Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Griep

Influenza, zoals griep in de medische wereld ook wel wordt genoemd, is een virale ziekte met het influenzavirus als boosdoener. Door het betreffende virus worden in het geval van griep je luchtwegen geïnfecteerd. Vandaag de dag is er nog steeds een groot aantal personen dat meent griep te hebben zodra zij ’s winters of in het najaar verkouden zijn en een licht verhoogde lichaamstemperatuur (koorts) hebben. Vaak betreft het dan een infectie met een verkoudheidsvirus.

Echte griep zal namelijk tot een flink scala aan kenmerkende symptomen leiden. Als gevolg van griep kun je, als je al wat ouder bent of een chronische aandoening (zoals diabetes en/of een hart of longaandoening) hebt, zelfs komen te overlijden. Griep is een ziekte die vaak snel op komt zetten. Een aantal typische symptomen van griep zijn:

  • een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts),
  • hoofdpijn,
  • hoesten,
  • spierpijn,
  • keelpijn,
  • een verstopte neus,
  • een verminderde eetlust,
  • je helemaal niet lekker voelen.

Wanneer krijg je griep?

Griep kan worden gerekend tot de epidemische, seizoensgebonden ziekten, die in streken met een gematigd klimaat, in de koudere jaargetijden zich manifesteert. In tropische- en subtropische gebieden, kan griep echter heel het jaar door voorkomen, in deze warmere streken wordt dan jaarlijks één of twee keer en piek waargenomen. Soms ontstaat er, weliswaar met onregelmatige tussenposen, ook wereldwijde uitbraken van griep (een grieppandemie).

Verschillende virussen

Bij de mens zal griep een gevolg zijn van een infectie met het influenza type A en B virus. Naast deze twee griepvarianten zijn er ook nog type C virussen, die enkel verkoudheid veroorzaken, en in het bijzonder bij kinderen waar kan worden genomen.

Type A virussen zijn verantwoordelijk voor zowel de meeste ziekte- als sterfgevallen onder mensen. Griepvirussen worden verdeeld op grond van twee eiwitten die aan hun oppervlak aanwezig zijn:

  • hemagglutinine (HA type 1, 2 en 3 of H),
  • neuraminidase (NA type 1 en 2).

In het bijzonder het HA eiwit is van belang bij het ontstaan van griep onder mensen. Dit eiwit maakt het namelijk mogelijk dat het virus in de cellen van een geïnfecteerd persoon weet te komen.

Al deze eiwitten maken constant veranderingen door als gevolg van de onbetrouwbaarheid van RNA polymerases, de wordt ook wel de antigenic drift genoemd. Dit proces zal de volgorde waarin de aminozuren voorkomen in de HA en NA eiwitten wijzigen terwijl de functie van de eiwitten hetzelfde blijft. Als je een griepinfectie door hebt gemaakt dan bouwt je lichaam een bepaalde mate van afweer op tegen het subtype het verantwoordelijke virus.

Behandelen van griep

Om griep te voorkomen, of deze sneller te genezen, zijn een breed scala aan zogenaamde wondermiddeltjes op de markt gebracht. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat deze middelen ook daadwerkelijk doen wat ze beloven. Van verschillende middelen is zelfs vast komen te staan dat deze geen effect hebben op de ziekte of het verloop ervan.

Voor griep geldt, net zoals voor een heleboel andere virale ziektes, dat deze zijn beloop nodig heeft. Op het ogenblik dat je aan griep lijdt dan kun je een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol, om de hoofd- en spierpijn wat te verlichten en eventueel de koorts een beetje mee te verlagen. Voor risicogroepen is overigens wel verstandiger om, nog voor het begin van het griepseizoen, zogenaamde griepprik te laten zetten door de huisarts.

Gevolgen van griep

In de regel houd je geen restschade over aan een doorgemaakte griep. Griep is dikwijls een self-limiting infectie, waar je immuunsysteem zelf uiteindelijk mee af weet te rekenen. Onder normale omstandigheden zal er dus geen medische behandeling nodig zijn als je griep hebt. Het enige dat je kunt doen is goed uitzieken. In sporadische gevallen kan een behandeling echter wel noodzakelijk zijn, zoals bij immuungecompromitteerde personen, zoals wanneer je immuunsuppressiva gebruikt of als je lijdt aan AIDS, omdat je afweersysteem dan niet, of niet voldoende, tegen de infectie het hoofd weet te bieden. Een behandeling kan dan bestaan uit het toedienen van antivirale middelen.

In veel gevallen zul je geen extra medische behandeling nodig hebben. Het enige dat je kunt doen is goed uitzieken tijdens het doormaken van de griep. Je lichaam zal dan specifieke antistoffen aan gaan maken tegen het virus dat je lichaam binnen is gedrongen en je ziek heeft gemaakt. Zodra je later nog een keer te maken krijgt met hetzelfde virus dan zul je aanzienlijk minder ziek worden. Kortom: je zult minder last hebben van een griep en de ziekteperiode zal bovendien minder lang zijn. Door, als je griep hebt, voldoende rust te nemen en veel vocht tot je te nemen (zeker als je ook koorts hebt) kun je de griep in de regel al snel de baas worden. Op het moment dat je er over het algemeen een gezonde leefwijze op nahoudt dan heb je feitelijk slechts weinig van een griepinfectie te vrezen.