Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Geen zin in seks

Veel medici zullen het fenomeen geen zin in seks liever aanduiden met de term verminderd libido. Er kan worden gesproken van geen zin in seks als je niet meer snel seksueel opgewonden wordt en bovendien niet meer zoveel plezier aan seks beleefd als voorheen.

Geen zin in seks kan worden veroorzaakt door uiteenlopende fysieke factoren, maar in een heleboel gevallen kunnen hierbij ook (tijdelijke) psychologische problemen of problemen binnen je relatie aan ten grondslag liggen.

Symptomen bij geen zin in seks

De zin in seks wordt door een groot aantal verschillende factoren beïnvloed. Om die reden is het erg lastig om dit fenomeen onder één noemer te plaatsen. In bepaalde periodes van je leven zal bijvoorbeeld seks een meer belangrijke positie innemen, maar daar staat tegenover dat seks wat minder op de voorgrond staat. Het is echter lastig om te omschrijven, op welk ogenblik werkelijk gesproken kan worden van minder zin in seks. Geen zin in seks kan immers afhangen van talloze oorzaken en kan bovendien van persoon tot persoon een andere betekenis hebben.

In de regel zal het geen zin hebben in seks pas voor problemen gaan zorgen als twee partners sterk uiteenlopende seksuele behoeften hebben. Zo kan bijvoorbeeld één partner iedere avond seks willen, terwijl de ander hooguit één keer per week zin heeft. De partner met het verminderde libido kan hierdoor zichzelf verwijten maken, of door de ander worden verweten, dat het libido zo laag is.

In de medische wereld wordt echter alleen van een verminderd libido gesproken op het ogenblik dat bij één van de partners (in tegenstelling tot in het verleden) een afname waargenomen kan worden in de zin in seks waardoor er problemen binnen de relatie ontstaan.

Wanneer spreek je van geen zin in seks

Alleen twee partners kunnen bepalen of er sprake is van geen, of een verminderde, zin in seks. Indien je al een langere periode weinig zin hebt in seks en er minder plezier meer aan beleeft dan kan er wellicht sprake zijn van een verminderd libido. In de regel merk je dit doordat je niet meer (of aanzienlijk moeilijker) seksueel opgewonden kunt raken.

In dergelijke gevallen kan een man bijvoorbeeld dat de penis niet meer stijf wordt en bij een vrouw dat de schede niet meer vochtig wordt. Bij het hebben van geslachtsgemeenschap kan dit voor uiteenlopende problemen zorgen, met als gevolg dat de zin in seks op een nog lager pitje komt te staan.

Seksuele aversie

Geen zin hebben in seks kan in bepaalde gevallen erg diep zitten. Bepaalde mensen hebben nog nooit eerder zin in seks gehad, terwijl andere personen ronduit een afkeer hebben van alles wat met seks en intimiteit te maken heeft. Dergelijke gevallen kunnen over het algemeen onder worden gebracht onder de noemer seksuele aversie.

Seksuele fobie

Daarnaast kan het gebeuren dat iemand van een bepaald aspect tijdens de seks een afkeer heeft, zoals van het vrijkomen van lichaamssappen of van bepaalde geluiden die tijdens het hebben van seks te horen zijn. Er kan in dit soort situatie vaak worden gesproken van een seksuele fobie.

Hoe ontstaat een verminderd libido?

In de meeste gevallen is een verminderde zin in seks een gevolg van problemen van psychologische aard, of door een verstoring van bepaalde factoren binnen de (seksuele) relatie. In een enkel geval kan een lichamelijke aandoening verantwoordelijk zijn voor de afgenomen zin in seks.

Oorzaken van psychologische aard

Vandaag de dag leeft iedereen in een drukke maatschappij, waarin voor een groot aantal mensen de lat erg hoog is gelegd. Deze hectische manier van leven heeft uiteraard ook invloed op het seksleven. De zin in seks zal bijvoorbeeld een stuk minder zijn als je een dag erg druk bent geweest en /of vermoeid bent.

Ook zijn mannen in bepaalde gevallen geneigd zich te bewijzen. Voor deze mannen is het hebben van seks niet langer een ontspanningsmoment, maar eerder een prestatiegericht showmoment. Geen zin hebben in seks kan door een dergelijke druk vaak sterk afnemen.

Emoties hebben een grote invloed op hoe je in je vel zit en hoe je onder andere omgaat met seks. Het is dan ook niet vreemd dat ook de zin in seks wordt bepaald door factoren zoals:

 • Boosheid,
 • Angst,
 • Schuld,
 • Schaamte,
 • Verdriet,
 • Somberheid (vooral bij depressiviteit).

Indien je in je verleden te maken hebt gehad met seksueel misbruik, zoals incest, aanranding of verkrachting, kan de zin in seks in veel gevallen verdwijnen. Je kunt in dergelijke gevallen meestal van het begin af aan niet van seks genieten of opgewonden raken. Seks zal dan immers vaak in verband worden gebracht met de negatieve gevoelens die seks in je verleden met zich meebracht. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • pijn,
 • vernedering,
 • schaamte,
 • onzekerheid,
 • minderwaardigheid,
 • angst.