Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Privacy statement

Gezond.be is een onderdeel van T-Media nv

T-Media nv

Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 126
B – 9000 Gent

Tel.: +32 (0)50 740 252
Fax: +32 (0)50 740 251

E-mail: info@gezond.be

Ondernemingsnummer: BE0894310702

T-Media nv, hierna ‘T-Media’ genoemd.

Gebruik

T-Media hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. T-Media zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, toetreding van partners, associates en andere medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met de sector, nieuwe content op deze website, promotie van onze partners, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. T-Media heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden

Inzage, Correctie of Recht op Vergetelheid

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of meedoet aan één van onze wedstrijden houden wij maximaal uw voornaam, naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, IP-adres, datum van registratie en bron van inschrijving bij. Dit is afhankelijk van welke gegevens u allemaal opgegeven heeft bij de inschrijving of deelname. Deze gegevens zitten blijvend in onze database. Uiteraard hebt u steeds recht op inzage, correctie of vergetelheid. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU gedeeld. Wanneer u jonger bent dan 16 en wenst deel te nemen aan een wedstrijd of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen is het verplicht ons de toestemming te bezorgen van een ouder of voogd.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u zich verzetten tegen en verwerking voor direct marketing. T-Media verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven. U kunt uw verzoek richten tot info@gezond.be. Daarbovenop heeft u een sterker recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen indien uw toestemming aan de grondslag lag voor de verwerking.

Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het versturen van onze Gezond.be nieuwsbrieven, al dan niet met een commerciële boodschap. Hiervoor werken wij met de software van de e-mailprovider mailchimp, die uw gegevens bewaard op hun beveiligde server.

Wanneer er een inbreuk plaatsvond waardoor uw gegevens op onrechtmatige manier tentoon werd gesteld aan derden zullen wij u hier steeds per e-mail over informeren.

Privacy & Cookies

Bij een bezoek aan de website Gezond.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische- en marketingdoeleinden verzorgd door Google Analytics, Ligatus, Google DoubleClick For Publishers, Alphabet en T-Media. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Gezond.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische- en marketingdoeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden soms cookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking). Meer informatie over cookies in ons Cookie Statement.