Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Osteoporose

Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Bij patiënten met osteoporose worden botten vanzelf erg broos en verliezen de botten bovendien botmassa. Hierdoor kan ook de structuur van botten veranderen, waarbij er gaten in de botten komen en de botten minder stevig zijn. Omdat de botten van mensen met osteoporose minder stevig zijn, hebben zij meer kans op botbreuken.

Vroeger kwam osteoporose voornamelijk voor bij mensen van 55 jaar en ouder. Tegenwoordig zijn er echter ook steeds meer jongere mensen bekend met osteoporose. Wereldwijd krijgt ongeveer 30 procent van de vrouwen en 15 procent van de mannen boven de 60 jaar te maken met osteoporose. Wat dit percentage is bij jongere mensen, is helaas nog niet bekend. Dit komt omdat vroeger gedacht werd dat osteoporose alleen voorkwam bij ouderen, waardoor de gegevens van jongere patiënten nooit werden gedocumenteerd onder de noemer osteoporose.

De oorzaak van osteoporose

Osteoporose wordt veroorzaakt door een verlies aan calcium, dat weer wordt veroorzaakt door een stijging van de verzuring van het lichaam. De giftige, zure afvalstoffen die verzuring van het lichaam veroorzaken, zijn onder andere te vinden in vlees, alcohol, suiker en bepaalde medicijnen. Daarnaast kunnen zure afvalstoffen gevormd worden door sporten en stress. In een gezond lichaam zijn de giftige, zure afvalstoffen niet schadelijk, omdat deze door het lichaam worden geneutraliseerd door stoffen als calcium, magnesium en carbonaten. Echter, door een gebrek aan deze mineralen, moet het lichaam calcium uit de eigen gewrichten en botten halen om de giftige zuren om te zetten. Hierdoor ontstaat osteoporose.

Osteoporose kan zowel primair als secundair zijn. Als we spreken van primaire osteoporose, is er sprake van een onbekende oorzaak van het ontstaan van osteoporose (ofwel een onbekende oorzaak van verzuring van het lichaam). Is er sprake van secundaire osteoporose, dan is de oorzaak van het ontstaan van osteoporose wel bekend. Primaire osteoporose kan ontstaan door verzuring van het lichaam, een te laag lichaamsgewicht, ouderdom, de overgang, te weinig beweging, niet voldoende voedingsstoffen nuttigen met calcium en vitamine D en een slechte levensstijl (roken, alcohol drinken, te veel zout eten, et cetera). Welke oorzaak uiteindelijk de oorzaak is geweest van primaire osteoporose, is bij mensen met deze vorm van osteoporose dus niet bekend.

Bij secundaire osteoporose is de exacte oorzaak van osteoporose wel bekend. Dit kan het langdurig gebruik van corticosteröiden zijn, reumatische artritis betreffen, coeliakie zijn, de ziekte van Crohn zijn, COPD betreffen of kanker zijn.

De symptomen van osteoporose

Hoewel osteoporose op zich geen pijn veroorzaakt, zorgt de aandoening er wel voor dat botten sneller breken door de veranderde samenstelling, sterkte en structuur van de botten door osteoporose. Omdat het breken van botten pijnlijk is, hebben mensen met osteoporose alsnog regelmatig te maken met pijn. Voornamelijk de botten in de polsen en heupen worden regelmatig gebroken. Daarnaast kan men ook te maken krijgen met het inzakken van de rugwervels, waardoor men krom gaat lopen en kleiner wordt. Deze inzakking kan er weer voor zorgen dat men uitvalsverschijnselen krijgt, of pijn krijgt in de rug. Zo heb je bij osteoporose niet standaard pijn, maar kan men wel pijn ervaren bij het breken van de botten door de aandoening of bij inzakking van de rugwervels door de aandoening.