Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Baarmoederhalspoliepen

Wanneer er in de medische wereld wordt gesproken over een poliep dan wordt hiermee vrijwel altijd een goedaardige uitstulping bedoeld van het slijmvlies dat zich in de baarmoeder bevindt. Een poliep is een klein pijnloos slijmvliesgezwel dat voorkomt in de baarmoederhals, maar soms ook in de baarmoeder zelf. Je kunt te maken hebben met één, maar in bepaalde gevallen ook met meerdere, poliepen in je baarmoederhals.

Bovendien kunnen deze poliepen qua grootte variëren van enkele millimeters tot een paar centimeters. In vrijwel alle gevallen zijn de baarmoederhalspoliepen goedaardig (slechts sporadisch zal er een kwaadaardig exemplaar aan worden getroffen). Poliepen in de baarmoeder(hals) zullen voornamelijk aan worden getroffen bij vrouwen die ouder zijn dan dertig jaar, maar die nog in de overgang zijn gekomen.

Wat zijn baarmoederpoliepen?

Een poliep, die zich in je baarmoeder(hals) bevindt is eigenlijk niets meer dan een woekering van aanwezig slijmvlies. Een dergelijke woekering heeft overigens meestal onschuldig karakter en veroorzaken over het algemeen weinig tot geen pijnklachten. Een poliep in je baarmoeder(hals) is dus niet hetzelfde als een vleesboom. Bij een vleesboom is er overigens ook sprake van een woekering in je baarmoeder maar deze bestaat, in tegenstelling tot een poliep, voornamelijk uit spierweefsel.

Oorzaak van een baarmoederpoliep

Een poliep in je baarmoeder(hals) is het gevolg van een overmatige groei van cellen in het baarmoederslijmvlies (het endometrium). Door dergelijke woekeringen van cellen kunnen er na verloop van tijd baarmoederpoliepen ontstaan. De precieze oorzaak van poliepen in je baarmoeder(hals) is echter tot op de dag van vandaag nog niet achterhaald. Wel bestaat het vermoeden dat hormonale factoren een rol spelen bij de vorming van poliepen in je baarmoeder(hals). Van dit soort poliepen is immers bekend dat zij gevoelig zijn voor het vrouwelijk hormoon oestrogeen.

Dat wil zeggen dat de poliepen in je baarmoeder(hals) receptoren voor dit hormoon bevatten en dat ze op een gelijke wijze reageren als de binnenzijde van de baarmoeder doorgaans doet. Het slijmvlies in je baarmoeder gaat bijvoorbeeld groeien als reactie op de menstruele cyclus van een vrouw (en de daarmee samenhangende hormoonschommelingen), net zoals de poliep in je baarmoeder dat ook zullen doen.

Symptomen die horen bij een baarmoederpoliep

In een groot deel van alle gevallen zal een baarmoederhalspoliep per toeval aan het licht komen, bijvoorbeeld door het maken van een uitstrijkje waarbij baarmoederhalscellen weg worden genomen. Meestal zijn er namelijk geen klachten en dus geen reden zijn tot het onderzoeken van dit deel van het vrouwenlichaam. Op het moment dat een vrouw wel klachten heeft dan kun je onder andere denken aan:

  • Het menstrueel bloedverlies is niet (meer) regelmatig,
  • er is sprake van tussentijds bloedverlies, (bloedverlies op momenten dat je deze niet verwacht, tussen de normale menstruele bloedingen door;
  • de menstruele bloedingen worden heviger, (abnormaal hevig en langdurig bloedverlies);
  • na geslachtsgemeenschap kan er sprake zijn van het verlies van een bloederige afscheiding;
  • na de overgang kunnen er klachten blijven bestaan ten aanzien van bloedverlies.

Wanneer je last hebt, van één of meerdere, van deze klachten dan is het raadzaam om dit met je huisarts of gynaecoloog te bespreken. Hoewel dergelijke klachten eveneens op andere aandoeningen kunnen duiden, is gedegen onderzoek absoluut aan te raden. Zo zouden de symptomen bijvoorbeeld ook kunnen wijzen op een ernstiger aandoening zoals baarmoederhalskanker. Alleen door goed onderzoek kan deze ernstige ziekte uit worden gesloten. Het gros van de poliepen zijn dan wel goedaardig, maar in circa 1 op de 20 gevallen wordt er toch een kwaadaardig exemplaar aangetroffen. Op het moment dat je te maken hebt met veel bloedverlies dan kun je bovendien bloedarmoede kunnen ontwikkelen, met alle gevolgen van dien.

Diagnose en behandeling baarmoederpoliep

Baarmoederpoliepen kunnen onder andere worden gevonden door het uitvoeren van een diagnostische hysteroscopie. Bij dit onderzoek kijkt een gynaecoloog met een hysteroscoop (een kijkbuisje), die ingebracht wordt via de schede van de vrouw, naar de binnenzijde van haar baarmoeder. Op het moment dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, zal de arts tevens in staat zijn om een aanwezige poliep weg te halen. Een weggenomen poliep zal altijd microscopisch onderzocht dienen te worden om vast te kunnen stellen of deze goedaardig is. Wanneer een vrouw een hysteroscopie heeft ondergaan dan kan zij een aantal dagen last hebben van wat buikpijn en kan er licht bloedverlies ontstaan.

Niets gevonden