Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Multiple sclerose

Multiple sclerose wordt in de volksmond meestal MS genoemd. Dit is een chronische ziekte, waarbij er ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel. Je vindt het centrale zenuwstelsel in de hersenen en in het ruggenmerg. Door de ontstekingen in het centale zenuwstelsel, kan het zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed verwerken. Hierdoor kan men verschillende uitvalsverschijnselen ervaren, zoals blindheid, extreme moeheid, geheugenproblemen en voornamelijk krachtsverlies.

Op deze pagina lees je meer over deze aandoening, die zowel voor de patiënt als voor de directe omgeving van de patiënt met MS emotioneel en fysiek erg zwaar kan zijn. Zo lees je welke vormen van MS er zijn, wat de oorzaak is van het ontstaan van MS en wat de symptomen van MS zijn. Zo krijg je meer inzicht in deze chronische ziekte, die helaas vrij veel voorkomt.

Verschillende soorten multiple sclerose

Er zijn drie verschillende vormen van MS te onderscheiden. Deze typen verschillen van elkaar op het gebied van verloop van de ziekte en de klachten die de ziekte meebrengen, maar binnen de verschillende vormen van MS kunnen de klachten ook zeer variëren van persoon tot persoon.

De verschillende vormen van MS zijn de volgende:

 1. Relapsing remitting MS (RRMS): dit is de meest voorkomende vorm van MS, dat bij ongeveer 85 procent van de mensen met MS voorkomt. Bij deze vorm van MS wisselen opflakkeringen af met perioden van herstel, waarbij klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.
 2. Secundair-progressieve MS: secundair-progressieve MS ontstaat vaak uit relapsins remitting MS (RRMS). In deze tweede fase van MS is er sprake van achteruitgang, waarbij er geen tussentijds herstel meer plaatsvindt.
 3. Primair-progressieve MS: bij primair-progressieve MS is er nooit sprake geweest van tussentijds herstel. Bij patiënten met deze vorm van MS is er dan ook alleen sprake van verslechtering, direct vanaf de diagnose van de ziekte. Deze vorm van MS komt ongeveer voor bij tien tot vijftien procent van de patiënten met MS.

De oorzaak van multiple sclerose

Helaas is het nog niet duidelijk hoe MS precies ontstaat. Wat men wel weet, is dat het afweersysteem van patiënten van MS een grote rol speelt bij het ontstaan van deze ziekte. Zo breekt het afweersysteem van patiënten met MS het myeline rondom de zenuwen af, waardoor deze beschadigd raken en gaan ontsteken. Waarom het afweersysteem het myeline afbreekt, is niet duidelijk. Het is dan ook niet duidelijk waarom sommige mensen wel MS krijgen en andere mensen niet.

Wel denken onderzoekers dat er enkele risicofactoren aan te wijzen zijn die de kans op het ontstaan van MS kunnen vergroten. Dit zijn de volgende risicofactoren:

 • Factoren uit de omgeving
 • Erfelijke factoren

Welke factoren dit precies zijn, is helaas nog niet bekend en dient nog verder onderzocht te worden.

De symptomen van multiple sclerose

Welke symptomen of klachten men ervaart bij MS, is afhankelijk per persoon. Dit verschilt namelijk van de plaats in de hersenen waar de beschadiging ontstaat. De klachten die kunnen optreden, zijn de volgende:

 • Motorische klachten, zoals krachtverlies, spasticiteit, spierzwakte, krampen en stijfheid.
 • Sensibiliteitsstoornissen, zoals tintelingen, prikkelingen, doofheid, koude voeten en handen, pijn en spierpijn.
 • Coördinatieklachten, zoals spraakstoornissen, duizeligheid, draaierigheid en tremoren.
 • Klachten vanuit de hersenstam, zoals zenuwpijn, gevoelsstoornissen in het gezicht en dubbelzien.
 • Problemen met het gezichtsvermogen, zoals een zenuwontsteking aan één of beide ogen.
 • Blaasklachten, zoals een toegenomen aandrang om te plassen, het achterblijven van urine en incontinentie.
 • Seksuele problemen, zoals libidoverlies, impotentie en genitale pijn.
 • Vermoeidheid, zoals moeheid in rust en snelle vermoeibaarheid.
 • Darmklachten, zoals obstipatie en incontinentie.
 • Cognitieve problemen, zoals geheugenstoornissen en concentratiestoornissen.
 • Stress, depressies en angsten.

Gelukkig komen deze klachten niet bij één persoon voor. Zo hebben patiënten met MS vaak maar te maken met enkele van bovenstaande klachten. Welke klachten dit zijn, verschilt dus per persoon.