Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Wat is het effect van het coronavirus op woonzorgcentra?

Gezond.be
4 min read

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een grote impact op onze maatschappij. We moeten onze verplaatsingen zoveel mogelijk beperken en vele winkels zijn gesloten. Ook woonzorgcentra moeten de deuren sluiten voor bezoekers, want ouderen behoren tot de risicogroep. Welke invloed heeft dat nu op de bewoners van de woonzorgcentra? En hoe voelt hun familie zich hierbij? Wij spraken met Yessie, die als ergotherapeute iedere dag met ouderen werkt.

De maatregelen brengen eenzaamheid met zich mee

De taken van een ergotherapeut in een woonzorgcentrum zijn zeer gevarieerd. Zo helpt Yessie onder andere met het uitwerken van de richtlijnen voor medewerkers en denkt ze na over de evolutie van de organisatie. Het grootste deel van haar tijd spendeert ze bij de bewoners. Ze vindt het belangrijk om de zelfredzaamheid van de bewoners zo hoog mogelijk te behouden. De activiteiten die worden georganiseerd, zijn dan ook op maat van de bewoners uitgewerkt. Nu er door het coronavirus geen bezoek meer is toegelaten in woonzorgcentra, ziet Yessie haar taak er heel anders uit. ‘Ik moet ervoor zorgen dat de communicatie tussen de bewoners en hun familie behouden blijft. Dat kan via raambezoeken, telefoongesprekken, filmpjes en FaceTime.

Net omdat ze zoveel in contact staat met de bewoners, merkt Yessie welke invloed de genomen maatregelen hebben. ‘Bewoners missen het om een deel te zijn hun familie en van de maatschappij. Ze voelen zich eenzamer en missen individuele aandacht. Mensen met dementie begrijpen de situatie niet, maar ze voelen wel aan dat er iets niet pluis is. Ze beseffen dat er geen bezoek is toegestaan, waardoor er bij hen moeilijk hanteerbaar gedrag kan optreden.’ Ook bij de familieleden is er een grote bezorgdheid. Ze zijn vooral bang dat de persoon met dementie hen niet meer zal herkennen. Er zijn ook koppels die elkaar nu niet mogen zien, wat voor  sociaal isolement zorgt.

Bezorgdheid onder het personeel

Yessie heeft het ook over de werkdruk in het woonzorgcentrum. Die was al hoog, maar neemt alleen maar toe door de invloed van het coronavirus. Er zijn zieken onder het personeel, de extra hulp van vrijwilligers valt weg en er zijn veel nieuwe taken, zoals telefoongesprekken met de familie van de bewoners. De situatie is ook mentaal zwaar, bijvoorbeeld door het moeilijk hanteerbaar gedrag van de bewoners met dementie.

De werknemers van het woonzorgcentrum moeten nu ook rekening houden met tal van nieuwe maatregelen. Het aantal overleggen moet tot het minimum worden beperkt, met zo weinig mogelijk werknemers. De overleggen mogen niet plaatsvinden in de verpleegpost, maar wel in een ruimte waar ze een meter afstand kunnen houden. Voor en na de werkuren wordt de temperatuur van de werknemers gemeten en worden eventuele symptomen geregistreerd.

Onder het personeel is er een grote angst om zelf ziek te worden. Yessie: ‘Als er te veel mensen wegvallen, zie ik niet hoe we het hier allemaal gaan bolwerken. Daarnaast zitten mensen met de handen in het haar als het over de opvang van hun kinderen gaat. Opvang regelen is voor zorgmedewerkers sowieso al geen evidentie door de flexibele uren, maar nu is het nog moeilijker. We hopen allemaal dat deze periode zo vlug mogelijk voorbij is, maar het is koffiedik kijken’.

Door Gezond.be