Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Dyscalculie

Voor een mens is het in veel gevallen erg handig als je vrij snel en gemakkelijk kunt rekenen. Bij een heleboel dagelijkse activiteiten is het immers nodig om dingen bijvoorbeeld op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen. Denk hierbij maar eens aan het organiseren van een etentje voor dierbaren. Je dient dan niet alleen het menu samen te stellen maar ook te bepalen hoeveel je van alle ingrediënten en andere boodschappen je nodig hebt. Daarbij komt verder dat niet alle recepten op het aantal personen is geschreven dat je op dat moment te eten krijgt. Je dient dan dus een omrekening te maken voor de alle benodigdheden.

Wat is dyscalculie?

Rekenen is dus essentieel bij het uitvoeren van een groot aantal dagelijkse dingen. Toch zijn er mensen die hier problemen mee hebben. Een aantal van hen heeft waarschijnlijk minder goed opgelet op school terwijl een ander deel last heeft van de aandoening dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis die betrekking heeft tot het rekenen. Het woord dyscalculie is een samenvoeging van het Griekse woord dys, (dat als beperkt kan worden vertaald), en het Latijns calculie, (dat rekenen betekent).

Dyscalculie is een zeer ingewikkelde rekenstoornis met problemen die zich in het bijzonder uiten bij het aanleren van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen. Je in een dergelijk geval overigens wel inzicht in het rekenen op zich.

In een heleboel gevallen gaat dyscalculie gepaard met het minder makkelijk aanleren van betekenissen van getallen, volumes en wiskundige procedures maar eveneens zal je ruimtelijke oriëntatie minder goed zijn dan bij de meeste andere mensen.

Symptomen van dyscalculie

De symptomen waar je mee te maken krijgt als je last hebt van dyscalculie zijn:

  • Je slaat soms een getal over tijdens het tellen.
  • Je bent geneigd om je vingers te gebruiken bij het rekenen, zelfs op momenten dat je een ingewikkelde berekening uit dient te voeren.
  • Binnen een lange opeenvolgende som kun je minder goed onderscheid maken tussen het aftrekken en optellen van getallen.
  • Je vindt het moeilijk om gesproken getallen om te zetten naar getallen op schrift. Dit geldt eveneens voor getallen die je in gedachten hebt tijdens het rekenen.
  • Tijdens het maken van een berekening zul je merken dat je geheugen je vaker dan normaal in de steek laat.
  • Je hebt erg veel tijd nodig om een berekening uit te voeren.
  • Je hebt een extreme afkeer ontwikkeld voor het uitvoeren van berekeningen.

In tegenstelling tot bij lezen en spelling is rekenen onderscheidend in de mate waarin een beroep gedaan wordt op specifieke vaardigheden om problemen op te lossen. Hoewel er in de regel sprake is van een logische structuur om een probleem op te lossen, zijn er in veel gevallen toch meerdere mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen.