Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hoge bloeddruk Symptomen

shana
5 min read

Gemiddeld tien procent van de bevolking in ons land heeft te maken met een verhoogde bloeddruk. Een groot aantal van deze mensen weet echter niet dat hun bloeddruk niet in orde is. Een hoge bloeddruk kan dan ook als zeer verraderlijk worden beschouwd omdat je vaak geen symptomen of klachten krijgt. In sporadische gevallen kun je, als je last hebt van een hoge bloeddruk, één of meerdere van de volgende klachten krijgen:

 • Oorsuizingen ontstaan als gevolg van het feit dat je hart extra hard moet werken en je bloed met veel meer kracht dan normaal in je bloedvaten moet worden gepompt.
 • Hartkloppingen wil zeggen dat het ritme van je hart niet optimaal is. Door hartklopping kan je bloed met extra veel kracht in je bloedbaan worden gepompt.
 • Hoofdpijn is het gevolg van de verhoogde druk in de bloedvaten van je hoofd door de verhoogde bloeddruk.
 • Dansende vlekjes voor je ogen zijn een gevolg van de extra kracht waarmee je hart het bloed in je bloedbaan pompt.
 • Kortademigheid is een gevolg van een te har werkend hart in combinatie met de verhoogde druk in je bloedvaten.
 • Spierkrampen treden op zodra er niet genoeg voeding en zuurstof aangevoerd kunnen worden via je bloedbaan. Te4vens kan er minder afval uit je spieren af worden gevoerd waardoor je spieren gaan verkrampen.
 • Spierzwakte is een rechtstreeks gevolg van de afgenomen aanvoer van voedingstoffen en zuurstof, in combinatie met de verminderde afvoer van afvalstoffen waaraan de hoge bloeddruk verantwoordelijk voor is.
 • Spontane neusbloedingen worden veroorzaakt door de verhoogde druk in je bloedvaten. De wanden van de dunne bloedvaten in je neus staan dan immers onder een verhoogde spanning en zullen als gevolg daarvan eerder breken en een neusbloeding teweegbrengen.

Hoge bloeddruk is gevaarlijk

Over een te hoge bloeddruk kan worden gezegd dat deze je gezondheid absoluut in gevaar zal brengen. Als gevolg van een verhoogde bloeddruk zullen immers je bloedvaten minder rekbaar worden en beschadigd kunnen raken. Wanneer er, naast een te hoge bloeddruk, ook nog andere risicofactoren bij komen kijken dan zal het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk toenemen. Risicofactoren zijn onder andere:

Oorzaken van een hoge bloeddruk

Er zijn een tweetal soorten hoge bloeddruk te onderscheiden:

 1. een primaire-, ofwel een essentiële, hoge bloeddruk
 2. een secundaire hoge bloeddruk

Oorzaken van een primaire hoge bloeddruk

Zodra vast is gesteld dat er geen ziekte het fundament vormt voor je hoge bloeddruk dan is er sprake van een primaire hoge bloeddruk. In 95 procent van alle gevallen van hoge bloeddruk heb je te maken met deze primaire variant. Ondanks het feit dat bij primaire hoge bloeddruk niet direct een oorzaak aangewezen kan worden, zijn er wel enkele risicofactoren bekend, zoals:

 • onvermijdbare risicofactoren, zoals:
  • erfelijke factoren
  • het algemeen verouderingsproces
 • vermijdbare risicofactoren, zoals:
  • een te grote zoutinname
  • zwaarlijvigheid
  • het overmatig gebruiken van alcoholische drank
  • roken
  • onvoldoende lichaamsbeweging
  • een overmaat aan stress
  • het te veel eten van dropjes en zouthout

Oorzaken van een secundaire hoge bloeddruk

Er kan worden gesproken van een secundaire hoge bloeddruk zodra is vastgesteld dat er een aanwijsbare oorzaak voor de klachten aan te wijzen is. Secundaire hoge bloeddruk kan worden veroorzaakt door:

 • stoornissen in je hormoonbalans
 • een aantal nierziekten
 • een aantal aangeboren hartafwijkingen
 • vernauwingen van bepaalde bloedvaten

Geïsoleerde systolische hoge bloeddruk

Op het ogenblik dat enkel je bovendruk verhoogd is dan kan er worden gesproken van een geïsoleerde systolische hoge bloeddruk. Vaak hebben personen die de zestig zijn gepasseerd te maken met deze vorm van hoge bloeddruk omdat hu bloedvaten steeds stijver en stugger worden. De stugheid van de bloedvaten is de oorzaak van de relatief sterke stijging van de bovendruk, de onderdruk zal dan juist gaan afnemen.

Gevolgen van een hoge bloeddruk

Op het moment dat je voor de duur van een langere periode last hebt van een verhoogde bloeddruk dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor je gezondheid en je lichamelijke conditie. Je bloedvaten, maar eveneens je vitale organen, zijn immers niet opgewassen tegen de aanhoudende hoge druk waarmee je bloed door je lichaam gepompt wordt. De vaatwanden kunnen zo zelfs beschadigd raken en aderverkalking is dan dikwijls het gevolg waardoor je bloed met nog meer moeite door je lichaam getransporteerd kan worden. Bovendien neemt de kans op hart- en vaatziekten enorm toe.

Je belandt zo dus eigenlijk in een soort vicieuze cirkel: de verhoogde bloeddruk zal je bloedvaten beschadigen en vernauwen. Als gevolg daarvan zal je hart steeds harder moeten werken en zal je bloeddruk steeds verder oplopen. Deze verhoogde bloeddruk zal er echter weer de oorzaak van zijn dat je bloedvaten nog verder worden beschadigd en op die manier de cirkel rond maken.

 

Benieuwd naar je bloeddruk? Hier heb je de 5 beste bloeddrukmeters.

Door shana

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…