Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Duizeligheid

Duizeligheid is een relatief veel voorkomend fenomeen waar de meeste mensen, in meerdere of mindere mate, weleens mee te maken hebben (gehad). Vaak wordt duizeligheid omschreven als een gevoel van onstabiliteit of als licht gevoel in het hoofd. In de regel is duizeligheid een onschuldig symptoom, maar het kan eveneens erg beperkend worden als de klachten aan blijven houden. Duizeligheid kan echter een heleboel uiteenlopende oorzaken hebben.

Draaiduizeligheid is anders dan duizeligheid

Duizeligheid wordt aangeduid als een onstabiel gevoel dat je zelf ervaart. Draaiduizeligheid daarentegen betekent het, ten onrechte, ervaren van het bewegen van de wereld om je heen. Desondanks worden duizeligheid en draaiduizeligheid nog altijd vaak verward of op een onjuiste manier gebruikt.

Stellen van de diagnose

Voor je huisarts is het dikwijls niet eenvoudig om snel een juiste diagnose te stellen. Er bestaat immers een breed scala aan uiteenlopende oorzaken. De arts zal dan ook niet alleen met een heleboel ziekten en aandoeningen rekening dienen te houden maar ook met het leefpatroon en gewoontes die je er op nahoudt. Het stellen van een diagnose zal dan ook vaak een kwestie zijn van het wegstrepen van mogelijke oorzaken totdat de juiste diagnose overblijft.

Naar de dokter

Op het moment dat je met duizeligheidklachten naar een dokter gaat dan is het verstandig om dit goed voorbereid te doen. Je doet dit door voor jezelf alvast de onderstaande vragen te beantwoorden (en de antwoorden eventueel op te schrijven). Wellicht dat dit de arts zal helpen bij het snel vinden van de oorzaak van je duizeligheid.

  • Hoe omschrijf je de duizeligheid?
  • In welke situaties heb je last van duizeligheid?
  • Hoe lang heb je al last van deze klachten?
  • Indien je duizelig bent kun je dan normaal functioneren of dien je bijvoorbeeld even te gaan liggen?
  • Zijn er nog andere klachten aanwezig als je duizelig bent?
  • Gebruik je geneesmidden en zo ja, welke zijn dat dan?

Behandelen van duizeligheid

Om duizeligheid op een juiste manier te kunnen behandelen is uiteraard noodzakelijk dat de oorzaak ervan wordt achterhaald. Dikwijls ligt een lage bloeddruk (hypotensie) ten grondslag aan duizeligheid en kun je met een verhoogde zout- en waterinname vaak je klachten verminderen. Op het ogenblik dat de klachten toch aan blijven houden dan is een consult aan je huisarts absoluut aan te bevelen. Je huisarts zal dan een onderzoek van je hart en zenuwstelsel uit kunnen voeren evenals een bloedonderzoek. Spanningen en stress kunnen echter ook een belangrijke rol spelen bij de ontregeling van het autonoom zenuwstelsel met duizeligheid als gevolg.

Niets gevonden