Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

De zes leerstoornissen en hoe je ze herkent

Nona Heremans
4 min read

Een schoolcarrière loopt niet bij elk kind even vlot. Vooral kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis moeten vaak dubbel zo hard werken voor soms nog een teleurstellend resultaat. Het is daarom belangrijk om een mogelijk probleem zo snel mogelijk vast te stellen zodat deze kinderen de juiste begeleiding en hulp krijgen.

Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij moeilijkheden bij het lezen en/of schrijven opduiken.  Zo’n 5 tot 10 procent van de schoolgaande kinderen heeft last van dyslexie, voornamelijk jongens. Dyslexie is voor een groot stuk genetisch bepaald en kan al vanop jonge leeftijd vastgesteld worden. In tegenstelling tot wat velen denken, heeft dyslexie niets met intelligentie te maken. Dyslectici zijn niet minder begaafd dan anderen maar hebben het wel moeilijk met informatie verwerken. Je leest er meer over op: gezond.be/dyslexie-feiten-fabels/.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben moeite met verschillende onderdelen van rekenen en wiskunde. Dyscalculie is erg verschillend van persoon tot persoon en er bestaan dan ook verschillende vormen van. Dyscalculie hangt vaak samen met andere leerstoornissen zoals dyslexie of ADHD. Net zoals dyslexie heeft dyscalculie niets met intelligentie te maken en is een het grotendeels erfelijk bepaald.

Dysgrafie

Dysgrafie is een leerstoornis waarbij iemand het moeilijk heeft met schrijven. Meestal uit zich dat in een bijna onleesbaar handschrift en/of een heel traag tempo van schrijven. Bij dysgrafie treedt er een probleem op bij de coördinatie tussen de zintuigen en de motoriek, mogelijk zijn er dus ook andere motorische problemen bij het kind. Om het kinderen met dysgrafie makkelijker te maken kan je best de vormen van de letters duidelijk uitleggen en voordoen, ze in blokletters laten schrijven of ze vaker op de computer laten werken.

Dyspraxie

Dyspraxie is een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Vaak wordt er ook gesproken over Developmental Coordination Disorder, of kortweg DCD. Voor kinderen met dyspraxie is het moeilijk om zich bepaalde motorische vaardigheden eigen te maken, denk aan fietsen, schrijven, balsporten of veters knopen. Terwijl andere kinderen zich deze bewegingen aanleren en later automatiseren, gaat dat bij kinderen met dyspraxie moeilijker. DCD kan je herkennen aan het onhandige gedrag, slecht evenwicht of late reacties. Ook concentratie- en aandachtsproblemen, moeilijkheden met taal en slaapproblemen kunnen te maken hebben met dyspraxie.

Dysfasie

Dysfasie is een neurologische spraaktaalstoornis en niet zozeer een leerstoornis. Toch hebben kinderen met dysfasie het niet altijd gemakkelijk op school. Dysfasie is aangeboren en komt in verschillende vormen voor. Kinderen met dysfasie hebben moeite met de gesproken taal, zoals woorden vinden en zinnen vormen. Een intensieve begeleiding bij logopedisten is bij deze stoornis dan ook noodzakelijk.

NLD

NLD is de afkorting van Non-verbal Learning Disabilities, of in het Nederlands: non-verbale leerstoornissen. Het is een stoornis waarbij kinderen moeilijk non-verbale, of visuele, informatie kunnen verwerken. Kinderen met NLD zijn meestal juist sterk in verbale communicatie en hebben een uitgebreide woordenschat maar ze hebben minder ruimtelijke inzichten. Daarom is bijvoorbeeld begrijpend lezen, omgaan met andere kinderen en ook een fijne motoriek moeilijk voor kinderen met NLD. Deze stoornis is moeilijk op te sporen bij kinderen en wordt vaak verward met ADHD.

Vermoed je dat je kind een leer- of ontwikkelingsstoornis heeft? Neem dan zeker contact op met de zorgleerkracht op school of met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (clb) https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb.

Door Nona Heremans

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…