Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Eierstokgezwel

Een eierstokgezwel aan komt in het bijzonder voor bij vrouwen die in de vruchtbare periode van hun leven bevinden. De oorzaak van een dergelijk gezwel is in de regel te vinden in hormoonschommelingen. Een eierstokgezwel wordt ook in de medische wereld ook wel als eierstokkanker aangeduid. Een dergelijk gezwel kan zich zowel aan de buitenkant van de eierstok bevinden, maar eveneens in het binnenste van de eierstok. De soort eierstokkanker zal beopalend zijn voor de soort behandeling die in gang kan worden gezet.

Wat is een eierstokgezwel?

Een eierstokgezwel is een abnormale verdikking doe zowel goedaardig- als kwaadaardig kan zijn. De meeste eierstokgezwellen zijn gelukkig goedaardig. Een eierstokgezwel wordt echter niet in alle gevallen meteen opgemerkt en kan dus al langere tijd aanwezig zijn zonder dat je klachten hebt. Het formaat van het eierstokgezwel zal echter de mate van de klachten bepalen, dus hoe groter het gezwel, hoe eerder er klachten ontstaan. Dit wil echter niet zeggen dat kleinere eierstokgezwellen geen klachten op kunnen leveren want ook de locatie van het gezwel is bepalend voor de aard en de ernst van de klachten.

Wanneer is er sprake van eierstokkanker?

Eierstokkanker komt minder vaak voor dan eierstokcysten. Er is sprake van eierstokkanker als het gezwel kwaadaardig is. Elk jaar krijgen gemiddeld één op de honderd vrouwen de diagnose eierstokkanker gesteld. Deze vorm van kanker kan uitgaan van de buitenste eierstoklaag, maar eveneens vanuit de eierstok zelf.

Bij vrouwen die niet zwanger zijn geweest komt deze vorm van kanker vaker voor. De klachten die vaak worden gehoord zijn:

Eierstokkanker kan door middel van een operatieve ingreep worden behandeld. Meestal zal er ook chemotherapie in worden gezet om de gezwellen de baas te worden. Eierstokkanker wordt dikwijls echter pas vrij laat ontdekt met als gevolg dat de zogenaamde vijfjaarsoverleving circa vijftig procent bedraagt. De kans van slagen van een behandeling en overleving hangt af van:

  • het formaat van het gezwel,
  • de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen,
  • het moment van ontdekking.

Wanneer er geen sprake is van uitzaaiingen dan is de prognose doorgaans tamelijk goed.

Symptomen van een eierstokgezwel

Als je een eierstokgezwel hebt dan kunnen er lange tijd symptomen uitblijven omdat er in het kleine bekken geen zenuwweefsel aanwezig is. Meestal krijg je echter last van zogenaamd postmenopauzaal bloedverlies of van buikklachten. Wanneer het eierstokgezwel echter voor uitzaaiingen in de longholte zorgt dan krijg in sommige gevallen last van benauwdheid. In een heleboel gevallen zal er overigens sprake zijn van een uitgebreid uitzaaiingsproces in de buik op het moment dat je je voor onderzoek meld in een ziekenhuis.

Oorzaken van een eierstokgezwel

Welke risicofactoren een rol spelen bij het ontstaan van een eierstokgezwel is nog niet helemaal bekend. Door de pil (orale anticonceptiva) te gebruiken en zwanger te worden, zal de kans op deze vorm van kanker worden verkleind. Indien in een familie borstkanker of eierstokkanker voorkomt dan zal de kans op een eierstokgezwel echter weer groter zijn. Dikwijls zal er dan sprake zijn van een mutatie van het BRCA1- of het BRCA2-gen. Vrouwen met een kiembaanmutatie hebben eveneens een grotere kans op het ontwikkelen van eileiderkanker. Overgewicht is eveneens een risicofactor bij het ontstaan van eierstokkanker. Dit geldt ook voor vrouwen met een behoorlijke lichaamslengte.

Behandelen van een eierstokgezwel

Er zijn een aantal behandelingen dat in kunnen worden gezet bij een eierstokgezwel:

  • chirurgie (verwijdering van het gezwel of de volledige de eierstok),
  • chemotherapie (met behulp van celdelingremmende middelen),
  • radiotherapie (bestraling).

Het gros van alle vrouwen met een eierstokgezwel zullen echter worden behandeld met een combinatie van chirurgie en chemotherapie.