Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Chronische ontsteking

Een chronische ontsteking is een ontsteking die gedurende een langere periode aan blijft houden, of een ontsteking die telkens weer terugkeert. Wanneer je lichaam een prikkel van buitenaf krijgt, of als er weefsel beschadigd raakt, dan zal je lichaam hier op een bepaalde manier op reageren. Schade aan weefsel in je lichaam kan onder andere ontstaan doordat:

 • een scherp voorwerp een wond heeft veroorzaakt,
 • bepaalde ziekteverwekkers )zoals bacteriën of virussen) voor een infectie hebben gezorgd,
 • er sprake is van een immuunstoornis,
 • er irriterende- of giftige stoffen in contact zijn gekomen met je lichaam.

Door op een bepaalde manier te reageren, zal je lichaam proberen om de prikkel of de lichaamsvreemde stoffen zo snel mogelijk te elimineren en tevens de schade die aan is gericht te herstellen.

In principe kan er op elke plaats in je lichaam een ontsteking, en dus ook een chronische ontsteking, ontstaan. Een aantal chronische ontstekingen zijn echter beter bekend bij veel mensen, zoals onder andere:

 • De ziekte van Crohn (een chronische ontsteking van de dunne- en/of dikke darm),
 • Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
 • Chronische pancreatitis (een chronische ontsteking van de alvleesklier),
 • COPD (voluit Chronic Obstructive Pulmonary Disease: een verzameling van verschillende chronische longaandoeningen, zoals chronische bronchitis en longemfyseem).

Oorzaken van een chronische ontsteking

Van een aantal prikkels is bekend dat deze tot de ontwikkeling van een ontsteking kunnen leiden. Denk hierbij onder andere aan:

 • virussen,
 • bacteriën,
 • schimmels,
 • chemische stoffen,
 • warmte,
 • straling,
 • auto-immuunreacties (reacties op je eigen lichaam).

Bij het ontstaan van een chronische ontsteking kunnen echter ook nog een aantal andere factoren een essentiële rol spelen, zoals:

 • spanningen en stress,
 • een verkeerde voeding,
 • darmproblemen.

Symptomen van een chronische ontsteking

De oorzaken van een chronische ontsteking kunnen weliswaar vaak verschillend zijn, toch zijn er bij dergelijke ontstekingen dikwijls dezelfde symptomen waar te nemen, zoals onder andere:

 • het ontstoken weefsel zal rood verkleuren,
 • het aangedane weefsel zal op gaan zwellen,
 • de aangedane plaats zal warm aanvoelen,
 • pijn op de plaats van de ontsteking,
 • vage pijnklachten op andere plaatsen in het lichaam,
 • het ontstoken weefsel, of het orgaan, zal verminderd of verstoord functioneren,
 • er is sprake van een onverklaarbare vermoeidheid,
 • je lichaamstemperatuur is licht verhoogd (koorts)

De rode verkleuring en het gevoel van warmte op de ontstoken plek zijn het gevolg van een verhoogde doorbloeding. Daarnaast zullen er zogenaamde ontstekingscellen naar de aangedane locatie worden gestuurd om eventuele lichaamsvreemde stoffen te elimineren en uit het lichaam af te voeren. De aanwezige zwelling is het gevolg van een grote hoeveelheid vocht die vanuit de bloedvaten naar de aangedane weefsels vloeit. De zwelling zal er echter ook voor zorgen dat zenuwuiteinden worden geprikkeld en er pijnklachten ontstaan. Een chronische ontsteking gaat, in vergelijking tot de acute variant, dikwijls gepaard met minder heftige symptomen die geleidelijk op zijn komen zetten en bovendien voor een langere tijd aanwezig zullen blijven.

Behandelen van een chronische ontsteking

Om een chronische ontsteking te behandelen dienen zogeheten ontstekingsremmers te worden gebruikt. Dit soort geneesmiddelen zullen de effecten van de ontsteking minder maken. Hoe een chronische ontsteking exact wordt behandeld zal eveneens afhangen van de aangedane plaats. Een chronische ontsteking zal om die reden ook altijd van geval tot geval bekeken en beoordeeld dienen te worden door een arts.

Afhankelijk van de plaats, de oorzaak en de ernst van de klachten zal een arts een passende behandeling op maat voorstellen. Niet iedereen zal dus in alle gevallen een gelijke behandelmethode voorgeschoteld krijgen, ook al is er sprake van min of meer vergelijkbare klachten.

Niets gevonden