Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Overbeet

De beet van de tanden is het verband tussen de boven- en onderkaken als deze op elkaar staan. Idealiter is een beet recht, regelmatig, zonder spleetjes en in de juiste verhouding. Daarnaast heeft een goede beet geen tanden die over elkaar staan. Als je een overbeet hebt, staan de boventanden iets over de ondertanden heen. Daarnaast wisselen de knobbels van de kiezen elkaar af, waardoor de kiezen niet goed op elkaar kunnen staan.

Een overbeet: een veelvoorkomend probleem met de tanden

Een overbeet is geen zeldzame aandoening. Zo hebben erg veel mensen te maken met deze afwijkende stand van de tanden, die vaak gemakkelijk opgelost kan worden door een beugel te gebruiken.

Bij de meeste mensen met een overbeet zijn de effecten van de overbeet niet zo duidelijk aanwezig. Zo staan de boventanden wel over de ondertanden heen, maar is dit niet erg duidelijk zichtbaar omdat de afstand tussen de boven- en ondertanden maar erg klein is. Helaas zijn er ook gevallen waarbij de overbeet erg goed zichtbaar is, omdat in dit geval de bovenkaak veel groter is van de onderkaak. Deze meer ernstige gevallen van een overbeet hebben zeker een behandeling nodig, omdat er anders aanvullende symptomen en complicaties op kunnen treden. Welke complicaties of symptomen dit zijn, lees je in onderstaande tekst.

De symptomen van een overbeet

Doorgaans herken je een overbeet gemakkelijk door je boven- en ondertanden op elkaar te zetten en te bekijken of er een afstand bestaat tussen de boven- en ondertanden. Idealiter zit er geen afstand tussen de boven- en ondertanden, maar bij mensen met een overbeet zit er een kleine ruimte tussen de tanden omdat de boventanden naar voren staan. Soms is de ruimte tussen de tanden slechts enkele milimeters, maar in sommige gevallen is de overbeet zo ernstig dat er een hele vinger tussen de beide tanden gestoken kan worden.

Zeker bij ernstige gevallen van een overbeet, kunnen er aanvullende symptomen of complicaties optreden. Dit betreft de volgende symptomen:

  • Een verminderde spraakontwikkeling
  • Moeite met eten en kauwen
  • Een afwijkende vorm van het gezicht, waarbij de boventanden duidelijk uitsteken van de ondertanden, ook als de mond gesloten is
  • Buck tanden: sterk naar voren gerichte tanden, die het uiterlijk in ernstige mate beïnvloeden

Zoals al eerder vermeld, heeft niet iedereen met overbeet te maken met deze symptomen. Deze aanvullende complicaties van een overbeet komen voornamelijk voor bij mensen me een ernstige overbeet.

De behandeling van een overbeet

In de meeste gevallen wordt er bij een overbeet een beugel geplaatst door de orthodontist. Deze beugel zorgt ervoor dat er een constante druk op de tanden wordt uitgevoerd, waardoor de scheve tanden langzaam op hun plek worden gezet. Voornamelijk in de tienerjaren wordt deze behandeling veel toegepast, omdat men op dit moment nog gebruik kan maken van de kaakgroei van het kind. Daarnaast kunnen ook volwassenen een beugel laten plaatsen om scheve tanden recht te zetten bij een overbeet. Een beugel wordt meestal voor 12 tot 24 maanden geplaatst, afhankelijk van de ernst van de overbeet.