Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hepatitis B

Je lever bevindt zich, beschermd door je ribben, rechtsboven in je buikholte. Bij een volwassen mens weegt de lever circa 1500 gram en is haast even groot als een voetbal. Op het moment dat je een deel van de lever verliest dan kan het resterende deel weer aangroeien, mots het overgebleven gedeelte gezond en groot genoeg is.

Je lever is bijzonder

Een van de belangrijkste organen in je lichaam is je lever. Je lever heeft een heleboel uiteenlopende functies. Zo is dit orgaan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de aanmaak van galvloeistof en de stapeling van vitaminen en mineralen. In je lever worden verder een groot aantal essentiële stoffen gemaakt, zoals eiwitten en vetten. Tevens zal je lever giftige stoffen en geneesmiddelen onschadelijk maken en een belangrijke rol spelen bij het op peil houden van je energiehuishouding. Bovendien kan je lever als een bijzonder orgaan worden beschouwd door de grote reservecapaciteit en het vermogen om zichzelf te herstellen.

Doordat je lever het vermogen heeft zichzelf te herstellen, zullen een groot aantal leverziektes pas in een laat stadium klachten veroorzaken. In het begin van een dergelijke ziekte zal het gezonde deel van je lever namelijk de taken zoveel mogelijk overnemen en zul je dus geen klachten krijgen. Leveraandoeningen zullen om die reden echter wel vaak pas laat aan het licht komen waardoor de behandeling soms erg moeizaam kan verlopen, of zelfs niet meer mogelijk is.

Wat is hepatitis B?

Hepatitis is een virale ontsteking van de lever. Er zijn diverse soorten hepatitis die elk hun eigen veroorzaker hebben. Hepatitis B is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door een hepatitis B-virus. Bij hepatitis B is er dus een ander virus betrokken dan bij hepatitis A en C. Hoewel er in alle drie de gevallen sprake is van een leverontsteking die veroorzaakt zijn door een virus, zullen de symptomen, de behandeling en de gevolgen niet altijd hetzelfde zijn.

Acute en chronische hepatitis B

Hepatitis B is een leverontsteking die over heel de wereld voorkomt. Bij circa negen op de tien volwassen mensen zal deze vorm van hepatitis spontaan binnen zes maanden genezen. In dit geval wordt er gesproken van acute hepatitis B. Op het ogenblik dat hepatitis B echter langer aan blijft houden dan een half jaar is er sprake van een chronische vorm. Dat betekent dat de infectie niet is verdwenen, een situatie die bij baby’s dikwijls optreedt na een besmetting met het hepatitis B-virus. Chronische hepatitis B bij baby’s is vooral toe te schrijven aan het (nog) niet volledig ontwikkelde afweersysteem

Acute hepatitis B kan met bepaalde symptomen en klachten gepaard gaan. Maar wanneer de infectie een chronische vorm aanneemt zullen deze aanvankelijk weer verdwijnen. De infectie zelf gaat echter niet weg en kan na enige tijd een ernstige leverontsteking tot gevolg hebben. Als je lijdt aan chronische hepatitis B dan zul je, ook als je geen klachten hebt, besmettelijk blijven voor anderen.

Verschillende vormen van hepatitis B

Chronische hepatitis B kan in een tweetal vormen onder worden verdeeld, te weten:

  • actieve chronische hepatitis B
  • inactieve chronische hepatitis B.

De actieve vorm van chronische hepatitis B kan na enige tijd samengaan met een milde- tot zeer ernstige ontsteking van je lever. Uiteindelijk kan deze cirrose tot gevolg hebben. Je lever zal dan als het ware verschrompelen en minder goed gaat functioneren. Bovendien zal dan ook de kans op leverkanker toenemen.

Bij een inactieve vorm van chronische hepatitis B zal het virus weliswaar aanwezig blijven maar geen klachten veroorzaken. In de regel heeft de inactieve vorm op de lange termijn dan ook weinig gevolgen. Het is echter wel van belang om van tijd tot tijd onderzoek te doen om te bepalen of het virus niet alsnog actief is geworden. De activiteit van het virus kan door het uitvoeren van bloedonderzoek vast worden gesteld.

Behalve het eerder gemaakte onderscheid kunnen er nog enkele virustypen worden onderscheiden. Dergelijke typen worden doorgaans aangeduid als genotypen. Bepaalde genotypen komen in het bijzonder vaak voor rond de Middellandse Zee. Een ander genotype kan vooral worden waargenomen in Noordwest Europa. In bepaalde gevallen zal de wijze van behandelen van hepatitis B afhangen van het betreffende genotype van het virus.

Hoe vaak kan hepatitis B optreden?

Hepatitis B wordt veroorzaakt door een specifiek virus. Op het moment dat je met dit virus besmet wordt, zal je afweersysteem antistoffen aanmaken hiertegen. Als gevolg daarvan kun je maar één keer in je leven hepatitis B krijgen. Als je nog een keer in contact komt met het hepatitis B-virus, dan kun je dus niet weer besmet worden. Met andere woorden: je bent immuun geworden voor het hepatitis B-virus.