Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Onvruchtbaarheid

Onvruchtbaarheid staat voor het onvermogen om je op een natuurlijke wijze voort te kunnen planten. Men spreekt pas van onvruchtbaarheid als er na uitgebreid onderzoek is vastgesteld dat man of vrouw daadwerkelijk onvruchtbaar is. Ben je bijvoorbeeld al een jaar bezig om een kindje te krijgen en is dit nog niet gelukt, dan is er slechts sprake van verminderde vruchtbaarheid bij man of vrouw. In dit geval is er nog geen sprake van onvruchtbaarheid, totdat onderzoek onvruchtbaarheid bij man of vrouw aantoont.

Onvruchtbaarheid bij vrouwen: de mogelijke oorzaken

Onvruchtbaarheid bij vrouwen kan veroorzaakt worden door één of een combinatie van meerdere van de volgende factoren:

 1. Afgesloten eileiders, waardoor de eicel en de zaadcel elkaar niet kunnen bereiken en er geen bevruchting plaats kan vinden.
 2. Verklevingen aan de eileiders en/of eierstokken.
 3. Een hormoonstoornis, waardoor er geen eisprong optreedt en er dus geen bevruchting plaats kan vinden. Een hormoonstoornis die vaak voorkomt, is het PCO syndroom (PolyCysteusOvarium syndroom).
 4. Endometriose: endometriose is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder voorkomt. Hierdoor kan er onvruchtbaarheid ontstaan.
 5. Een afwijkende samenstelling van cervixslijm: het cervixslijm is het slijm dat in de baarmoederhals voorkomt. Heb je te weinig van dit slijm of is de samenstelling niet juist, dan kan er sprake zijn van onvruchtbaarheid.
 6. Het vroegtijdig in de overgang geraken, waardoor men niet meer vruchtbaar is. Hoe het komt dat men vroegtijdig in de overgang raakt, is onduidelijk.
 7. Schildklierafwijkingen.
 8. De aanwezigheid van bepaalde antistoffen rondom de eicel, waardoor de zaadcel niet in de eicel kan doordringen en er geen bevruchting plaats kan vinden.

Naast bovenstaande oorzaken, zijn er nog enkele andere mogelijke oorzaken voor onvruchtbaarheid te noemen. Bovenstaande oorzaken komen echter het meest voor en worden het meest ontdekt bij het onderzoeken van de oorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen.

Onvruchtbaarheid bij mannen: de mogelijke oorzaken

Net als vrouwen, kunnen uiteraard ook mannen onvruchtbaar zijn. De meest voorkomende oorzaken voor onvruchtbaarheid bij de man, zijn de volgende:

 1. De afwezigheid van levende zaadcellen in het sperma van de man of de aanwezigheid van slechts een klein aantal levende zaadcellen in het sperma.
 2. Slechte beweeglijkheid van de levende zaadcellen in het sperma van de man, waardoor de zaadcellen de eicel niet binnen kunnen dringen.
 3. Een afwijkende vorm van de spermacellen.
 4. De aanwezigheid van bepaalde antistoffen bij de man, waardoor vruchtbaarheid vermindert.
 5. Een hoormoonstoornis.
 6. Een afgesloten zaadleider.
 7. Een niet-ingedaalde zaadbal.
 8. Een verminderde vruchtbaarheid door een virusziekte die de man als kind heeft gehad, zoals de bof.
 9. Chemotherapie ter behandeling van kanker.
 10. Het werken met bepaalde chemische stoffen.

De symptomen van onvruchtbaarheid bij vrouwen

Als een vrouw onvruchtbaar is, heeft de vrouw vaak te maken met symptomen als menstruatiestoornissen, hormonale stoornissen, infecties, pijnklachten, gewichtstoename of gewichtsverlies of hoge koorts. Daarnaast kan de vrouw ook helemaal geen symptomen ervaren, maar toch onvruchtbaar zijn. Daarom dient altijd grondig onderzocht te worden of er sprake is van onvruchtbaarheid bij de vrouw.

De symptomen van onvruchtbaarheid bij mannen

De meeste mannen die onvruchtbaar zijn, hebben helemaal geen symptomen voor onvruchtbaarheid. Slechts enkele mannen ervaren symptomen als een verandering in de grootte van de testikels, gewichtsverlies of gewichtstoename, terwijl de meeste mannen helemaal nergens last van hebben. Daarom geldt ook bij mannen dat er altijd een nauwkeurig en grondig onderzoek nodig is om onvruchtbaarheid aan te tonen.