Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Maagaandoening

De maag heeft drie belangrijke functies. Ten eerste is de maag een opslagplaats voor voedsel, voor dit voedsel naar de dunne darm gaat om verder verteerd te worden. Ten tweede zorgt de maag ervoor dat voedsel gemengd en gekneed wordt en ten derde speelt de maag een belangrijke rol in de spijsvertering omdat de maagsapklieren maagsap afscheiden. Dit maagsap speelt vervolgens een belangrijke rol in de spijsvertering van het lichaam.

Helaas komen maagaandoeningen bij erg veel mensen voor. Onder maagaandoeningen verstaan we verschillende aandoeningen aan de maag die het functioneren van de maag kunnen beperken. In welke mate de maagaandoening het functioneren van de maag kan beperken, is afhankelijk per aandoening en per hevigheid van de aandoening.

Op deze pagina worden de vier belangrijkste maagaandoeningen beschreven, door per maagaandoening kort te beschrijven wat deze aandoening inhoudt, wat de oorzaken zijn van het ontstaan van de aandoening en wat de symptomen zijn van de aandoening. De aandoeningen aan de maag die op deze pagina worden beschreven zijn maagslijmvliesontsteking, maagzweer, maagkanker en brandend maagzuur.

Beschrijving van de verschillende maagaandoeningen

De meest voorkomende maagaandoeningen zijn maagslijmvliesontsteking, maagzweer, maagkanker en brandend maagzuur.

 1. Maagslijmvliesontsteking: maagslijmvliesontsteking wordt ook wel gastritis genoemd. Dit is een snel optredende ontsteking van het slijmvlies in de maagwand.
 2. Maagzweer: een maagzweer is een zweer in de maag, die het functioneren van de maag beperkt.
 3. Maagkanker: er zijn twee soorten maagkanker, namelijk het intestinale type en het diffuse type. Het intestinale type is een solide versie, die zich als een zweer in de maag nestelt. Het diffuse type is een wat meer sprieterig groeiende versie van maagkanker.
 4. Brandend maagzuur: we spreken van brandend maagzuur als maagzuur omhoog komt en in e slokdarm terecht komt. Hier veroorzaakt het maagzuur een brandend, pijnlijk gevoel. Ook kan het maagzuur de slokdarm beschadigen.

De oorzaken van het ontstaan van de verschillende maagaandoeningen

Per maagaandoening zijn er verschillende oorzaken van het ontstaan van de maagaandoening aan te wijzen. Deze oorzaken worden in onderstaande tekst per maagaandoening beschreven.

 1. Maagslijmvliesontsteking: maagslijmvliesontsteking wordt veroorzaakt door irritatie of beschadiging van het maagslijmvlies. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door roken, alcoholgebruik, stress, het langdurig gebruik van medicijnen en chronisch braken. Ook kan een bacterie maagslijmvliesontsteking veroorzaken. Dit is bij de meeste mensen met maagslijmvliesontsteking het geval.
 2. Maagzweer: een maagzweer ontstaat door de inwerking van zoutzuur en het enzym pepsine op de maagwand. Omdat het zuur aan de maagwand vreet, kan er een rauwe plek in de maagwand ontstaan. Dit is een maagzweer.
 3. Maagkanker: maagkanker kan ontstaan als zeldzame complicatie van een maagzweer. Daarnaast kan er ook maagkanker ontstaan zonder dat hier een expliciete oorzaak voor aangwezen kan worden.
 4. Brandend maagzuur: brandend maagzuur kan veroorzaakt worden door een middenrifsbreuk, zwangerschap, overgewicht, obstipatie, ouderdom, bepaalde voedingsmiddelen zoals chocola, pepermunt en alcohol en roken.

De symptomen van de verschillende maagaandoeningen

Per maagaandoening zijn er verschillende symptomen aan te wijzen. Deze symptomen worden per maagaandoening in onderstaande tekst beschreven.

 1. Maagslijmvliesontsteking: misselijkheid, neiging tot braken, gevoel van volheid in de bovenbuik, krampende pijn, rillingen, koorts, diarree, hoofdpijn, spierkrampen, verminderde eetlust en zuurbranden.
 2. Maagzweer: scherpe pijn, die verdwijnt na het innemen van voedsel, pijn in de maag bij een lege maag, zuurbranden, oprispingen, speekselvloed, misselijkheid, braken, bloedingen, bloedbraken, een vol gevoel, verminderde eetlust en gewichtsverlies.
 3. Maagkanker: snel een vol gevoel, vage pijn in de buik, braken, eten valt niet goed, gewichtsverlies, slap gevoel, bleek gelaat, vermoeidheid, pikzwarte ontlasting en opgeven van bloed.
 4. Brandend maagzuur: pijnlijk en branderig gevoel achter het borstbeen, uitstralende pijn naar de hals, de rug en het gebied tussen de schouderbladen, keelpijn, hoesten, oprispingen, gevoel dat er een brok in de keel zit en slikklachten.