Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

De symptomen van onvruchtbaarheid

shana
3 min read

De symptomen van onvruchtbaarheid die men kan ervaren, verschillen per geslacht. Zo ervaren mannen andere symptomen van onvruchtbaarheid dan vrouwen. Omdat de symptomen per geslacht verschillen, worden in onderstaande tekst eerst de symptomen van onvruchtbaarheid bij vrouwen beschreven, om vervolgens de symptomen van onvruchtbaarheid bij mannen te beschrijven.

De symptomen van onvruchtbaarheid bij vrouwen

Als je als vrouw onvruchtbaar bent, kun je dit merken aan enkele symptomen die op kunnen treden. Dit betreft menstruatiestoornissen, andere hormonale stoornissen, infecties, pijnklachten, gewichtstoename of juist gewichtsverlies. Daarnaast kunnen vrouwen bij onvruchtbaarheid te maken krijgen met koorts. Voornamelijk de symptomen mentruatiestoornissen en andere hormonale stoornissen, komen bij veel onvruchtbare vrouwen voor. Overigens betekent het niet dat als je met menstruatie- en hormonale stoornissen te maken hebt, dat je direct onvruchtbaar bent. Deze stoornissen kunnen namelijk ook door andere factoren veroorzaakt worden.

De symptomen van onvruchtbaarheid bij mannen

Als mannen onvruchtbaar zijn, kan dit ontdekt worden aan de hand van de volgende symptomen: een verandering in de grootte van de testikels, gewichtsverlies of juist gewichtstoename. De meeste mannen ervaren echter helemaal geen symptomen, waardoor lang onduidelijk blijft of de man onvruchtbaar is, of niet.

Het niet opmerken van symptomen van onvruchtbaarheid

De meeste mensen die onvruchtbaar zijn, zowel mannelijk als vrouwelijk, ervaren helemaal geen symptomen van onvruchtbaarheid. Het enige probleem waar zij in dit geval tegenaan lopen, is het feit dat men al een tijd lang probeert kinderen te krijgen en dat dit steeds niet lukt. Dit bekende symptoom is dan ook een duidelijke aanwijzing voor mogelijke onvruchtbaarheid.

Overigens ben je niet direct onvruchtbaar als je al een tijdje probeert kinderen te krijgen, terwijl dit niet lukt. Probeer je al een jaar lang een kind te verwekken en is dit tot op heden nog niet gelukt, dan is er sprake van verminderde vruchtbaarheid. Er kan pas onvruchtbaarheid aangetoond worden, als dit bewezen is volgens nauwkeurig en uitgebreid onderzoek.

Onvruchtbaarheid: aantonen met onderzoek

Er wordt pas gesproken van onvruchtbaarheid als dit aangetoond is met uitgebreid en nauwkeurig onderzoek, dat uitgevoerd is door professionals. Met behulp van dit onderzoek kan bovendien aangetoond worden wat de oorzaak van de onvruchtbaarheid is. Probeer je al een tijdje kinderen te krijgen en is dit nog niet gelukt, dan is er officieel dus nog geen sprake van onvruchtbaarheid. Je kunt in dit geval ook te maken hebben met verminderde onvruchtbaarheid of andere factoren die het verwekken van een kind negatief beïnvloeden. Pas als uit onderzoek blijkt dat je onvruchtbaar bent, is dit het geval. 

Door shana

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…