Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Vermoeden bevestigd: luchtvervuiling verhoogt het risico op onvruchtbaarheid aanzienlijk

Mick Van Loon
4 min read

Blootstelling aan luchtverontreiniging verhoogt het risico op onvruchtbaarheid aanzienlijk. Dat werd al wel vermoed, maar nu is het bevestigd door een eerste grote studie over het thema.

Uit de analyse van een onderzoek bij 18.000 koppels in China bleek dat degenen die met hogere niveaus van vervuiling door fijnstof leefden een 20 procent groter risico op onvruchtbaarheid hadden (gedefinieerd als niet zwanger worden binnen een jaar na het proberen).

Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen, en benadeelt het bij kinderen de ontwikkeling van de longen.

Even slecht als roken

Het Chinese onderzoek stelde de wetenschappers niet in staat om te bepalen hoe luchtvervuiling de vruchtbaarheid zou kunnen schaden, maar het is bekend dat vervuilingsdeeltjes ontstekingen in het lichaam veroorzaken, die de productie van eieren en sperma zouden kunnen beschadigen. Een andere recente studie onder 600 vrouwen die een Amerikaanse onvruchtbaarheidskliniek bezochten, toonde aan dat een verhoogde blootstelling aan luchtvervuiling verband hield met een lager aantal rijpende eicellen in de eierstokken.

Onvruchtbaarheid treft vele miljoenen stellen over de hele wereld, maar er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van luchtverontreiniging en infertiliteit. Het is echter al bekend dat vuile lucht het risico op andere aspecten van de voortplanting verhoogt, waaronder vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Hoge niveaus van stikstofdioxide in de lucht zijn net zo slecht als roken en verhogen het risico op een miskraam. Zo zijn er toxische deeltjes afkomstig van luchtvervuiling aangetroffen aan de foetale kant van de placenta’s.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environment International, was gebaseerd op gegevens uit interviews en vragenlijsten van 18.571 stellen als deel van de China Fertility Survey of Married Women. In China moeten vrouwen zich bij de autoriteiten registreren voordat ze proberen zwanger te worden, zodat de onderzoekers informatie kunnen opvragen bij alle vrouwen die zwanger wilden worden.

20 procent meer risico

De onderzoekers ontdekten dat vrouwen die werden blootgesteld aan fijnstof dat in een jaar tijd 10 microgram per kubieke meter hoger was dan het gemiddelde, een 20 procent groter risico op onvruchtbaarheid hadden. Het gemiddelde vervuilingsniveau voor de Chinese koppels was 57 microgram per kubieke meter. Dat is weliswaar vier keer meer dan in steden in ons deel van Europa.

De resultaten toonden ook aan dat het percentage vrouwen dat niet zwanger werd na 12 maanden proberen, steeg van 15 naar 26 procent wanneer het kwartaal dat werd blootgesteld aan de laagste vervuiling werd vergeleken met het kwartaal dat het meest leed. De onderzoekers hielden rekening met andere factoren zoals leeftijd, gewicht, inkomen, roken, alcoholgebruik en lichaamsbeweging.

Eerdere studies naar vuile lucht en vruchtbaarheid hebben gebruik gemaakt van gegevens over de kwaliteit van het sperma. De conclusie daarvan was ook al dat luchtverontreiniging een negatieve impact heeft.

Door Mick Van Loon

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…