Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Difterie

Difterie werd vroeger ook wel kroep genoemd en is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie (Corynebacterium diphtheriae). Deze bacterie kan door hoesten worden overgebracht. Voordat de vaccinatie om difterie te bestrijden algemeen gebruikt werd, was deze zieke één van de voornaamste doodsoorzaken bij baby’s en kinderen. Naast deze ernstige vorm is er eveneens een mildere difterie bekend die zich alleen maar beperkt de huid en dus minder risicovol is.

Symptomen van difterie

De incubatietijd van difterie is één tot vier dagen en de eerste symptomen zijn meestal:

 • moeilijk slikken,
 • keelpijn,
 • overgeven,
 • misselijkheid,
 • hoofdpijn,
 • een verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts),
 • een versneld hartritme,
 • een loopneus aan één kant van de neus,
 • zwelling van de keel,
 • ademhalen levert erg veel problemen op.

Op de slijmvliezen in de keel ontstaan, voor difterie zo typische, taaie vliezen (pseudomembranen), die het ademen nog moeilijker maken. Een baby of kind kan zelfs stikken doordat een losgeraakt membraan de luchtweg blokkeert. De verantwoordelijke bacterie produceert bovendien gifstoffen (toxinen) die de hartspier (myocarditis) en het zenuwstelsel kunnen beschadigen. Onbehandelde difterie lijdt in het gros van de gevallen tot de dood.

Behandelen van difterie

Behandelen van difterie is dus essentieel om de overlevingskans te vergroten. Bij een vermoeden dat er sprake is van difterie is een opname, en behandeling, op een intensivecareafdeling absoluut noodzakelijk. In het bijzonder gezien de kans op verstikking en de reacties die het lichaam op de bacteriële gifstoffen leveren immers gevaren op. De bacterie die difterie veroorzaakt, is gevoelig voor erythromycine en penicilline. Maar ook kunnen, na de uitvoering van een allergietest, ook een antitoxine toegediend worden om de gevolgen van het difterietoxine minder te maken.

Voorkomen van difterie

 • Vaccinatie met het DKTP- of het DTP-vaccin beschermt tegen difterie. Deze vaccinatie is daarom opgenomen in het Vlaamse vaccinatieschema. Grootschalige vaccinatieprogramma’s hebben ervoor gezorgd dat het aantal difteriegevallen in ons land tot een minimum is beperkt en nauwelijks nog voorkomt. In veel ontwikkelingslanden is het echter nog wel een ziekte die veel kinderlevens eist. Maar gelukkig wordt daar eveneens steeds meer gebruikgemaakt van vaccinatieprogramma’s om het dodental terug te dringen en de ziekte uiteindelijk volledig uit te bannen.
 • Goede sanitaire voorzieningen en voorlichting geven over hygiëne en het gebruik van schoon drinkwater zijn een andere manier om difterie te kunnen voorkomen. Het drinken van vervuild water is namelijk één van de belangrijkste oorzaken van difterie.

Het stellen van de diagnose

De diagnose difterie kan pas na een slijmonderzoek worden gesteld. Omdat difterie een ernstige ziekte is zal er meteen met een behandeling begonnen moeten worden met een difterie-antitoxine. Een dergelijk geneesmiddel maakt de gifstoffen, die geproduceerd worden door de veroorzakende bacterie, onschadelijk. Ook zul je, als je lijdt aan difterie, behandeld worden met een antibioticum om de bacterie zelf te elimineren. Met difterie moet je altijd in een ziekenhuis worden opgenomen voor een behandeling en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Besmettelijkheid van difterie

Zonder medische behandeling kun je, als je lijdt aan difterie, twee tot vier weken na het uitbreken van de ziekte besmettelijk blijven. Dragers van de bacterie, die difterie veroorzaakt, die niet wordt behandeld blijven nog langer besmettelijk. Als je in aanraking komt met iemand die lijdt aan difterie dan is de kans erg groot om zelf besmet te raken. Daarom moet je, na een dergelijk contact, zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen difterie.

Er mag aangenomen worden dat je, als je voldoende tegen difterie bent ingeënt goed beschermd wordt. De vaccinale bescherming bestrijkt ongeveer een periode van tien jaar. Een herhaling van de vaccinatie is vaak nodig als je naar gebieden reist waar difterie nog voorkomt. Alleen als de laatste inenting minder dan tien jaar geleden plaatsgevonden heeft. Vanwege de besmettelijkheid van difterie is het van essentieel belang om contact met besmette personen te vermijden.