Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Blindedarmontsteking

Een blindedarmontsteking, ofwel appendicitis, is een ontsteking van de het wormvormig aanhangsel van je blindedarm. Een ontsteking van de blindedarm zelf komt slechts sporadisch voor. De benaming blindedarm is dus feitelijk onjuist maar wordt nog altijd gebruikt omdat deze volledig is ingeburgerd in het taalgebruik.

De blinde darm bevindt is gelegen bij de overgang van de dunne- naar de dikke darm aan de rechterkant onder in je buik De ligging kan echter een beetje veranderen omdat een blinde darm erg lang en dus, en dus erg beweeglijk, is. Een blindedarmontsteking ontstaat in de regel plotseling waardoor er vaak wordt gesproken van een acute ontsteking van de blindedarm.

Oorzaak van een blindedarmontsteking

Tot op de dag van vandaag is het nog niet helemaal duidelijk hoe een blindedarmontsteking ontstaat. Wel is bekend dat het vaak gaat om een bacteriële ontsteking. Een dergelijke ontsteking zou mogelijk kunnen ontstaan als gevolg van een afsluiting van de blinde darm. Een dergelijke afsluiting kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een stukje hard geworden ontlasting dat de blinde darm afsluit waarachter zich een ontsteking kan ontwikkelen.

Symptomen bij een blindedarmontsteking

Over het algemeen zal een blindedarmontsteking beginnen met een acute, hevige pijn rondom je navel die zich vervolgens de rechter onderkant van je buik verplaatst. Als de ligging van je blindedarm net een beetje afwijkt, kan de pijn zich ook op een wat andere plaats manifesteren.

In sommige gevallen heb je al klachten voordat de eigenlijke pijn zich aandient. Hierbij kun je onder andere denken aan:

Bijna altijd zul je, bij een blindedarmontsteking een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts) hebben en je niet lekker voelen. Een ander typisch symptoom van een blindedarmontsteking is de pijn die wordt gevoeld bij het, met de hand, uitoefenen van druk op de buik en vervolgens de hand weer weghalen. Ook als je hoest of lacht, kan de pijn verergeren.

Het stellen van de diagnose blindedarmontsteking

De diagnose zal altijd door een arts worden gesteld uitgaande van de klachten in combinatie met de uitkomsten van een aantal uitgevoerde onderzoeken. De onderzoeken die verricht kunnen voor het stellen van een diagnose zijn:

  • een lichamelijk onderzoek van je buik,
  • onderzoek van bloed en urine in het laboratorium,
  • het maken van een echografie,
  • eventueel het maken van een CT-scan,
  • een kijkoperatie (ofwel laparoscopie).

In veel gevallen kan tijdens een laparoscopie een ontstoken blindedarm ook direct verwijderd worden.

Bij een vrouw is het soms moeilijk om een diagnose te stellen omdat de symptomen vaak veel gelijkenis vertonen met ontstekingsklachten van de eierstokken. Zelfs een echo kan niet altijd duidelijkheid bieden om welke vorm van ontsteking het in een specifiek geval gaat.

Behandelen van een blindedarmontsteking

Een blindedarm die ontstoken is dient altijd operatief te worden verwijderd. Een dergelijke operatie zal altijd plaatsvinden onder volledige narcose en vandaag de dag vrijwel altijd door middel van een laparoscopie. Er worden dan dus een paar kleine incisies (meestal drie) gemaakt in je buikwand waardoor de arts instrumenten en een cameraatje met lampje kan inbrengen om de blindedarm te verwijderen. Op deze manier zal er slechts een kleine wond ontstaan en het herstel daardoor sneller verlopen dan wanneer je een klassieke operatie (met een incisie in je onderbuik) hebt ondergaan.

Gevolgen van een blindedarmontsteking

Op het moment dat een blindedarmontsteking niet tijdig behandeld (dus geopereerd) wordt, kan de deze perforeren (in de volksmond wordt vaak gesproken over een gesprongen blindedarm). Dit wil zeggen dat de ontsteking doorbreekt en de darminhoud in de buikholte terechtkomt. Het gevaar hiervan is dat er een buikvliesontsteking (peritonitis) door kan ontstaan. Een buikvliesontsteking is een ernstige aandoening die niet alleen voor een heleboel pijn kan zorgen maar soms zelfs levensbedreigende vormen aan kan nemen.

Naar de dokter

Als je vermoedt te maken te hebben met een ontsteking van de blindedarm dan is het met spoed inroepen van medische hulp een must. Wanneer je blindedarm openbreekt dan kan dit namelijk je leven in gevaar brengen, of zelfs fataal aflopen. Indien je je bij een eerste hulp afdeling van een ziekenhuis hebt gemeld met vermoedelijk een blindedarmontsteking maar zonder behandeling weer naar huis wordt gestuurd dan dien je, direct terug te keren en opnieuw onderzocht te worden als de symptomen erger worden. Het is namelijk niet ongewoon dat klachten van een blindedarmontsteking na enige tijd erger worden en er alsnog een operatie uitgevoerd dient te worden.

Indien je niet op tijd wordt behandeld aan een blindedarmontsteking dan kan er schade aan je darmen ontstaan die het dragen van een stoma (een kunstmatig aangelegde uitgang voor je ontlasting) noodzakelijk zal maken. In sommige gevallen zul je een dergelijk stoma slechts een paar maanden nodig hebben, maar in het ergste geval zit je er de rest van je leven aan vast.