Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hepatitis A

In de volksmond wordt hepatitis A ook wel, weliswaar onjuist, aangeduid met de term geelzucht. Het gebruik van deze benaming voor een dergelijke vorm van leverontsteking is echter wel begrijpelijk omdat geelzucht één van de meest opvallende symptomen is van een hepatitis A besmetting. In de medische wereld wordt daarentegen meer gesproken van een leverontsteking.

Hepatitis is een leverontsteking die veroorzaakt is door een infectie met het hepatitis A-virus. Deze vorm van hepatitis A wordt dus door een ander virus veroorzaakt dan bij hepatitis B en C. In alle drie de gevallen is er sprake van een leverontsteking. Omdat deze vormen van leverontsteking door een virusinfectie worden veroorzaakt, kan er worden gesproken van een virale hepatitis.

De werking van je lever

Je lever behoort tot je vitale organen en vervult een heleboel uiteenlopende functies. Naast de productie van galvloeistof draagt je lever eveneens zorg voor stapeling van vitaminen en mineralen. In de lever worden een groot aantal essentiële stoffen aangemaakt, zoals vetten en eiwitten. Ook is je lever verantwoordelijk voor het onschadelijk maken van giftige stoffen en geneesmiddelen. Je lever vervult ook een belangrijke taak bij het op peil houden van je energiebalans. Je lever is dus niet zomaar een orgaan dat bovendien een grote reservecapaciteit heeft en zichzelf uitstekend kan herstellen.

Je lever bevindt zich achter je ribben boven in je buikholte. Bij een volwassene weegt de lever circa 1500 gram en is qua grootte te vergelijken met een voetbal. Als de lever voor een deel wordt verwijderd dan groeit het overgebleven stuk vanzelf weer aan. Uiteraard dient het resterende deel van je lever gezond te zijn en de juiste grootte te hebben.

De grote reservecapaciteit van je lever kan een heleboel problemen oplossen maar eveneens de oorzaak zijn van veel ellende. Door de grote herstelcapaciteit van je lever zullen leverziektes dikwijls pas laat klachten geven. In het beginstadium hebben een heleboel mensen die lijden aan een leverziekte geen klachten omdat het gezonde gedeelte van je lever de taken goed genoeg uit weten te voeren.

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A is de minst ernstige virale hepatitisvorm. Hepatitis A komt in het bijzonder vaak voor bij kinderen. Dit wil echter niet zeggen dat een volwassene geen hepatitis A kan krijgen. Doorgaans worden kinderen er niet erg ziek als gevolg van hepatitis A. Een volwassene kan zich echter wel enige tijd ziek voelen. De duur van de klachten kan uiteenlopen van een paar weken tot maanden.

Genezing van hepatitis A

Als je besmet bent met hepatitis A dan zal het verantwoordelijke virus na een poosje verloop weer uit je lichaam zijn verdwenen. Hepatitis A zal dan ook geen chronische vorm aannemen. Dit betekent dat hepatitis A geen blijvende ziekte is. Op het ogenblik dat je eenmaal hepatitis A hebt doorgemaakt dan bent je er de rest van je verdere leven immuun voor. Je zult de ziekte dan niet nog een keer kunnen krijgen. De antistoffen in je bloed zullen het virus een tweed maal meteen opruimen en zul je er niet meer ziek door worden.

Geelzucht

Een heleboel volwassenen die lijden aan hepatitis A krijgen last van geelzucht. Geelzucht is te herkennen aan de gele verkleuring van je huid en/of het wit van je ogen. Hepatitis A werd in het verleden ook vaak geelzucht genoemd. Deze benaming is echter niet juist, omdat geelzucht een symptoom is dat eveneens bij andere (lever)aandoeningen voor kan komen.