Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Symptomen van Neuropathie – Zenuwbeschadiging

Olivier
4 min read

Neuropathie is een aandoening waarbij er sprake is van zenuwbeschadiging, waardoor bepaalde zenuwen niet meer goed kunnen functioneren. Dit kan komen door verschillende oorzaken, zoals een erfelijke aandoening, diabetes, een infectie of een operatie.

Er zijn verschillende vormen van neuropathie, namelijk mononeuropathie (slechts één zenuw is beschadigd), oligoneuropathie (enkele zenuwen zijn beschadigd) en polyneuropathie (vele zenuwen zijn beschadigd). Zo is mononeuropathie vanzelfsprekend minder ernstig dan polyneuropathie, waarbij patiënten heftige symptomen kunnen ervaren en minder goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Met welke symptomen je te maken krijgt als patiënt met neuropathie, is dus geheel afhankelijk van de vorm neuropathie die je hebt en de ernst van de ziekte. In onderstaande alinea worden zowel de symptomen van milde neuropathie beschreven (mononeuropathie en oligoneuropathie), als de symptomen van ernstigere vormen van neuropathie (oligoneuropathie in ernstige vorm en polyneuropathie).

De symptomen van milde vormen van neuropathie

Onder de milde vormen van neuropathie worden mononeuropathie en milde vormen van oligoneuropathie gerekend. Als je te maken hebt met één van deze aandoeningen, heb je in de meeste gevallen te kampen met de volgende symptomen:

  • Een verminderde functie van het betreffende lichaamsdeel.
  • Een doof gevoel in het betreffende lichaamsdeel.
  • Een foutieve functie van het betreffende lichaamsdeel.
  • Tintelingen in het betreffende lichaamsdeel.
  • Prikkelingen in het betreffende lichaamsdeel.
  • Een koud en pijnlijk gevoel in het betreffende lichaamsdeel.
  • Een branderig gevoel in het betreffende lichaamsdeel.
  • Aanrakingspijnen, die ervaren worden bij het aanraken van het betreffende lichaamsdeel.
  • Krachtsverlies in het betreffende lichaamsdeel. 

Met het betreffende lichaamsdeel wordt het lichaamsdeel bedoeld waar de beschadigde zenuw doorheen loopt en waar de symptomen worden ervaren. Welk lichaamsdeel dit is, verschilt per patiënt met neuropathie. Zo hebben sommige patiënten te maken met klachten in de benen, terwijl andere patiënten kampen met bovenstaande klachten in één of beide armen.

Overigens ervaren niet alle patiënten met neuropathie dezelfde symptomen. Sommige patiënten hebben voornamelijk last van een doof gevoel, terwijl andere patiënten te maken hebben met prikkelingen en tintelingen. Je hoeft dus ook niet alle symptomen te ervaren als er sprake is van neuropathie en zeker niet als je deze aandoening in milde vorm hebt.

De symptomen van ernstigere vormen van neuropathie

Onder de ernstige vormen van neuropathie worden oligoneuropathie in heftige vorm en polyneuropathie gerekend. Heb je te maken met één van deze aandoeningen, dan heb je duidelijk meer klachten dan mensen met een milde variant van neuropathie. Zo hebben mensen met een heftige vorm van neuropathie te maken met zogeheten neuropathische pijn.

Dit is hele specifieke pijn die in de zenuwen gevoeld wordt en als zeer heftig wordt ervaren. Door neuropathische pijn is het voor patiënten met neuropathie soms onmogelijk om nog te functioneren, het betreffende lichaamsdeel te gebruiken of te werken. Hierdoor kan de heftige vorm van neuropathie echt de kwaliteit van leven verminderen en kan men echt baat hebben bij een behandeling.

Deze behandeling kun je krijgen door naar een dokter te gaan en eerst vast te stellen of er sprake is van neuropathische pijn. Dit test de dokter door middel van een DN4-pijnschaal. Scoor je op deze pijnschaal vier of meer, dan is er sprake van neuropathische pijnen en kan er onderzocht worden welke stappen men nu moet ondernemen om deze pijn te verminderen. 

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…