Acute rugoverbelasting

Veel mensen zullen, één of soms zelfs regelmatig, in hun leven te maken krijgen met een acute overbelasting van hun rug. Een dergelijke overbelasting kan verschillende oorzaken hebben maar ontstaat in een groot deel van alle gevallen door:

 • een kortstondige (te) zware belasting van de rug, 
 • een langdurige lichte belasting van de rug.

In beide gevallen zal je lichaam niet voldoende in staat zijn om de gevolgen van deze belasting eenvoudig te herstellen. 

Oorzaken van een acute rugoverbelasting

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hoeft een acute rugoverbelasting niet altijd te ontstaan door een te zware belasting van dit deel van je lichaam. Ook wanneer je lichaam voor een langere tijd bloot wordt gesteld aan een lichte belasting kan dit opeens voor klachten zorgen. Een aantal voorbeelden van activiteiten die voor een acute overbelasting van je rug kunnen zorgen zijn:

 • gedurende een korte tijd een te grote kracht op je rug uitoefenen, bijvoorbeeld door iets zwaars op te tillen en daarbij een verkeerde houding aan te nemen,
 • voor het sporten geen warming up doen zodat de spieren in je rug niet voorbereid zijn op de krachten die zij dienen te leveren,
 • je krijgt een ongeval, zoals een val, en maakt daarbij een beweging die veel kracht op je rug uitoefent,
 • gedurende een langere tijd in een houding zitten die weliswaar weinig kracht op je rug uitoefent, maar wel je spieren op een onnatuurlijke manier aan het werkt zet.

Symptomen van een acute rugoverbelasting

Bij een acute overbelasting van je rug zullen er verschillende symptomen de kop opsteken, zoals:

 • pijn in (de spieren van) je rug,
 • zeurende pijn onder in je rug,
 • bewegen zorgt eveneens voor pijnklachten,
 • sommige houdingen kun je minder makkelijk vasthouden,
 • een langdurig aanhoudende pijn, variërend van enkele weken tot een paar jaar.

Het behandelen van een acute rugoverbelasting

Pijnklachten in je rug, als gevolg van een overbelasting, is in de meeste gevallen niet gevaarlijk voor je gezondheid. Wel kan een dergelijke overbelasting voor veel ongemak zorgen en erg vervelend zijn. Indien er sprake is van een acute overbelasting van je rug, waarbij wel schade is ontstaan, zal de behandeling in veel gevallen bestaan uit (sport)EHBO. Vervolgens dien je een deskundige, zoals een arts of een fysiotherapeut om raad te vragen. In dit soort situaties van een acute rugoverbelasting kan koelen met ijs, of koud water, soms voor enige verlichting van de klachten zorgen. Hierbij dien je overigens wel voorzichtig te zijn om te voorkomen dat je huid niet onderkoeld raakt.

Direct een arts raadplegen

In sommige gevallen dien je, bij een acute overbelasting van je rug, direct een arts te raadplegen. Dit is het geval op het moment dat:

 • je een hevige, scheurende pijn in je rug ervaart,
 • de pijn van het ene op het andere moment aanzienlijk erger wordt,
 • je te maken hebt met een krachtverlies in je armen en/of in je benen,
 • je een doof gevoel ervaart rond je billen,
 • je een doof gevoel ervaart rond je geslachtsdelen,
 • je problemen hebt met plassen of als je plotseling je urine laat lopen,
 • er naast de acute rugpijn ook sprake is van een verhoging van je lichaamstemperatuur (koorts).

Het is van essentieel belang dat je in dit soort situaties altijd de adviezen van de arts strikt opvolgt. Ga in elk geval nooit zelf doktertje spelen of hopen dat de klachten vanzelf weer weg zullen trekken. Er kan immers een serieuze schade aan je rug zijn ontstaan die je voor de rest van je leven behoorlijk wat ongemak, of zelfs (blijvende) invaliditeit, op kan leveren.