Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een soort pijn die in je hoofd gelokaliseerd wordt en zo frequent voorkomt dat haast iedereen er ooit wel eens mee te maken krijgt, of dit in het verleden heeft gehad. De ene persoon zal echter meer, of frequenter, last hebben van hoofdpijn dan een ander. Het gros van de mensen is helaas bekend met dit pijnlijke verschijnsel.

Ernstige hoofdpijn

Sporadisch is hoofdpijn een signaal dat je met een ernstigs kwaal te maken hebt. De meeste mensen met hoofdpijn hebben te kampen met spanningshoofdpijn dan wel met migraine. Dit wil overigens niet zeggen dat hoofdpijn geen andere oorzaak kan hebben. Bij bepaalde waarschuwingstekens kun je dan ook beter zonder aarzelen medische hulp inschakelen. Dit zal onder andere aan de orde zijn als je niet alleen hoofdpijn hebt, maar bijvoorbeeld ook te maken krijgt met uitvalsverschijnselen. Er dient in dergelijke situaties nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de oorsprong van de hoofdpijnklachten.

Hoofdpijn is, in tegenstelling tot wat nog altijd als algemeen goed wordt beschouwd, geen probleem dat in je hersenen tot stand komt. Je hersenen beschikken namelijk zelf niet over zenuwen die pijnprikkels kunnen ontvangen of versturen. De structuren rondom je hersenen bevatten dergelijke zenuwcellen echter wel. In de hersenvliezen bijvoorbeeld zitten zenuwen die pijnprikkels kunnen ontvangen en verzenden. Maar ook andere delen van je hoofd, zoals bloedvaten, je huid, je bijholtes en je aangezichtsspieren bevatten dit soort zenuwcellen in zich.

Spanningshoofdpijn is een soort hoofdpijn die het vaakst voorkomt. De oorzaken ervan zijn tot op heden nog grotendeels een grijs gebied. Er is dan ook nog steeds niet één lichamelijke factor als veroorzaker van spanningshoofdpijn aan te wijzen.

Hoofdpijn als symptoom

Hoofdpijn kan in uiteenlopende gevallen ook een symptoom zijn van een ziekte of aandoening. Je kunt onder andere denken aan een sterk verhoogde bloeddruk, maar eveneens aan een ontsteking van je bijholtes, griep of zelfs migraine. Diverse oogaandoeningen kunnen tevens ten grondslag liggen van hoofdpijnklachten en in dat geval kan een goede bril je hoofdpijn laten verminderen of zelfs volledig laten verdwijnen. Het veel en/of vaak turen, kan immers hoofdpijn uitlokken of aanwakkeren. Zelfs door ingespannen te kijken kan er hoofdpijn ontstaan, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende licht aanwezig is. Hoofdpijn kan zelfs een gevolg zijn van een tekort aan vocht, slaapgebrek of een opgelopen hoofdletsel.

Hoofdpijn bij kinderen

Kinderen en hoofdpijn zijn eigenlijk een combinatie die niet goed bij elkaar past. Toch komt hoofdpijn bij kinderen vrij frequent voor en klagen kinderen over een uiteenlopende pijn in hun hoofd. De meest voorkomende oorzaak van hoofdpijn op bij kinderen is niet voldoende slaap. De dag dat een kind klaagt over hoofdpijn is het devies dan ook vroeg naar bed. De hoofdpijnklachten zullen dan doorgaans snel weer verdwenen zijn.

In bepaalde gevallen echter keert de hoofdpijn bij kinderen telkens weer terug zonder dat er een duidelijke reden voor aangewezen kan worden. Er kan bij een kind, net zoals bij een volwassene, dan ondermeer spanningshoofdpijn of migraine in het spel zijn. Migraine is dan dikwijls al een fenomeen dat in de familie van het kind in kwestie voorkomt.

Spanningshoofdpijn bij kinderen

Spanningshoofdpijn is een vorm van hoofdpijn die bij een kind een doffe, drukkende pijn aan beide de zijden van het hoofd veroorzaakt. Het kind krijgt een gevoel alsof een erg strakke band om het hoofd zit bevestigd. In het gros van de gevallen zal de pijn vanuit de nek naar hoofd uitstralen. De nek en schouders worden in de regel stijf en pijnlijk. Na enige tijd zal de spanningshoofdpijn echter geleidelijk weer wegtrekken. Klachten kunnen soms enkele dagen tot weken, maar ook maanden, wegblijven.

Migraine bij kinderen

Migraine is een compleet andere soort hoofdpijn die soms ook bij kinderen voor komt. Het is een soort hoofdpijn die zich op een wat andere wijze zal uiten bij een kind dan bij een volwassene. De hoofdpijn treedt namelijk aanvalsgewijs op. De lengte van een dergelijke migraineaanval kan variëren van circa twee uur tot soms wel twee dagen. En migraineaanval bij een kind zal overigens altijd een duidelijk begin en eind laten zien.

In tegenstelling tot bij een volwassene met migraine deze vorm van hoofdpijn bij een kind niet altijd bonzend of kloppend. Een migraineaanval begint bij een kind doorgaans acuut en gaat gepaard met een aantal andere symptomen, zoals:

Bij voorkeur zal een kind dat last heeft van migraine verblijven in een verduisterde en stille (slaap)kamer.