Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Waaraan sterven wij het meest?

Jaro Broeklander
5 min read

Als je aan willekeurige mensen op straat zou gaan vragen waaraan ze het liefst aan willen overlijden, dan zal het grootste deel aangeven dat men kiest voor een natuurlijke dood tijdens de slaap. Maar hoe vaak gebeurt het dat we ook inderdaad in onze slaap overlijden en wat zijn, in algemene zin, de meest voorkomende oorzaken van het overlijden? Kortom, waaraan sterven wij het meest?

Dood gaan doen we allemaal, zonder uitzondering, en vaak hebben we er helaas niks over te zeggen. Het is vaal een kwestie van accepteren. Toch zijn er een aantal situaties op te noemen die vaak leiden tot een definitief einde van ons aardse bestaan. We zetten de meest voorkomende oorzaken voor je op een rijtje:

  • Longkanker

Longkanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in België. De sluimerende ziekte wordt vaak pas opgemerkt als het te laat is. In tegenstelling tot veel kankersoorten is de kans op een succesvolle behandeling minimaal. In een enkel geval zal het verwijderen van een long of een deel van een long een optie zijn, in veel gevallen is het echter alleen mogelijk om aan pijn- en symptoombestrijding te doen.

  • Beroerte

Vroeger noemde men het een hersenbloeding, tegenwoordig is de term ‘beroerte’ meer van toepassing. Het is een ernstige conditie die vaak een grote druk legt op de naasten die zijn belast met de verzorging. Bij een beroerte is er sprake geweest van een zuurstoftekort in de hersenen, vaak door beschadigde bloedvaten. Roken is een van de grootste boosdoeners.

  • Coronaire hartziekten

Van alle hart- en vaatziekten nemen de coronaire hartziektes het grootste deel voor hun rekening. Hieronder vallen ziektes als angina pectoris en acuut myocardinfarct. In veel gevallen speelt zowel de conditie van de kransslagader in combinatie met de afzetting van cholesteroldeeltjes op de wand van de slagader een belangrijke rol. Bij niet tijdig ingrijpen is een dergelijke aandoening dan ook vaak dodelijk.

  • Hartfalen

Hartaanval, een niet goed functionerende hartklep, een hartinfarct, het zijn allemaal zaken die vallen onder de noemer hartfalen. Het is een van de meest voorkomende oorzaken van een vroegtijdig overlijden. Zaken als stress en een ongezonde levensstijl en obesitas zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het functioneren van het hart. Daarnaast speelt stress een belangrijke rol bij het ontstaan van de condities waardoor er ernstige hartproblemen kunnen optreden.

  • COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte) en is een verzamelnaam voor een groot scala aan symptomen die terug te leiden zijn op een vervelende situatie, beschadigde longen. Dat de longen belangrijk zijn weet iedereen, zonder zuurstof kan je immers niet leven. Bij COPD is er vaak sprake van een bepaalde mate van erfelijkheid, ook kunnen externe factoren de longen dusdanig beschadigen dat iemand COPD ontwikkelt, denk bijvoorbeeld aan roken.

  • Dikkedarmkanker

Kanker is nog steeds een factor van belang in de verschillende doodsoorzaken. Naast longkanker is kanker aan de dikke darm de tweede vorm van kanker die snel dodelijk kan zijn. Doordat net als bij longkanker, de ziekte slechts vage symptomen kent in het beginstadium, wordt de diagnose pas later gesteld waardoor de prognose aanmerkelijk slechter is. Indien de ziekte in een laat stadium wordt ontdekt is de overlevingskans gering; slechts 47% is na het eerste jaar na de diagnose nog in leven.

  • Infecties van de onderste luchtwegen

Infecties aan de onderste luchtwegen zijn nog steeds dodelijk als ze niet tijdig worden behandeld. Te denken valt aan ziektes zoals een longontsteking en bronchitis. Ook een door legionella veroorzaakte longontsteking valt in deze categorie. Door goed te letten op symptomen en vroegtijdig een behandeling te starten kan de kans op overlijden aanmerkelijk dalen. Opvallend is dat longgerelateerde ziektes zowel op jonge leeftijd plaats vinden, maar ook op oudere leeftijd. Het aantal gevallen van een longziekte stijgt al op jonge leeftijd waarbij met name ouderen vanaf 61 jaar een aanzienlijk deel voor hun rekening nemen.

  • Accidentele val

Het zal niet de eerste keer zijn en ook niet de laatste keer dat iemand valt van een grote hoogte en daardoor komt te overlijden. Een kleine val is vaak goed op te vangen door het lichaam, maar een val van een grotere hoogte kan funest zijn. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de omstandigheden en de eigenschappen van het slachtoffer. Een ouder persoon zal door een lager calciumgehalte in de botten, een grotere kans hebben om ledematen te breken of een ander ernstig letsel op te lopen.

  • Borstkanker

Hoe gek het ook klinkt, ook mannen kunnen borstkanker ontwikkelen. Het is een zeldzaamheid, tegenover 150 gevallen van borstkanker bij vrouwen staat 1 mannelijke patiënt, maar het komt wel degelijk voor. Indien een man borstkanker krijgt is dat vaak dan ook een gevolg van een genetische afwijking. Nog specifieker, vaak is er een afwijking waar te nemen op het BRCA-1 of BRCA-2 gen. Deze 2 genen zijn verantwoordelijk voor de productie van gelijknamige eiwitten die helpen om DNA-mutaties in andere genen te repareren. Indien deze genen zelf zijn beschadigd veroorzaken ze mutaties die leiden tot borstkanker. In veel gevallen is er dan ook sprake van een erfelijke aanleg.

Door Jaro Broeklander