van infecties of ontstekingen in je luchtwegen of longen. Deze infecties en ontstekingen zijn verantwoordelijk voor het verergeren van de klachten die betrekking hebben op je ademhaling. Chronische bronchitis kan bovendien samengaan met een chronische luchtwegobstructie. In de volksmond wordt er dan vaak gesproken van een vernauwing van de luchtwegen. Een luchtwegobstructie gaat overigens dikwijls gepaard met een aandoening zoals longemfyseem of astma. Dit verklaart tevens waarom bronchitis in een heleboel gevallen lastig onderscheiden kan worden van emfyseem en/of astma.

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Chronische bronchitis is een variant van bronchitis waar je voor de rest van je leven last van blijft houden en die dus niet meer genezen kan worden. De chronische vorm van bronchitis is in het bijzonder vaak het gevolg van het roken van tabakswaren. Net zoals longemfyseem kan chronische bronchitis onder de verzamelnaam Chronic Obstructive Pulmonary Disease (ofwel afgekort COPD) worden geschaard. Bronchitis het gevolg zijn van uiteenlopende ziekteverwekkers. Denk hierbij maar aan:

Maar bronchitis kan eveneens veroorzaakt worden door allergische- of aspecifieke prikkels. Roken is echter zonder meer de meest belangrijke van alle veroorzakers van bronchitis en mag daardoor niet onderschat worden.

Longontsteking

Op het moment dat eveneens, of in het bijzonder, de longblaasjes zijn aangedaan dan kan is er sprake van een longontsteking, ofwel een pneumonie zoals deze ziekte ook dikwijls door medici wordt genoemd. De klachten van een longontsteking zijn:

  • erg veel hoesten,
  • een overmatige aanmaak van slijm,
  • vaak kortademigheid,
  • een piepende ademhaling,
  • een kriebelend gevoel onder de kin,
  • een bloedsmaak in de mond,
  • een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts) als er sprake is van een virale- of een bacteriële infectie.

Behandeling van bronchitis

Wat de beste behandeling van bronchitis is, zal sterk afhangen van de oorzaak. Wanneer je te maken hebt met een bacteriële infectie dan is het gebruik van antibiotica zinvol, dit overigens in tegenstelling tot bij een virale infectie. Een virus zal immers niet reageren op antibiotica.

Doordat er rekening gehouden dient te worden met de voornaamste veroorzakers van bronchitis zullen er specifiek geneesmiddelen gegeven dienen te worden. De aard van deze geneesmiddelen kan echter sterk uiteenlopen en afhangen van de verantwoordelijke ziekteverwekker. Ve4rder zal het land waar je je bevindt, ten tijde van het manifesteren van de ziekte, een rol spelen. Dit geldt eveneens voor mogelijke specifieke contra-indicaties die betrekking kunnen hebben op je persoonlijke situatie. Je kunt bijvoorbeeld te maken hebben met een bepaalde allergie.

Behandelen van prikkelbaar slijmvlies

De verhoogde prikkelbaarheid van het slijmvlies kan behandeld worden door het gebruik van corticosteroïden. In een groot deel van de gevallen zul je deze geneesmiddelen in de vorm van een inhalator aangeboden krijgen. In sommige gevallen zijn deze middelen ook oraal (via de mond) toe te dienen in de vorm van pillen of tabletten. Bij kortademigheid door een luchtwegvernauwing kan een luchtwegverwijder worden gebruikt. Deze middelen zullen eveneens vaak in de vorm van een inhalator aan worden geboden.

Geneesmiddelen bij bronchitis

Het geneesmiddel dat bij bronchitis vaak wordt voorgeschreven is, in plaats van het natuurlijk voorkomende cortisol, zijn vaak synthetische derivaten. Voor een plaatselijke behandeling, zoals oog- of oordruppels, neusspray, middelen voor inhalatie of die hun werk doen op de huid, zijn ook een heleboel verschillende middelen voor handen.

Inhalatie van geneesmiddelen

Inhalatie is één van de manieren om medicatie toe te dienen, waarbij je een fijn verdeeld geneesmiddel gebruikt dat met behulp van een inhalator kan worden ingeademd. Er bestaan een heleboel verschillende soorten apparaten om inhalatie mogelijk te maken, zo heeft men: onder andere poederinhalatoren, dosisaerosolen en vernevelaars. Alle apparaten hebben elk zowel een aantal typische voor- als nadelen.

Luchtwegverwijder

Een luchtwegverwijder is een geneesmiddel dat je luchtwegen (tijdelijk) wijder kan maken zodat je eenvoudiger kunt ademen. Dergelijke geneesmiddelen worden overigens niet alleen aan mensen met bronchitis voorgeschreven, maar eveneens aan personen die last hebben van astma.