Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hoge bloeddruk

Je bloeddruk is de vloeistofdruk in je slagadersysteem die weer wordt gegeven door middel van twee kengetallen

 • de bovendruk, ofwel de systolische druk,
 • de onderdruk, ofwel de diastolische druk.

De druk wordt doorgaans weegegeven in mm Hg, voluit millimeters kwikdruk. Dit wil zeggen dat de druk die uitgeoefend wordt door een kolom kwik met een hoogte van 120 millimeters. In sommige landen is het gebruikelijk om de bloeddruk in cm Hg aan te geven waardoor de waarde met een nul minder aan zal worden geduid.

Wat is een normale bloeddruk

Voor een volwassen mens ligt de optimale rond de 120/80 mm Hg. Op het moment dat deze lager is dan 140/90 mm Hg: dan is er sprake van een normale bloeddruk. Wanneer echter de bloeddruk meer dan 160/95 mm Hg bedraagt dan dient er te worden gesproken van een hoge bloeddruk (hypertensie). De grenswaarden die gehanteerd worden in de medische wereld zullen echter stijgen naarmate je leeftijd vordert. Bij het ouder worden zal vooral de bovendruk stijgen.

Hoge bloeddruk

Vooral in westerse landen kan een hoge bloeddruk als een algemeen voorkomend verschijnsel worden beschouwd. Doorgaans heb je ondervindt je geen klachten als gevolg van een hoge bloeddruk. Om die reden wordt een hoge bloeddruk ook vaak een stille aandoening genoemd. Soms kun je in het begin hooguit last krijgen van ochtend hoofdpijn (voornamelijk in je achterhoofd). Maar ook klachten zoals oorsuizingen, duizeligheid en een licht gevoel in je hoofd zijn kunnen als gevolg van een hoge bloeddruk worden ervaren.

Een gespannen gevoel kan overigens niet als een gevolg van een hoge bloeddruk worden beschouwd maar wel als de oorzaak ervan (adrenaline-effect). Wanneer je een langere tijd last heb van een hoge bloeddruk dan kan dit je gezondheid behoorlijk schaden.

Behandelen van een hoge bloeddruk

Om een hoge bloeddruk te behandelen kunnen geneesmiddelen worden gebruikt en/of je leefwijze aan te passen. De geneesmiddelen die bij een hoge bloeddruk voor worden geschreven hebben als voornaamste taak de verlaging van je bloeddruk. Er zijn verschillende groepen bloeddrukverlagers te verkrijgen, zoals

 • Alfablokkers,
 • Bètablokkers,
 • ACE-remmers,
 • Renineremmers,
 • AII-antagonisten,
 • Aliskiren,
 • Calciumantagonisten,
 • Diuretica (in de volksmond ook wel plastabletten genoemd)

Bloeddruk verlagen zonder medicatie

Behandelingen zonder medicatie om je bloeddruk te verlagen kunnen sterk uiteenlopen en bijvoorbeeld betekenen dat je een natriumarm dieet dient te volgen. Door de inname van natrium te verminderen tot slechts een kwart van kun je al een verlaging van je bloeddruk bewerkstelligen. Hoewel de halvering van je dagelijkse hoeveelheid zout doorgaans niet tot een bloeddrukdaling leidt, kan dit wel de werking van de bloeddrukverlagers versterken.

Wanneer je last hebt van overgewicht in combinatie met een hoge bloeddruk dan dien je minimaal vijf kilo lichaamsgewicht te verliezen om de bloeddruk meetbaar te verlagen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat sportbeoefening eveneens een verlagende uitwerking heeft op je bloeddruk.

Uiteraard is ook stoppen met roken en het gebruik van alcohol bevorderlijk voor het dalen van je bloeddruk, en een heleboel andere aspecten die met gezondheid te maken hebben. Voor vrouwen met een hoge bloeddruk geldt maximaal één eenheid alcoholische drank op een dag, voor mannen wordt twee eenheden aangehouden als zij hun bloeddruk niet verder willen verhogen. Lichamelijke- en geestelijke ontspanning zijn ook van essentieel belang bij de verlaging van je bloeddruk en mogen dan ook zeker niet ontbreken in een gezond leefpatroon.

Gevolgen van een hoge bloeddruk

Als je last hebt van een hoge bloeddruk dan loop je de kans om vroegtijdig te overlijden, vaak als gevolg van een aandoening aan je hart, een herseninfarct of nierfalen. Door een te hoge bloeddruk zal je hart immers harder moeten werken om je bloed, tegen een hogere weerstand in, door heel je lichaam te pompen. Dit veroorzaakt, na verloop van tijd, een verdikking van de spierwand van je linkerhartkamer, Dit kan uiteindelijk leiden tot diastolisch hartfalen. Ook zal een hoge bloeddruk de kans op arteriosclerose groter worden en wordt ook de kans op een hartinfarct, angina pectoris, een beroerte, claudicatio intermittens of hartritmestoornissen, vooral boezemfibrilleren, een stuk groter worden.

Een hoge bloeddruk kan een verhoogde wandspanning in de bloedvaten veroorzaken en zo de kans op een hersenbloeding aanzienlijk vergroten. Zeker als er eveneens sprake is van een aneurysma. Een hoge bloeddruk zorgt er tevens voor dat er eiwitten in je urine geduwd worden omdat er een beschadiging in een nier is ontstaan. Je nierfunctie kan minder worden als het weefsel zich heeft verhard. Uiteindelijk kun je chronisch nierfalen en zelfs een nierziekte krijgen of aan de gevolgen komen te overlijden.

Door een hoge bloeddruk te lijf te gaan:

 • vermindert de kans op een beroerte,
 • vermindert de kans op een hartinfarct,
 • je nieren worden vaak gespaard door de juiste bloeddrukverlagers.

Het aanpassen van je levenswijze zal vaak niet meevallen maar kan je levensverwachting wel aanzienlijk verhogen.