Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Alcoholisme

Er kan worden gesproken van alcoholisme op het moment dat iemand een verslaving heeft ontwikkeld voor het drinken van alcoholhoudende drank. Deze drankzucht heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Verder zal alcoholisme nadelige effecten hebben op prestaties op school of werk, het sociale leven en zelfs de activiteiten van alledag. Je wordt overigens niet van het ene op het andere komen alcoholist. Deze progressieve aandoening ontwikkelt zich dan ook geleidelijk.

Hoe ontwikkelt alcoholisme zich?

Bij de meeste alcoholisten is hun verslaving begonnen met zo nu en dan een drankje voor de gezelligheid. Dit werden al snel drankjes op andere vaste momenten van de dag, zoals tijdens het bereiden van de avondmaaltijd, tijdens het nuttigen van deze maaltijd en een slaapmutsje voor het slapengaan. Na enige tijd zal de persoon in kwestie, of mensen in zijn directe omgeving, tot de conclusie komen dat de dagelijkse dingen minder goed verlopen als er geen drank aan te pas is gekomen. Het gedrag van de alcoholist zal door zijn verslaving erg negatief beïnvloed worden.

Wanneer is er sprake van alcoholisme?

Op het moment dat iemand drie glazen bier op een dag drinkt dan is dit officieel nog geen alcoholist te noemen. Wel zal er rekening gehouden moeten worden met een mogelijke verslaving omdat gemiddeld 1 op de 12 personen die elke dag alcoholhoudende dranken drinkt, zal hier ook daadwerkelijk aan verslaafd raken.

Als een man 21 standaardeenheden alcoholische drank per week drinkt (voor een vrouw ligt de norm op 15 standaardeenheden per week) dan mag worden gesteld dat dit gedrag de gezondheid schade toe kan brengen. Voorwaarde is echter wel dat er gedurende de week twee dagen alcoholvrij dienen te zijn. Zodra je boven deze norm komt dan is het vrijwel zeker dat je gezondheid hier schade door zal ondervinden.

Er worden andere normen voor mannen en vrouwen gehanteerd omdat beide geslachten een verschillende lichaamsbouw hebben. In een vrouwenlichaam zit bijvoorbeeld meer vet, en minder spierweefsel. Spieren bevatten echter grotere hoeveelheden vocht dan vet. Een man heeft daardoor dus relatief meer vocht in het lichaam dan de gemiddelde vrouw. Eenzelfde inname aan alcohol zal in de verschillende lichamen dus op een andere wijze worden verdund door het aanwezige vocht. Een vrouw zal dus eerder te maken krijgen met een hogere concentratie alcohol in het bloed in vergelijking tot een man met hetzelfde lichaamsgewicht.

Oorzaken voor alcoholisme

Een verslaving, onder andere aan alcohol, kan een aantal uiteenlopende oorzaken hebben.

 1. Medische oorzaken: iemand gaat alcohol gebruiken om (constante) pijn of ander medisch leed te verlichten of van zich af te zetten.
 2. Persoonlijke oorzaken: een aantal aspecten van de persoonlijkheid van iemand kunnen ervoor zorgen dat je eerder verslaafd zult raken. Hierbij kun je ondermeer denken aan:
  • stressgevoeligheid,
  • de opvoeding die je hebt gehad,
  • problemen binnen het gezin, de relatie of op de werkvloer,
  • de structuur van het karakter van een persoon,
  • aanwezige persoonlijkheidsstoornissen.
 3. Erfelijke factoren: mogelijk spelen ook bepaalde erfelijke factoren een rol bij de ontwikkeling van een (alcohol)verslaving. Vaak zullen kinderen van alcoholisten zelf geen alcoholprobleem krijgen, wel zal de kans op het ontwikkelen van een dergelijk probleem groter zijn dan bij kinderen van wie de ouder(s) niet aan drankzucht leden.
 4. Omgevingsfactoren spelen ook vaak een belangrijke rol bij het ontstaan van een (alcohol)verslaving. Als er niet moeilijk wordt gedaan over het gebruik van alcohol en/of als drank meestal voor handen is, is de kans groter om aanvaardbaar gebruik van alcohol om te vormen naar alcoholmisbruik, en uiteindelijk zelfs alcoholisme.
 5. Gewenning is echter ook een factor die een grote rol speelt bij het ontstaan van alcoholisme. Mensen die weinig, of niet, met de eerder genoemde factoren in aanraking zijn gekomen, kunnen toch verslaafd raken aan drank. Na verloop van tijd is het dan volkomen normaal geworden dat er alcohol wordt gekozen als drankje en zal het steeds lastiger worden om de alcohol nog te laten staan.

Problemen door alcoholisme

Personen die gedurende een langere tijd veel alcoholische drank drinken, zullen niet alleen slechter gaan functioneren in het dagelijks leven. Ook hun relatie en gezinsleven zal behoorlijk te lijden hebben onder het drankmisbruik. Het lichaam en de geest van de alcoholist is immers vooral met de verslaving bezig en kan alleen nog functioneren als er drank is gebruikt. Ernstige gevolgen, zoals relatieprobn, een relatiebreuk, ontslag, werkloosheid en soms zelfs dakloosheid kunnen dan gemakkelijk op de loer liggen.

De organen in het lichaam van een verstokte drinker, zoals de lever zullen bij frequent alcoholmisbruik van meer dan 15 eenheden drank per week, erg hard moeten werken om alle gifstoffen af te breken en af te voeren. Zo kan de lever van een alcoholist bijvoorbeeld gaan vervetten, of kan er zich cirrose ontwikkelen. Daarnaast zullen de hersenen erg veel te lijden hebben onder het drinkgedrag van een alcoholverslaafde. Er kan onder andere een neuronale aandoening ontstaan zoals het syndroom van Korsakov.