Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Schizofrenie

Om te kijken wat een juiste behandeling van schizofrenie is moet je eerst weten wat het begrip schizofrenie precies inhoudt: Schizofrenie heeft in belangrijke mate te maken met een psychose waarin je terecht kunt komen. Een psychose is een situatie waarin je het contact met de werkelijk verliest. Door het verlies van dit contact kan het zijn dat je waanbeelden ontwikkelt en te maken krijgt met hallucinaties. Bovendien kan het voorkomen dat je bij een psychose niet meer correct kunt spreken of schrijven. Nu je weet wat schizofrenie is kunnen we kijken wat de beste behandelingen zijn.

De behandeling van schizofrenie met medicijnen

Schizofrenie werd in het verleden als bedreigend gezien omdat men niet precies wist wat de oorzaken waren. Als een patiënt die aan schizofrenie leed merkwaardig gedrag begon te vertonen dan voelde men dat als een bedreiging. Gelukkig hebben we tegenwoordig meer inzicht in de oorzaken van schizofrenie en zijn we beter in staat om een behandeling toe te passen op een patiënt met schizofrenie. Omdat schizofrenie een psychotische aandoening is wordt met medicijnen getracht de gevolgen van die aandoeningen te beperken, of beter gezegd, te onderdrukken. Een aantal medicijnen die worden toegepast zijn:

  • Olanzapine
  • Aripiprazol
  • Clozapine
  • Benzodiazepinen

Deze medicijnen helpen de patiënt om rust te krijgen in hun hoofd waardoor ze beter in staat zullen zijn om een plek in de maatschappij.

Behandeling op sociaal gebied

Naast de behandeling met medicijnen zijn er een aantal andere vormen waarbij mensen die lijden aan schizofrenie worden geholpen om de gevolgen te onderdrukken en om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Zo kan een patiënt worden behandeld in een kliniek waar de patiënt kan worden opgenomen. Op deze manier is er gedurende de hele dag controle op het doen en laten van de patiënt maar kunnen de specialisten ook kijken wat de beste vervolgbehandeling is.

Veelal zal de patiënt die aan schizofrenie lijdt worden opgenomen in een zogenaamde beschermde woonvorm.

Schizofreniepatiënten in de maatschappij

Schizofrenie is geen aandoening of ziekte die direct herkenbaar is als je er mee te maken krijgt. Hoewel het in een periode van een psychose duidelijk is dat de patiënt als het ware in een andere wereld leeft kan die periode van psychose ook ogenschijnlijk eindigen. Dan lijkt het alsof de patiënt met schizofrenie normaal functioneert. Onderhuids is de ziekte zeker nog aanwezig. Het is van het grootste belang dat de schizofrenie patiënt voortdurend wordt gemonitord. Gelukkig bestaan er tegenwoordig allerlei woonvormen en woongroepen waarin deze patiënten onder begeleiding voor een heel groot gedeelte kunnen deelnemen aan de maatschappij om hen heen. Hiermee voorkom je dat een schizofrenie patiënt in een isolement geraakt.

Het behandelplan bij schizofrenie

In grote lijnen zijn er over het algemeen drie fases die worden doorlopen bij de behandeling van een schizofrenie patiënt. De mate waarin een dergelijk behandelplan succesvol zal blijken hangt grotendeels af van de mate van schizofrenie van de patiënt maar ook van de hulp van degenen die het dichts bij de patiënt staan. Steun en zorg van familie vrienden is onontbeerlijk.

Fase 1: Psychose bestrijden

Op het moment dat schizofrenie zich openbaart bij een patiënt zal dat gebeuren in een periode van een psychose. De patiënt is verward en lijkt buiten het normale leven te staan. Het kan dan even duren voordat de diagnose schizofrenie wordt gesteld maar dit is wel de periode om de patiënt goed te ondersteunen. Na de diagnose zal een arts medicijnen voorschrijven om de heftigheid van de psychoses te verminderen. Door de medicijnen af te stemmen op de patiënt kan resultaat worden bereikt.

Fase 2: Therapie

In deze fase komt het besef van de aanwezigheid van de schizofrenie pas echt naar voren. De patiënt zal moeten leren accepteren dat de schizofrenie aanwezig is en de omgeving van de patiënt moet leren om daar mee om te gaan. De artsen zullen proberen te achterhalen wat de oorzaken van de schizofrenie zouden kunnen zijn. Vervolgens wordt de patiënt geleerd hoe om te gaan met eventuele psychoses.

Fase 3: Zoeken naar een plek in de maatschappij

Het doel van het behandelplan is dat de patiënt een plek in de maatschappij krijgt waarin de patiënt binnen de beperkingen van de schizofrenie toch goed kan functioneren. De rust en de acceptatie van de ziekte bij de patiënt zal leiden tot een volwaardige deelname aan de maatschappij. Hoewel schizofrenie een heftige ziekte is kan met de juiste medicatie in de juiste omgeving veel worden bereikt voor de patiënt.

Niets gevonden