Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Neuropathie

Neuropathie is een ander woord voor zenuwziekte in het Grieks. Toch kan neuropathie niet verward worden met ons woord voor zenuwziekte, omdat deze ziekte meestal betrekking heeft op psychiatrische connotaties. Omdat dit bij neuropathie niet het geval is, kunnen deze ziekten niet met elkaar verward worden; al is de Griekse vertaling van de ziekte hetzelfde. Mensen die neuropathie hebben, kampen met één of meerdere zenuwen die niet goed functioneren omdat deze zenuwen beschadigd zijn. Dit kan door verschillende oorzaken komen.

Verschillende soorten neuropathie

Er worden verschillende soorten neuropathie onderscheiden. Zo kun je te maken krijgen met mononeuropathie, waarbij slechts een enkele zenuw aangetast wordt en niet meer goed functioneert. Daarnaast is het ook mogelijk om te maken te krijgen met oligoneuropathie. Als je deze aandoening hebt, zijn er enkele zenuwen aangetast en zijn er dus enkele zenuwen die niet meer goed functioneren. Heb je te maken met polyneuropathie, dan zijn er vele zenuwen aangetast en is het functioneren van je lichaam nog minder.

De oorzaken van neuropathie

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van neuropathie. Dit betreft de volgende oorzaken:

  • Een plaatselijke oorzaak, zoals bij drukneuropathie.
  • Een metabool, bijvoorbeeld door een gebrek aan bepaalde vitamines.
  • Een infectie, bijvoorbeeld zoals bij lepra of herpes zoster.
  • Een bepaald gif, waardoor de zenuwen aangetast zijn.
  • Beschadiging van de zenuwen door een operatie of trauma.
  • Erfelijke aandoeningen zoals de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.
  • Bepaalde geneesmiddelen.

De meeste mensen, die met neuropathie kampen, hebben deze aandoening opgelopen door diabetes. Zo hebben deze mensen neuropathie gekregen door een te hoog bloedsuikerniveau, waardoor de zenuwen in het lichaam beschadigd zijn. Ongeveer één op de vijf patiënten met diabetes krijgt door deze ziekte ook te maken met neuropathie, dus het is een veelvoorkomend probleem onder diabetespatiënten.

De symptomen van neuropathie

Welke symptomen je ervaart bij neuropathie, verschilt per persoon. Zo is er een neuropathie in milde vorm, waarbij men een doof gevoel heeft aan het betreffende lichaamsdeel waar de beschadigde zenuw doorheen loopt of waarbij men tintelingen, prikkelingen, een koud en pijnlijk gevoel of een branderig gevoel ervaart in dit betreffende lichaamsdeel. Daarnaast is het ook mogelijk dat het lichaamsdeel pijn doet als het aangeraakt wordt en dat men minder kracht heeft in het betreffende lichaamsdeel.

Heb je te maken met een meer ernstige vorm van neuropathie, dan heb je te maken met andere symptomen. Zo kan men met ernstige zenuwbeschadiging te maken krijgen met ernstige pijn, die constant aanwezig is. Deze pijn wordt ook wel neuropathische pijn genoemd, ofwel zenuwbeschadigingpijn.

Wanneer naar de dokter met neuropathie

Als je jezelf herkent in één of meerdere van de bovenstaande symptomen van neuropathie, is het verstandig om even naar de dokter te gaan. Hij of zij kan vervolgens vaststellen of je daadwerkelijk te maken hebt met neuropathie en eventuele vervolgstappen nemen om het ongemak te verminderen. Heb je te maken met ernstige neuropathie en dus met neuropathische pijnen, dan is het zeker verstandig om even naar de dokter te gaan. Als je dit doet, kan de dokter de neuropathische pijnen in kaart brengen met een DN4-pijnschaal. Is de pijn heftiger dan een score van 4, dan is er sprake van neuropathische pijn en kan de dokter je hiervoor behandelen.