Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Dyslexie: feiten & fabels

Nona Heremans
3 min read

Dyslexie is een leerstoornis waarbij vooral moeilijkheden bij het lezen en/of schrijven opduiken. Personen met dyslexie moeten vaak dubbel zo hard werken om dezelfde informatie te verwerken. We zetten vijf feiten en fabels over dyslexie op een rij.

1. Dyslexie is genetisch bepaald

Feit. Dyslexie is inderdaad voor een groot stuk genetisch bepaald. Als een van de ouders dyslectisch is, dan is de kans tien keer groter dat ook het kind dyslexie zal hebben dan bij kinderen zonder dyslectische ouders. De leerstoornis komt ook vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De kans dat een jongen dyslexie heeft, loopt zelfs op tot 50% wanneer de vader dat ook heeft.

2. Dyslexie kan getest worden

Fabel. Er bestaat geen echte dyslexie-test. Op school worden meestal wel verschillende tests uitgevoerd zoals een spellings- en leestest om kinderen te evalueren. Kinderen die hier zwak op scoren, behoren dan tot de risicogroep en worden verder onderzocht en begeleid. Als er na observaties en verdere tests dyslexie wordt vastgesteld, dan krijgt de persoon hiervan een attest.

3. Dyslexie kan je al van jonge leeftijd waarnemen

Feit. Dyslexie kan al vanaf jonge leeftijd opgespoord worden. Enkele aandachtspunten bij kleuters zijn bijvoorbeeld weinig woorden kennen, moeilijk namen onthouden of moeite hebben met kleuren te benoemen. Kleuters kunnen hierbij extra ondersteund worden maar er kan wel pas over dyslexie gesproken worden vanaf het 1e leerjaar.

4. Dyslexie beïnvloedt je IQ

Fabel. Dyslexie en intelligentie hebben niets met elkaar te maken. Dyslectici hebben geen lager IQ dan anderen, ze hebben wel leerproblemen waardoor ook hun schoolloopbaan vaak moeizamer loopt. Ze scoren lager op toetsen en examens omdat ze de vragen fout lezen en dus ook verkeerd antwoorden. Dyslexie hangt vaak ook samen met andere leerproblemen zoals dyscalculie, aandachtsstoornissen, gedragsproblemen, en andere. Dit alles leidt vaak tot faalangst en minder zelfvertrouwen.

5. Personen met dyslexie blinken uit in andere vaardigheden

Feit. Personen met dyslexie zijn net goed in andere vaardigheden die weinig met taal te maken hebben. Meestal denken personen met dyslexie op een sterk visuele manier. Ze zijn daarom enorm goed in driedimensionaal denken en kunnen in hun hoofd een voorwerp langs alle kanten bekijken. Ook het langetermijngeheugen, sociale vaardigheden, en creatieve oplossingen zijn enkele mogelijke vaardigheden waar dyslectici in uitblinken.

Voor meer informatie en vragen kun je terecht op de www.dyslexie.be of op www.sprankel.be/leerproblemen/dyslexie.

Door Nona Heremans

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…