Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Disclaimer

Gezond.be is een onderdeel van T-Media nv.

T-Media nv

Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 126
B – 9000 Gent

Tel.: +32 (0)50 740 252
Fax: +32 (0)50 740 251
E-mail: info@gezond.be

Ondernemingsnummer: BE0894310702

T-Media nv, hierna ‘T-Media’ genoemd.

Teksten & Beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. T-Media levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. T-Media behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Alle informatie die op deze website is verstrekt, is met grote zorg samengesteld. T-Media kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid

T-Media dringt er met aandrang op aan dat u steeds een medisch expert raadpleegt.

Content van derden

T-Media staat toe dat leden of bezoekers tips en raad geven, al dan niet anoniem. Ook voor deze content kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

U weet dat T-Media de content door derden gepost niet voorafgaandelijk controleert, maar T-Media behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.

Links naar derden

In artikels refereren we soms naar producten of andere merken. We kunnen commissies ontvangen op aankopen gedaan via onze gekozen links.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van T-Media. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. 

Het Belgisch recht is van toepassing.