Acute maagslijmvliesirritatie

Met een maagslijmvliesirritatie wordt een aandoening bedoeld, waarbij een gedeelte van het slijmvlies van de maag is geïrriteerd. Bij een acute maagslijmvliesirritatie zijn de klachten echter vrij plotseling ontstaan. Het slijmvlies, dat de binnenwand van de maag bekleedt, zorgt ervoor dat de maag wordt beschermd tegen het zuur het orgaan zelf aanmaakt om voedsel te kunnen verteren. Indien de maag geen slijmvlieslaagje zou hebben dan zou de maagwand gemakkelijk geïrriteerd kunnen raken.

Oorzaken van acute maagslijmvliesirritatie

Aan een acute maagslijmvliesirritatie kunnen een aantal uiteenlopende oorzaken ten grondslag liggen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • een bacteriële infectie die je eerder door hebt gemaakt, zoals een infectie met de Helicobacter pylori bacterie,
 • een virale infectie die je eerder door hebt gemaakt, zoals een infectie met het Noro-virus,
 • een hevige bloeding,
 • een opgelopen trauma,
 • (ernstige) brandwonden,
 • Het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals acetylsalicylzuur of pijnstillers die tot de NSAID’s worden gerekend,
 • overmatig gebruik van alcoholische drank,
 • de aanmaak van antistoffen die de aanval hebben gericht op de eigen maag.

Symptomen van een acute maagslijmvliesirritatie

Verschillende symptomen kunnen wijzen op een acute maagslijmvliesirritatie. Toch is het altijd goed om een arts in te schakelen als je twijfelt of als er (oud) bloed in het braaksel of de ontlasting aanwezig is. Tekenen die je kunnen wijzen op een acute irritatie van het maagslijmvlies zijn:

 • overgeven (soms zelfs met bloed of oude bloedresten),
 • misselijkheid,
 • buikpijn,
 • maagpijn, eventueel met brandend maagzuur,
 • boeren laten,
 • opkomend maagzuur (oesofagale reflux),
 • een opgeblazen gevoel,
 • darmkramp,
 • winderigheid,
 • storing in het spijsverteringskanaal (Indigestie),
 • ontlasting met bloed (of oude bloedresten), de stoelgang heeft dan een zwarte kleur en is teerachtig.

Als gevolg van de irritatie van het maagslijmvlies kunnen er kleine beschadigingen ontstaan. Deze beschadigingen kunnen, soms al binnen een paar uur, in maagzweren veranderen. De maagzweren en maagontsteking zullen echter snel weer verdwijnen, mots de betreffende patiënt snel herstelt. Indien deze echter ziek blijft dan kunnen de maagzweren zich verder uit gaan breiden en zelfs twee tot vijf dagen later gaan bloeden.

Als gevolg van maagbloedingen kan de ontlasting zwart en teerachtig worden, het maagsap kan een rode kleur krijgen of, in zeer ernstige situaties, tot een bloeddrukdaling leiden. Een bloeding in de maag kan soms zeer ernstig, en zelfs levensbedreigend zijn.

Behandelen van acute maagslijmvliesirritatie

Bij een acute irritatie van het maagslijmvlies kan er meestal gekozen worden uit een drietal behandelmethoden:

 1. de bestrijding van de onderliggende oorzaak,
 2. het toedienen van antibiotica (bij een bacteriële infectie),
 3. het toedienen van maagzuurremmende middelen.

Bij langdurige klachten, als gevolg van acute maagslijmvliesirritatie, kan een gastroscopie uit worden gevoerd. Op die manier kan de onderliggende oorzaak van de klachten op worden gespoord. In bepaalde gevallen zal het echter nodig zijn om een biopt te nemen. Dit biopt kan vervolgens in een laboratorium worden onderzocht.

In de meeste gevallen zullend e klachten verdwijnen zodra de onderliggende oorzaken op de juiste wijze worden bestreden. Alleen wanneer er ernstige maagbloedingen optreden kan het leven van de patiënt in kwestie in gevaar komen en de aandoening zelfs een fatale afloop hebben.

Om de kans op ernstige complicaties te verkleinen, kan de aanmaak van maagzuur tijdelijk worden verminderd, of helemaal stop worden gezet, of het maagzuur worden geneutraliseerd. In beide gevallen zullen medicijnen toe worden gediend die de situatie in de maag tot rust moeten brengen. Als er ernstige bloedingen in de maag optreden dan kan worden besloten om de bloedingsplaatsen tijdelijk dicht worden geschroeid. Dit dichtschroeien gebeurt door middel van een endoscopie. Het dichtschroeien van de bloedingsplaatsen heeft echter alleen effect als ook de onderliggende oorzaken op een degelijke wijze worden aangepakt.

Aanhoudende bloedingen in de maag kunnen worden bestreden door een antistollingsmiddel in een geschikt bloedvat te injecteren. Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie, als gevolg van een maagbloeding, dan kan zelfs worden besloten om de maag in zijn totaliteit operatief te verwijderen. Het wegnemen van de maag komt gelukkig slechts sporadisch voor bij acute maagslijmvliesirritaties.

Niets gevonden