Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Oorsuizen

De medische term van oorsuizen is tinnitus. Als je last hebt van oorsuizen, hoor je geluiden als fluiten, zoemen, sissen en brommen, terwijl deze geluiden buiten het hoofd helemaal niet aanwezig zijn. De geluiden die men hoort bij oorsuizen, kunnen zowel de hele tijd gehoord worden als met tussenpozen waargenomen worden. Daarnaast is het ook mogelijk dat de geluiden door de patiënt synchroon met de hartslag worden waargenomen.

Hoewel oorsuizen erg irritant en vervelend is, heeft het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Wel kan oorsuizen een grote stempel op het leven van de patiënt drukken, omdat men continu te maken heeft met dit probleem en daardoor in psychische problemen kan komen. De symptomen van oorsuizen zijn dan ook niet alleen fysiek waar te nemen, maar ook psychisch.

De oorzaken van oorsuizen

Bij het beschrijven van de oorzaken van oorsuizen, wordt er onderscheid gemaakt in indirecte en directe oorzaken. Enkele indirecte oorzaken van oorsuizen zijn een verkeerde leefstijl (ongezond eten, weinig bewegen, et cetera), een zwak immuunsysteem en stress. Hoewel deze factoren indirect invloed kunnen hebben op oorsuizen, krijgen de meeste mensen te maken met oorsuizen door een bepaalde directe oorzaak. De directe oorzaken die oorsuizen kunnen veroorzaken, zijn de volgende:

  • Wondjes aan de oren of aan het trommelvlies. Deze wondjes kunnen bijvoorbeeld ontstaan door het reinigen van de oren met wattenstaafjes.
  • Een terugkerende oorontsteking.
  • Lawaai. Als je voor langere tijd veel lawaai hoort (zoals harde muziek), is de kans groot dat je na de blootstelling met het harde lawaai te maken krijgt met een harde piep. Deze piep blijft meestal niet aanhouden, maar soms kan het voorkomen dat de piep langer blijft en in sommige gevallen hoor je de piep zelfs voor altijd.
  • Bepaalde medicijnen, die het trommelvlies uitdrogen en zorgen voor schade.
  • Allergieën: als er een allergische reactie in het oor optreedt, kan men ook te maken krijgen met oorsuizen.
  • Hart- en vaatziekten: omdat er bij hart- en vaatziekten te veel druk op de haarvaatjes in het oor staan, kan men ook op deze manier te maken krijgen met oorsuizen.

Tot slot kan oorsuizen ook erfelijk zijn. In dit geval kun je er dus niets aan doen dat je oorsuizen krijgt, maar krijg je deze aandoening omdat de aandoening in de familie voorkomt en op jou is doorgegeven.

De symptomen van oorsuizen

Als je last hebt van oorsuizen, hoor je constant, met tussenpozen of op het ritme van je hart geluiden als fluiten, zoemen, sissen en brommen. Maar hoewel dit het belangrijkste symptoom is van oorsuizen, is het zeker niet het enige symptoom waar mensen met oorsuizen mee te maken krijgen.

Zo kunnen patiënten met oorsuizen ook te maken met slapeloosheid (door de geluiden die men hoort), concentratieproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kan oorsuizen ook gevolgen hebben voor iemands geestelijke gezondheid, omdat oorsuizen vaak gevoelens van angst, depressie, prikkelbaarheid, machteloosheid, neerslachtigheid en boosheid kan veroorzaken. Ook kan oorsuizen een grote stempel op het leven van de patiënt drukken, waarbij men alleen nog maar bezig is met de aandoening. Hierdoor komt men bijvoorbeeld minder buiten, gaat men minder vaak naar sociale activiteiten en vindt men het fijner om thuis te blijven. Op deze manier is de kans groot dat oorsuizen nog meer negatieve aandacht krijgt, waardoor de klacht wordt versterkt. Daarom is het voor patiënten met oorsuizen belangrijk om veel aandacht te besteden aan de aandoening, bijvoorbeeld door er voldoende over te praten met mensen in de directe omgeving of door naar praatgroepen voor mensen met oorsuizen te gaan. Op deze manier leert men om te gaan met de aandoening en zijn de negatieve effecten op de geestelijke gezondheid minder groot.