Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bloedonderzoek

Het bloed in het menselijke lichaam is de brandstof waarop het lichaam functioneert. Het bloed zorgt er voor dat er voldoende zuurstof in je lichaam circuleert en het zorgt voor het afvoeren van overbodige stoffen. De motor van het bloedvatensysteem is het hart. Het bloed bestaat uit vele bestandsdelen die allemaal een speciale functie hebben. De samenstelling van het bloed wordt bepaald door de waarden van de bestandsdelen van het bloed. Door het bloed te onderzoeken krijg je een beeld van die waarden en kun je bepalen welke waarden niet voldoen. Dit is dan weer te koppelen aan bepaalde klachten bij een patiënt. Vervolgens kan een arts door het voorschrijven medicijnen die bloedwaarden weer op peil brengen. Het bloedonderzoek is derhalve zeer belangrijk om een goed beeld van het functioneren van je lichaam te krijgen.

De functies van het bloed

Het bloed in het menselijke lichaam heeft een groot aantal functies die deels met elkaar te maken hebben maar ook deels helemaal zelfstandig van elkaar een rol spelen. Een overzicht van de functies van het bloed in een menselijk lichaam:

 • Het transporteren van zuurstof en koolzuur
 • Zorgdragen voor de verspreiding van een groot aantal voedingstoffen zoals:
  • Suikers
  • Zuren
  • Mineralen
  • Vitamines
 • Als afweersysteem
 • Het ontwikkelen van afweerstoffen

Het is duidelijk dat dit essentiële functies voor je lichaam zijn en daarmee is het belang van het bloed direct aangetoond. Om te weten of je bloed de juiste samenstelling heeft is het bloedonderzoek een belangrijke methodes om afwijkingen te voorkomen of te bestrijden.

Levend bloed analyse als bloedonderzoek

Het lijkt een simpele handeling, door middel van een prik in je vinger worden enkele druppels bloed afgetapt die vervolgens microscopisch worden bekeken. Op deze wijze kan de laborant de verschillende bestandsdelen van het bloed van elkaar onderscheiden en toetsen. Deze verschillende bestandsdelen zijn:

 1. Rode bloedlichamen
 2. Witte bloedlichamen
 3. Fibrinedraden
 4. Afvalstoffen

Na een grondige analyse kan een specialist vanuit het bloed aflezen of er in het lichaam verstoringen aanwezig zijn. Deze vorm van analyse wordt de levend bloed analyse genoemd.

Gedroogd bloed analyse

Het alternatief voor de levend bloed analyse is de gedroogd bloed analyse. Bij een bloedanalyse van gedroogd bloed wordt gekeken of er preventief moet worden ingegrepen. Het is dus bedoeld om te kijken of een bepaalde ziekte waarvan de symptomen nog niet merkbaar zijn voortijdig kan worden behandeld. Het is een puur preventief bloedonderzoek. Vooral in het kader van genetisch onderzoek wordt deze methode vaak toegepast.

Bloedonderzoek als voorkoming van aandoeningen

Je kunt je bloed beschouwen als een kaart waarop precies staat hoe het met je lichaam is gesteld. Elke verandering in je lichaam heeft invloed op je bloedsamenstelling. Stel je maar eens voor dat je je in je vinger snijdt. Eerst komt er bloed uit de wond maar vrij snel stolt het bloed. Dus op het moment dat je lichaam in de gaten heeft dat er iets aan de hand is past het zich aan, of beter, past het bloed zich aan door te gaan stollen. Maar tegelijkertijd wordt je lichaam beschermd tegen infecties omdat de afweerstoffen in je bloed direct actief worden bij een ontstane wond. Bij een grondige bloedanalyse wordt die kaart helemaal uitgeplozen op bepaalde dingen die afwijken. Met een dergelijke bloedonderzoek kan de arts precies bepalen welke medicijnen moeten worden voorgeschreven.

De statistische waarden bij bloedonderzoek

Omdat gelukkig al vele jaren bloedonderzoek wordt gedaan hebben de specialisten een goed beeld van de waarden die het bloed zouden moeten hebben. Daarom is het tegenwoordig ook snel te zien of een bepaalde waarde afwijkt van die statistische waarden. In die gevallen is er sprake van een afwijking en kan er medisch worden opgetreden. Het is duidelijk dat de statistiek een belangrijke rol speelt bij elk bloedonderzoek. Feitelijk wordt bij een bloedonderzoek gekeken naar de mate waarin de waarden in je bloed afwijken van de door jarenlang onderzoek verkregen standaard waarden. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de bloedsuikerspiegel. De bloedsuikerspiegel bepaalt de waarde van glucose in je bloed. Als deze waarde afwijkt is er sprake van een te lage of te hoge bloedwaarde en zijn medicijnen noodzakelijk.

De apparatuur om bloedonderzoek te doen

Het bloedonderzoek wordt altijd in een laboratorium gedaan en daar is alle apparatuur aanwezig om het bloed te testen op de bloedwaarden. Deze laboratoria krijgen dagelijks honderden of misschien wel duizenden bloedmonsters te verwerken. De apparatuur is hierop aangepast al zal het per laboratorium verschillen. Dit is ook de reden dat een arts die bij je een bloedanalyse wil afnemen precies zal aangeven naar welke waarden onderzoek moet worden gedaan. Een bloedonderzoek zou, indien de arts alle waarden zou willen laten onderzoeken, te veel tijd in beslag nemen en logischerwijs zal het bloedonderzoek dan ook veel te duur worden. Tegenwoordig zijn er ook handige apparaatjes op de markt waarbij je zelf een aantal bloedwaarden kunt bepalen. Vooral mensen met suikerziekte hebben veel baat bij dergelijke apparaatjes omdat ze direct kunnen reageren op een veranderende bloedwaarde.

Bloedonderzoek in de toekomst

Omdat de technieken niet stilstaan zullen er in de komende jaren veel apparaten op de markt komen waarbij je snel via een bloedonderzoek kunt bepalen of je een bepaalde ziekte hebt. Zeker als het om kanker gaat ligt het voor de hand dat je binnen afzienbare tijd zelf kunt bepalen of een kanker zich aan het ontwikkelen is. Het grote voordeel is uiteraard dat de kanker dan in een beginnend stadium kan worden behandeld en dat heeft grote en positieve gevolgen voor het ziektebeeld in de periode na de constatering.

Bloedonderzoek in de sport

In de sport wordt bloedonderzoek toegepast om te kijken of een sporter geen middelen heeft gebruikt die zijn of haar prestaties weliswaar vergroten maar die verboden zijn door de verschillende sportbonden. De bloedwaarden van een sporter geven exact aan welke middelen de sporter tot zich heeft genomen. Bij constatering van een dergelijk feit zullen er ook sancties volgen. Behaalde prijzen kunnen worden afgenomen en de boetes op dopinggebruik zijn niet mals.