Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

De psychische gevolgen van de quarantaine (ook voor kwetsbare gezinnen)

Gezond.be
4 min read

In quarantaine leven – wat noodzakelijk is om het coronavirus af te remmen – heeft voor iedereen psychische gevolgen. Al is die psychologische impact voor de ene al groter dan voor de andere. Bepaalde mensen dreigen, door hun gezinssituatie, volledig geïsoleerd te geraken. Anderen krijgen net geen seconde rust meer. Wij zetten de drie meest voorkomende psychische gevolgen op een rijtje. Maar eerst kaderen we kort wie die kwetsbare gezinnen precies zijn.

Wie zijn kwetsbare gezinnen in quarantaine?

Een alleenstaande moeder die plots haar kinderen de hele dag door alleen moet opvoeden, schooljuf spelen én thuis moet werken, heeft (of krijgt) het onvermijdelijk moeilijk in deze periode. Maar ook kinderen in voorzieningen, die plots volledig afgesloten zijn van hun ouders, krijgen het zwaar te verduren. Het klopt inderdaad dat ze via de telefoon op de computer in contact kunnen blijven, maar fysiek contact met ouders is voor (jonge) kinderen van onschatbaar belang. Maar het kind met gedragsproblemen voor een aantal weken naar huis laten gaan, is voor hen ook geen optie. Ten slotte zijn er ook nog de thuisloze gezinnen of transmigranten. Want hoe blijf je binnen in je woning als je geen dak boven je hoofd hebt?

Wat zijn mogelijke psychische gevolgen van quarantaine? 

Minder goed slapen

Mensen piekeren voortdurend waardoor ze minder goed slapen in quarantaine. En zo gaat de bal aan het rollen, want slaap is erg belangrijk voor onze mentale (en fysieke) gezondheid. Bovenstaande kwetsbare families hebben vaak nog veel meer zaken om over te piekeren dan andere gezinnen, waardoor hun slaapkwaliteit volledig gereduceerd wordt.

De verveling slaat toe

Het gewone leven valt helemaal stil waardoor de verveling bij velen onvermijdelijk toeslaat. Men raadt aan om dingen te doen waar je anders niet aan toekomt. Ga op zoek naar afleiding. Je kan een online yogacursus volgen, een film kijken die je al lang wilt zien of een viergangenmenu klaarmaken. Maar wat als je geen televisie of (deftige) keuken hebt? Wie geen internet heeft, krijgt het ook moeilijk in om verbinding te blijven met anderen. En hoe kan je de verveling dan bestrijden?

Financiële problemen

De mensen die voor de quarantaine al financiële problemen hadden, zullen het nu nog meer in hun portemonnee voelen. En dat is sowieso een grote bron van stress. De kans is groot dat ze wel recht zullen hebben op tegemoetkomingen, maar komt die financiële hulp dan wel op tijd? Meer stof tot piekeren dus en zo komen we opnieuw bij minder slaap terecht. Probeer dan maar uit die vicieuze cirkel te geraken…

Zorg voor jezelf en elkaar

Er bestaat jammer genoeg geen wondermiddel om deze bijzondere situatie op te lossen. Het is een moeilijke periode waar iedereen doorheen moet. Vergeet anderen niet te vragen hoe het met hen gaat. En heb je het zelf moeilijk? Durf dan zeker ook om hulp vragen. Voor jezelf en voor elkaar zorgen is het belangrijkste dat we nu kunnen doen.

Door Gezond.be