Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Griep voorkomen en bestrijden

4 min read

Griep of Influenza is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen) en wordt veroorzaakt door het influenzavirus dat jaarlijks opduikt in de winterperiode. Jaarlijks krijgen ongeveer 1 op de 10 mensen de griep. Griep is op zich niet ernstig. Tenzij er zich een ernstige complicatie voordoet. De meest voorkomende complicatie is longontsteking. Het risico daarop is het grootst bij chronisch zieken en 65-plussers. Maar ook bij kleine kinderen kunnen er complicaties ontstaan: koortsstuipen, pseudokroep, acute middenoorstontsteking… Daarom wordt aangeraden om je jaarlijks te vaccineren. Maar hoe effectief is een griepvaccin? En kan griep voorkomen worden zonder vaccin? We vroegen alvast de mening van huisarts Kurt Bonny.

1. Wanneer is er sprake van een griepepidemie?

Hiervoor wordt er een peiling gedaan. Bij alle mensen die griepverschijnselen vertonen, wordt er een staaltje genomen uit de neus. Dit gebeurt in een aantal peilpraktijken in Vlaanderen. Wanneer dit boven een bepaald aantal per zoveel contacten gaat, dan kan er gesproken worden van een griepepidemie.

2. Wie wordt het vaakst getroffen door de griep? Jonge kinderen? Oudere mensen?

Iedereen kan gevat worden. Maar doordat oude mensen vaak een zwakkere weerstand hebben, hebben zij een grotere kans om de griep te krijgen. Deze groep mensen wordt daarom het meest gevaccineerd.

Als je een griepvaccin toedient aan bv. 100 mensen, dan heb je maar een efficiëntie van 90%. Dit betekent dat van die 100 mensen die gevaccineerd werden, 90 mensen genoeg antistoffen maken om beschermd te zijn. Vaak ontstaat er dan een frustratie bij de mensen omdat ze gevaccineerd zijn en toch de griep krijgen. Uit studies is gebleken dat steeds meer jongeren zich laten vaccineren en heel veel bedrijven dit ook doen voor hun personeel. Tot slot vragen ook veel zelfstandigen naar een griepvaccin, zodat ze werkzaam kunnen blijven.

3. Is griep seizoensgebonden? Valt dit altijd in de winter?

Griep gaat meestal gepaard met koudere periodes. In principe kan je ook de griep oplopen in de zomer.  Wat regen of weerstand daar mee te maken heeft, is nog altijd niet wetenschappelijk bewezen.

4. Komen mensen spontaan naar je toe om het hen het griepvaccin toe te dienen?

Enerzijds is het toch wel bij de mensen doorgedrongen dat er in het najaar griepvaccinaties zijn. Anderzijds heb je ook de sensibiliseringscampagnes vanwege de overheid die mensen hiertoe aanzetten. En tot slot ga je bij de arts of apotheek ook aankondigen zien om je te laten beschermen tegen de griep.

5. Vaccinatie via een neusspray?

Kinderen, die niet behoren tot een risicogroep, worden nog niet zo vaak gevaccineerd. Het vaccin op basis van een neusspray is nog niet gecommercialiseerd.

6. Kan griep voorkomen worden zonder een vaccin?

Het is zeer belangrijk dat mensen, bij griepepidemieën,  zich indien mogelijk uit de buurt kunnen houden van groepsgebeuren. Het loont zeker de moeite om een meter afstand te houden wanneer je in contact komt met een besmet persoon. Bij besmetting moet er ook gezorgd worden dat hij/zij frequent de handen wast, zakdoeken niet laten slingeren etc.

7.Verandert het soort aandoeningen van je patiënten met de jaren?

Als men kijkt over een periode van 10 jaar zal men sterke frequente wisselingen zien in het voorkomen van de griep. Dit heeft voornamelijk met een mondiale verspreiding van de virussen te maken. Op basis van mijn ervaringen durf ik niet meteen zeggen dat er veel verandering is in het voorkomen van banale infecties zoals verkoudheid of bronchitis. We zien wel een aantal infectieziekten opnieuw hun intrede maken zoals bof of kinkhoest. Dit is echter minder frequenter dan een banale verkoudheid en vindt zijn oorzaak in migratie.

Nog meer tips om de griep te voorkomen/bestrijden:

  1. Hou je hand of zakdoek voor je mond als je niest of hoest.
  2. Was geregeld je handen met water en zeep.
  3. Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
  4. Gebruik altijd papieren zakdoeken en gooi ze meteen in de vuilnisbak.
  5. Vermijd contact met zieke mensen.
  6. Verlucht geregeld de ruimte waar meerdere personen samen zijn.

Bron: Dokter K. Bonny

Dokter Bonny
Door Dokter Bonny
Gezondheid