Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Borstkanker

Borstkanker is een vorm van kanker die door medici ook aan wordt geduid als mammacarcinoom. Deze vorm van kanker ontwikkelt zich in het weefsel van de melkklieren in de borst. Bij vrouwen kan borstkanker worden beschouwd als de meest voorkomende vorm van kanker. Ongeveer 22 procent van alle gevallen van kanker bij vrouwen wordt gevormd door borstkanker. Ieder jaar weer krijgen vrouwen over heel de wereld te horen dat ze lijden aan borstkanker.

In ons land krijgt één op de negen vrouwen ooit te horen dat er bij haar de borstkanker is vastgesteld. In een land zoals de Verenigde Staten ligt het aantal vrouwen dat een dergelijk diagnose te horen krijgt echter nog hoger. In dit land lijdt namelijk één op de acht vrouwen aan deze vorm van kanker. Voor vrouwen in de leeftijdcategorie van dertig en zestig jaar is borstkanker vandaag de dag als de meest voorkomende doodsoorzaak aan te duiden.

Misverstand ten aanzien van borstkanker

Er bestaat een groot misverstand, dat helaas nog altijd stand blijft houden, waarbij verondersteld wordt dat in sommige gevallen vrouwen een kleinere kans hebben op het krijgen van borstkanker als deze vreselijke ziekte niet in haar familie voorkomt. Niets is echter minder waar want ook als er geen gevallen van borstkanker bekend zijn binnen je familie dan kun je er zelf helaas nog altijd mee te maken krijgen. Het is zelfs zo dat bij het gros van de vrouwen, bij wie borstkanker vast is gesteld, zij geen familieleden hebben die eveneens aan deze kankersoort lijden. In drie op de vier nieuwe gevallen van borstkanker is dit zelfs aan de orde.

Mannen en borstkanker

Een ander misverstand, ten aan zien van borstkanker, dat de wereld uitgeholpen dient e worden is dat mannen deze ziekte niet zouden kunnen ontwikkelen. Maar ook mannen hebben een, weliswaar geringe, hoeveelheid borstklierweefsel en kunnen dus eveneens te maken krijgen met borstkanker. Bij mannen komt borstkanker echter minder frequent voor dan bij vrouwen. De kans dat je als man borstkanker krijgt is maar 1 op 100.000. In een heel leven van een man zal deze kans dan ook komen te liggen op circa 1 op 1000. Bij de gemiddelde vrouw ligt de kans op het krijgen van borstkanker honderd maal hoger dan bij de meeste mannen.

Hoe ontstaat borstkanker?

Borstkanker wordt veroorzaakt door bepaalde DNA-afwijkingen. Deze afwijkingen worden ook vaak aangeduid als met de tem mutaties en zorgen ervoor dat een cel, bij borstkanker is dit een cel die tot het borstweefsel behoort, een woekergroei gaat vertonen. Met andere woorden: dat de cel niet meer gecontroleerd gaat delen en groeien. Tijdens deze abnormale deling, die typisch is voor de ziekte kanker, zal echter ook het weefsel dat om de kankercellen ligt, weggedrukt worden of erdoor in de verdrukking komen. Daarnaast kunnen gevormde kankercellen losraken en zich op andere plaatsen in het lichaam, als zij door de bloed- of lymfestroom zijn vervoerd, opnieuw tumoren gaan vormen. De uitzaaiingen van kanker worden ook vaak met de term metastases aangeduid.

De verandering die zich voltrekt om van een gewone cel een kankercel te vormen, is een proces dat opgebouwd is uit een aantal stadia. Er zijn bovendien een aantal factoren bekend die de kans dat een gewone borstcel zich gaat ontwikkelen tot een kankercel in sterke mate negatief kan beïnvloeden. Risicofactoren die de ontwikkeling van borstkanker kunnen vergroten zijn bijvoorbeeld:

  • roken,
  • het langdurig gebruiken van de anticonceptiepil (bij vrouwen).
  • Overgewicht,
  • ongezonde levensstijl.

Om de kans op genezing van een patiënt zo groot mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat de kanker in de borst, maar uiteraard ook alle andere vormen, zo vroeg mogelijk aan het licht komen. Bij een tijdige ontdekking kan er immers snel worden begonnen met een behandeling en zal de genezings- en overlevingskans stukken groter zijn. Bij borstkanker geldt dan ook dat een ontdekking van deze kankersoort in een vroeg stadium in veel gevallen het leven van de betreffende patiënt kan redden.

Tijdige ontdekking door zelfonderzoek

Voor zowel vrouwen als mannen is het dus van enorm groot belang dat borstkanker op tijd wordt behandeld. Hiervoor dein je echter wel tijdig bij een arts te belanden die dit proces in gang kan zetten. Om die reden kunnen vrouwen en mannen het beste zo nu en dan een zelfonderzoek uitvoeren en/of een zogenaamde mammografie laten maken. Door dergelijke maatregelen te treffen zal de kans immers aanzienlijk groter worden dat borstkanker op tijd wordt ontdekt en kan worden behandeld.