Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Nationaal Geluksonderzoek: een derde van de Belgen is erg eenzaam

Birte Govarts
3 min read

32% van de Belgen is erg eenzaam. Nog eens 36% is matig eenzaam. Dat blijkt uit een nieuw Nationaal Geluksonderzoek dat UGent en levensverzekeraar NN in januari en februari afnamen bij 1.602 Belgen. 

Sinds 2017 meet het UGent NN Nationale Geluksonderzoek het niveau van eenzaamheid bij onze landgenoten. In de meest recente meting van januari 2022 zien we een daling van het aantal matig eenzame mensen, maar een verdere toename van het aantal mensen dat erg eenzaam is. Dat aantal bedraagt nu 32%, met andere woorden bijna een derde van de Belgen.

‘Ondanks dat het aantal mensen dat matig eenzaam is opnieuw daalt – wellicht door het wegvallen van de regels met betrekking tot ons aantal sociale contacten – zijn er in ons land nog steeds dubbel zoveel mensen die zich eenzaam voelen als mensen die zich niet eenzaam voelen’, klinkt het bij prof. dr. Lieven Annemans, die het onderzoek leidde. ‘Eén op drie voelt zich zelfs erg eenzaam, dat is veel te veel. Lokale besturen kunnen daar iets aan doen door meer mensen bij het maatschappelijk leven te betrekken. We kunnen daar ook zelf iets aan doen door meer kwaliteitsvolle en warme contacten en verbinding aan te gaan.’

Werklozen en langdurig zieken

Opvallend in het onderzoek: mensen op actieve leeftijd die door omstandigheden niet kunnen werken, ervaren de hoogste niveaus van eenzaamheid: 49% van de werklozen en 56% van de langdurig zieken geeft aan erg eenzaam te zijn. Dat is zeer nadelig voor hun welbevinden en algemeen geluk. Mensen die erg eenzaam zijn hebben volgens Annemans immers 22% minder kans om gelukkig te zijn. ‘De cijfers illustreren de belangrijke psychologische en sociale rol van het hebben van een job op actieve leeftijd’, klinkt het.

Verdere uitschieters zijn het hoge niveau van matige eenzaamheid bij studenten, 47% voelt zich matig eenzaam. Het hoogste percentage niet-eenzame mensen zien we bij gepensioneerden, daar voelt 36% zich niet eenzaam en daalt het aantal mensen dat zich heel eenzaam voelt tot 25%, dat is 7% onder het Belgische gemiddelde.

Twee soorten eenzaamheid

Er bestaan volgens Annemans twee soorten eenzaamheid: sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. ‘Bij die eerste vorm missen we vooral een breder sociaal netwerk. Bij de tweede vorm hebben we mogelijks wel een breed sociaal netwerk, maar missen we een emotionele band met de mensen rondom ons en hebben we het gevoel onze gevoelens niet te kunnen delen met anderen.’

Door Birte Govarts