Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bijwerkingen van medicijnen

Hoewel medicijnen in eerste instantie bedoeld zijn om je beter te maken en kwalen te genezen, brengen ze in bepaalde gevallen toch vervelende bijwerkingen met zich mee. Bijwerkingen ontstaan omdat je lichaam niet gewend is aan de geneesmiddelen die je moet gebruiken. Als gevolg daarvan zullen er reacties ontstaan, zoals

 • hoofdpijn,
 • maagpijn,
 • duizeligheid.

Bij pijnstillende- en kalmerende medicijnen zul je echter in het bijzonder alert moeten zijn voor een zekere gewenning en zelfs een verslaving.

Ongewenste bijwerkingen van medicijnen

Op het moment dat een dokter je geneesmiddelen voorschrijft, dan is het de bedoeling dat deze middelen je goed zullen doen en je beter zullen maken. Maar in een groot aantal gevallen is het zo dat medicijnen ook ongewenste effecten teweegbrengen. Dit soort bijwerkingen horen in sommige gevallen bij het gebruik van het betreffende medicijn, maar mogen je toch niet te veel hinder bezorgen. Indien je te veel last hebt van de bijwerkingen dan dien je dit zo snel mogelijk te melden aan je dokter.

Deze kan eventueel een alternatieve behandeling in gang zetten. Vanwege de mogelijke bijwerkingen van een middel is het altijd aan te raden de bijsluiter goed door te lezen, zelfs van medicijnen die je al langere tijd gebruikt. In de bijsluiter staat immers vermeld met welke zaken je rekening dient te houden.

De mogelijke bijwerkingen van medicijnen

Er zijn een aantal verschillende bijwerkingen die medicijnen op je lichaam kunnen hebben. Hieronder hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet en kort omschreven.

Maag- en darmproblemen

Het gros van de geneesmiddelen zijn chemische producten, dat allereerst door je maag op moeten worden genomen. Je maag zal echter een poosje nodig hebben om aan deze middelen te wennen. Dit kan gepaard gaan met bepaalde klachten, zoals:

 • misselijkheid,
 • overgeven,
 • maagpijn.

Voor je darmen geldt vrijwel hetzelfde verhaal. Zij dienen de medicijnen namelijk verder te verteren. Je darmen kunnen reageren met:

 • pijn,
 • buikkrampen,
 • diarree.

Als je medicijnen gebruikt zoals cortisone of een antibioticum dan kun je tamelijk vaak met deze bijwerkingen te maken krijgen.

Hoofdpijn en duizeligheid

Als je geneesmiddelen gebruikt dan komt duizeligheid vrij vaak voor als bijwerking. Via je maag belanden deze middelen immers in je bloed en worden op die manier door heel je lichaam verspreid. Je hersenen kunnen dan ook nadelen ondervinden van de chemische eigenschappen van het medicijn, met als gevolg dat je te maken krijgt met:

 • duizeligheid,
 • draaierigheid,
 • hoofdpijn.

In het bijzonder wanneer je zware pijnstillers gebruikt, kun je vaak met deze bijwerkingen te maken krijgen.

Allergische reactie

Bepaalde medicijnen kunnen een allergische reactie bij je uitlokken. Je komt hier echter pas achter je overgevoeligheid voor een bepaald medicijn nadat je het voor de eerste keer hebt gebruikt. Je lichaam zal dan acuut kunnen reageren door bijvoorbeeld:

 • huiduitslag,
 • erge jeuk,
 • benauwdheid,
 • bulten en/of zwelling van je keel,
 • bulten en/of zwelling van je gezicht,
 • bulten en/of zwellingen van je tong,
 • droge lippen,
 • transpireren,
 • koorts.

Lever- en nierproblemen

Het zijn voornamelijk je nieren en je lever die in je lichaam zorgen voor de afbraak van giftige stoffen, zoals alcohol en drugs. Maar ook voor geneesmiddelen is dit het geval. Als je al een verzwakte lever, of minder goed werkende nieren hebt dan dien je extra alert te zijn bij het gebruik van geneesmiddelen. Als je lever en je nieren onvoldoende functioneren dan is een deskundig advies absoluut noodzakelijk.

Gewenning en verslaving

In sommige gevallen dienen sterke geneesmiddelen voor een langere tijd in worden genomen. Helaas zal dan de mogelijkheid bestaan dan dat je lichaam aan het middel gaat wennen en telkens een hogere dosis nodig heeft om het effectief te blijven. Dit geldt eveneens voor de kans op verslaving: als je bijvoorbeeld langere tijd pijnstillers, slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt dan kun je hier verslaafd aan raken en is de nodige voorzichtigheid geboden.

Informatie in de bijsluiter

Voorgeschreven geneesmiddelen hebben altijd een bijsluiter ingesloten in de verpakking. Voordat je voor de eerste keer het middel gaat gebruiken, is het absoluut aan te raden om deze bijsluiter grondig door te lezen. Niet alleen zal het gebruik en de dosis van het geneesmiddel in de bijsluiter worden vermeld, maar eveneens worden de mogelijke bijwerkingen vermeld. De bijwerkingen zijn in de regel gegroepeerd als:

 • vaak voorkomend,
 • zelden voorkomend,
 • zeer zelden voorkomend.

Je hoeft je gelukkig meestal niet direct zorgen te gaan maken over alle mogelijke bijwerkingen die staan vermeld. Het is echter wel nuttig om alle informatie over het medicijn dat je gaat gebruiken een keer goed door te nemen.