Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Galwegontsteking

Als er sprake is van een galwegontsteking, ofwel cholangitis, dan zijn je galwegen (in of buiten je lever) ontstoken geraakt. In je lever bevinden zich een heleboel kleine kanaaltjes die dienen om de aangemaakte gal af te voeren. Deze galkanaaltjes komen bijeen in grotere galwegen om vervolgens uit te monden in de galblaas. Je galblaas doet dienst als tijdelijke opslagplaats voor de hal en zal samentrekken als je een vettige maaltijd hebt gegeten. Er zal dan gal af worden gegeven aan je dunne darm om de vetvertering te bevorderen.

Oorzaken van een galwegontsteking

Een galwegontsteking kan het gevolg zijn van onder andere:

  • vernauwde galwegen,
  • verstopte galwegen

Als gevolg van een vernauwing van de galwegen (door een galsteen) zal de doorstroming van gal immers verslechteren en bovendien kunnen er daardoor bacteriën vanuit je dunne darm zich eenvoudig in je galwegen nestelen en een ontsteking teweegbrengen.

Galstenen

Vaak zal een vernauwing of een verstopping van je galwegen het gevolg zijn van een ontstane galsteen. Deze galsteen is vast komen te zitten in een galweg. Een andere oorzaak van een vernauwing of verstopping van je galwegen kan een tumor of een aangeboren defect zijn. In sporadische gevallen is een infectie met een parasiet als oorzaak voor het ontstaan van een ontsteking aan te wijzen. Vaak betreft het bacteriën die zich hebben vermenigvuldig in je galwegen.

Niet bacteriële ontsteking

Indien bacteriën niet als oorzaak van een galwegontsteking aangewezen kunnen worden dan is er sprake van Primaire Sclerosende Cholangitis (vaak afgekort tot PSC). In een dergelijke situatie zijn meerdere galwegen, zowel in als buiten je lever, ontstoken geraakt zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor gevonden is.

Symptomen van galwegontsteking

Een galwegontsteking kan uiteenlopende symptomen en klachten teweegbrengen. Op de eerste plaats zul je te maken krijgen met klachten zoals:

  • pijn rechtsboven in je buik,
  • een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts),
  • koude rillingen,
  • geelzucht (een gele verkleuring van je huid en je oogwit),
  • soms jeuk.

Na verloop van tijd kan een telkens terugkerende galweginfectie voor ernstige complicaties zorgen. Op het moment dat eveneens de kleine galwegen in je lever ontstoken zijn geraakt, kan cirrose ontstaan. De ontstekingen zorgen er dan voor dat er in je lever littekenweefsel wordt gevormd. Wanneer deze verlittekening zich uit blijft breiden, zal er op een steeds groter oppervlak cirrose ontstaan en zal je lever alsmaar slechter gaan werken.

Als er zich bacteriën in je lever nestelen dan kan er zich een ontsteking met pus ontstaan (een leverabces).

Het stellen van de diagnose galwegontsteking

Op grond van de klachten zal een arts vaak al vermoeden dat het om een aandoening aan je galwegen of je lever gaat. Bloedonderzoek zal echter dit vermoeden moeten bevestigen en de verschillende leverfuncties aan het licht moeten brengen. In het geval van een galwegontsteking zullen de leverwaardes in de richting van een verminderde galafvoer wijzen. Verder zullen er in je bloed doorgaans tekenen worden gevonden die wijzen op een ontsteking. Afwijkingen aan je galwegen kunnen verder aan het licht worden gebracht door middel van een echoscopie of een MRCP (een MRI-scan die gericht is op je galwegen).

Behandelen van een galwegontsteking

Een galwegontsteking zal in alle gevallen snel behandeld dienen te worden. In de regel zal een behandeling bestaan uit een combinatie van het toedienen van antibiotica en het uitvoeren van een ingreep aan de galwegen. Een dergelijke ingreep wordt meestal tijdens een ERCP uitgevoerd. In sommige gevallen zal er echter een radiologische drainage plaats moeten vinden. Dit wil zeggen dat er een slangetje in de galwegen in wordt gebracht dat ervoor moet zorgen dat pus en vocht af worden gevoerd. Om het betreffende slangetje op de juiste plaats te brengen zal gebruik worden gemaakt van röntgenstraling en een contrastvloeistof.

Een beginnende galwegontsteking kan meestal behandeld worden met behulp van antibiotica. De ontsteking mag dan echter nog niet erg uitgebreid zijn.

Indien een galsteen de galwegontsteking veroorzaakt dan kan deze soms tijdens een ERCP weggenomen worden en bij een vernauwing van de uitgang van de galgang naar de dunne darm (de zogenaamde Papil van Vater) kan er tijdens een ERCP een kleine incisie worden gemaakt om meer ruimte te creëren ten behoeve van de galdoorstroming (papillotomie). Je galwegen kunnen tijdens een ERCP eveneens schoon worden gespoeld. Verder kan een stent worden geplaatst in de galwegen indien de gal niet goed kan doorstromen als gevolg van een vernauwing.

Bovendien kan tijdens dit onderzoek een biopt worden genomen. Dergelijke biopten worden na het onderzoek onder een microscoop onderzocht. In bepaalde gevallen kunnen aanwezige galstenen ook tijdens een ERCP weg worden genomen.

Het verwijderen van de galblaas

Indien er niet alleen galstenen in je galwegen zitten, maar er zich eveneens stenen in je galblaas bevinden, kan worden besloten om je galblaas volledig weg te nemen. Meestal ontstaan galstenen in je galblaas zelf en door het verwijderen van dit orgaantje zal de kans op complicaties aanzienlijk worden verkleind.